Browsing by Subject "kulutusluotot"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-15 of 15
 • Bank of Finland (2019)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2019
  Finnish households are carrying a worryingly large amount of debt. Housing loans and housing company loans have become more common and larger, and their repayment periods have become longer. In addition, the supply of consumer credit has become broader and more varied.
 • Wirman, Joni (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Digipankit, eli ensisijaisesti digitaalisissa kanavissa toimivat pankit, alkoivat 2010-luvulla kasvattaa rooliaan Suomen kulutus- ja yrityslainamarkkinoilla. Vaikka digipankit ovat vielä suhteessa koko Suomen pankkisektoriin pieniä toimijoita, on niiden kasvuvauhti nopea. Kehityksen nopeus huomioon ottaen on mahdollista, että tietyissä tuotesegmenteissä niistä kehittyy vielä varteenotettavia haastajia perinteisille konttoripankeille. Erityisesti kulutusluotoissa digipankkien rooli on noussut merkittävästi: tällä hetkellä pankkisektorin kulutusluottokannan kasvusta suuri osuus tulee digipankeista. Kulutusluotot muodostavat kotimaassa toimivien digipankkien kokonaisliiketoiminnasta myös merkittävän osan.
 • Nykänen, Marja (2019)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2019
  Finland's financial system is structurally vulnerable due to the country's high levels of household debt and proportionately large banking system. Indebted households respond to declining economic conditions and increased uncertainty by reducing their levels of consumption and investment. Companies see their business conditions deteriorate, and the risks to the financial system are amplified.
 • Bank of Finland (2018)
  Bank of Finland. Bulletin 5/2018
  Housing company loans and consumer credit add to high and rising levels of household indebtedness. The macroprudential toolkit needs to be replenished with borrower-based instruments that take into account loan applicants’ repayment ability and are able to address the rise of household indebtedness as a whole. Nordea's redomiciliation has increased the size and structural vulnerability of the Finnish banking sector. Italy's budget crisis and Brexit proceedings have contributed to uncertainty in Europe. Cyber risks and climate change pose yet further challenges for financial stability.
 • Suomen Pankki (2018)
  Euro & talous. Analyysi
  Suomen talouden suhdannetilanne on säilynyt vahvana kuluvan vuoden aikana. Kasvu on jatkunut vuoden toisella neljänneksellä. Työllisyys on kehittynyt toistaiseksi hyvin, mutta ammattitaitoisen työvoiman saanti on nousemassa kasvun esteeksi.
 • Suomen Pankki (2019)
  Euro & talous 2/2019
  Helppolukuinen yhteenveto kiteyttää Suomen Pankin vakausarviossa esitellyt ratkaisut, joilla voidaan suitsia kotitalouksien liiallista velkaantumista.
 • Koskinen, Kimmo; Tuomikoski, Olli (2017)
  Euro & talous 2/2017
  Suomalaisten kotitalouksien velkaantuminen kasvaa nopeasti myös kulutusluottojen kautta. Suurin osa näistä lainoista otetaan yhä luottolaitoksilta, mutta luottoa tarjoavia kanavia tulee jatkuvasti lisää. Luotonanto on kasvanut sekä verkossa toimivien ulkomaisten luotontarjoajien että vertaislainapalveluiden kautta, ja kotitalouksien velkaantumista näistä lähteistä on vaikeaa seurata.
 • Groschup, Torsten (2020)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 17.3.2020
  Finanssivalvonta tutki kulutusluottojen luottoriskitasoa .. 1 Joillakin toimijoilla on Finanssivalvonnan arvion mukaan liian korkea riskinottohalu .. 1 Finanssivalvonta edellyttää puutteiden korjaamista .. 2
 • Groschup, Torsten (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2017
  Kulutusluottojen kasvu lisännyt kotitalouksien velkaantumista Kulutusluottomarkkinoille tullut uusia toimijoita Finanssivalvonta tutki kulutusluottojen myöntämiseen liittyviä käytäntöjä Kulutusluottojen myöntökriteerit löystyneet, sääntelyn noudattamisessa puutteita Finanssivalvonta edellyttää puutteiden korjaamista ja jatkaa tarkastuksia
 • Aaltonen, Markus; Koskinen, Kimmo (2019)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2019
  Consumer credit to households keeps increasing, and roughly one in four Finns held consumer credit in 2019 (Finance Finland).
 • Saada, Adam (2019)
  Euro & talous. Blogi
  Kulutusluottoja voivat myöntää monet eri toimijat pikaluottoja tarjoavista rahoitusalan yrityksistä ajoneuvorahoitusta myöntäviin yhtiöihin. Osa näistä toimijoista on velvoitettu rekisteröitymään Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (ESAVI).
 • Honkanen, Johanna (2019)
  Euro & talous. Blogi
  Kotitalouksien velkataakka on kasvanut yhtäjaksoisesti jo yli kahden vuosikymmenen ajan. Velkaantuneisuus, jota mitataan usein kotitalouksien velan suhteella käytettävissä oleviin tuloihin, on kasvanut ennätyssuureksi. Velkataakkaa ovat kasvattaneet viime vuosina asuntolainojen lisäksi taloyhtiölainat ja kulutusluotot.
 • Suomen Pankki (2018)
  Euro & talous 5/2018
  Taloyhtiölainat ja kulutusluotot kasvattavat kotitalouksien velkaantumista. Makrovakausvälineitä tulee kehittää niin, että ne ovat sidoksissa lainanhakijan maksukykyyn ja hillitsevät kotitalouden velkaantumista kokonaisuutena. Nordean kotipaikkamuutos kasvatti Suomen pankkisektorin kokoa ja rakenteellista haavoittuvuutta. Italian budjettikriisi ja brexitin valmistelu lisäävät epävarmuutta Euroopassa. Myös kyberriskit ja ilmastonmuutos ovat rahoitusvakauden huolena.
 • Koskinen, Kimmo; Tuomikoski, Olli (2017)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2017
  Finnish household debt accumulation is also rapidly increasing via consumer credit. The majority of these loans are still from credit institutions, but there is a growing number of channels for credit provision. Lending has grown both via foreign providers of credit operating online and through peer-to-peer lending services, and household debt accumulation from these sources is difficult to monitor.
 • Aaltonen, Markus; Koskinen, Kimmo (2019)
  Euro & talous 2/2019
  Kulutusluotot voivat ajaa kotitalouksia talousahdinkoon. Lisääntyvien velkaongelmien ehkäisyyn tarvitaan uusia keinoja.