Browsing by Subject "kyselytutkimukset"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-7 of 7
 • Oinonen, Sami; Paloviita, Maritta (2014)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 29/2014
  This paper examines aggregated inflation expectations based on the ECB Survey of Professional Forecasters (ECB SPF). We analyse possible impacts of changing panel composition on short and long term point forecasts and forecast uncertainties using approach, which is based on a set of sub-panels of fixed composition. Our results indicate that the unbalanced panel data do not cause systematic distortions to aggregated survey information. However, micro level analysis of expectations would also be useful, especially in times of wide disagreement across forecasters and high levels of inflation uncertainty. Keywords: survey data, expectations, changing panel composition
 • Pyle, William (2005)
  BOFIT Discussion Papers 19/2005
  Published in Europe-Asia Studies, Volume 58, Issue 4, 2006: 491-521
  Drawing on a unique set of surveys, this article explores the question of whether Russia s post-communist business associations are generally antithetical to or supportive of the broad objectives of economic restructuring.Contrary to the most widely cited analysis as to the purposes of collective action in the business community, the survey evidence demonstrates that association members have embraced market-adapting behaviors at greater rates than non-members.The responses of both firms and associations, moreover, suggest that the associations themselves are, at least in part, directly responsible.These findings point to the conclusion that in contemporary Russia the net returns to collective action in support of market development are high relative to those for purposes that are less benign.
 • Dahlberg, Tomi; Öörni, Anssi (2006)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 32/2006
  Suomen Pankin projekti "Suomalaiset maksutavat 2010" ennakoi suomalaisten maksutottumusten olevan suurten muutosten edessä. Muutosten syitä ovat muun muassa eurooppalaisten maksujärjestelmien integroituminen ja standardoituminen, maksupalveluja koskevan lainsäädännön ja sääntelyn EU-tasoinen kehittäminen, maksupalvelujen kustannustekijöiden ja hinnoittelukäytäntöjen muutokset sekä tekniikan kehityksen tarjoamat uudet mahdollisuudet. Viime vuosina on kehitetty paljon uusia maksuvälineitä ja -palveluita, joille on tunnusomaista tieto- ja viestintätekniikan käyttöön perustuvan automaation lisääntyminen.Harva uusi palvelu on menestynyt.Maksamisen muutoksia koskevan ymmärryksen lisäämiseksi tässä tutkimusraportissa selvitetään kuluttajien tarpeiden, mieltymysten ja tottumusten vaikutusta uusien maksutapojen käyttöönottoon.Tutkimusaineisto kerättiin syyskuussa 2005 postikyselyllä, jossa käytiin läpi keskeiset maksutavat. Kysely lähetettiin 2000:lle satunnaisotannalla poimitulle suomalaiselle kuluttajalle.Tutkimuksen tulosten mukaan maksuvälineen turvallisuus ja luotettavuus koetaan tärkeimmiksi uuden maksutavan ominaisuuksiksi.Muita tärkeiksi koettuja maksuvälineen ominaisuuksia ovat tiedon saanti maksutapahtumasta, yhteensopivuus ostamis- ja maksutottumuksiin, laajakäyttöisyys, helppokäyttöisyys, ajan tai rahan säästö sekä riippumattomuus ajasta ja paikasta.Uudet maksutavat - sähköinen lasku ja ostosten maksaminen matkapuhelimella - eivät vuoteen 2010 mennessä syrjäytä vakiintuneita maksutapoja arvioituna sen perusteella, mitkä ovat kuluttajille tärkeimpiä ominaisuuksia.Luotettavuus tai hinnoittelu ei erottele tärkeimpien uusien maksutapojen - sähköinen lasku ja matkapuhelimella maksaminen - käyttöön myönteisesti ja kielteisesti suhtautuvia.Suppea joukko tekijöitä erottelee maksutapojaan muuttavat maksutapojaan muut4 tamattomista.Maksutavan helppokäyttöisyys vaikuttaa aikeisiin maksaa sekä sähköisellä laskulla että matkapuhelimella.Yhteensopivuus (laajakäyttöisyys) ja helppokäyttöisyys ovat matkapuhelimella maksamiseen vaikuttavia erottelevia tekijöitä.Asiasanat: maksutavat, kuluttajille suunnatut maksupalvelut, kuluttajakäyttäytyminen, innovaatioiden diffuusio, theory of planned behavior (TPB) JEL-luokittelu: A14, D14, L81,O33
 • Kuismanen, Mika; Spolander, Mikko (1995)
  MARKKA & TALOUS 1
  Useiden maiden kokemukset inflaatiosta kymmenen viime vuoden ajalta ovat korostaneet odotusten tärkeyttä.Niinpä inflaatioanalyysissa on entistä enemmän keskitytty odotusten rooliin inflaatioprosessissa ja siihen, miten valittu talouspolitiikka vaikuttaa odotusten muodostumiseen.Sen vuoksi odotusten muodostumisen tutkiminen ja odotusten mallintaminen ovat tulleet aiempaa tärkeämmiksi.
 • (2003)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Huhtikuu
  Eurojärjestelmä on kehittänyt kyselytutkimuksen pankkien luotonannosta euroalueella saadakseen yksityiskohtaisempaa tietoa luottomarkkinoista ja siten luoton asemasta suhdannevaihtelussa ja rahapolitiikan välittymisessä.Kysely koostuu joukosta laadullisia kysymyksiä, jotka esitetään kunkin vuosineljänneksen alussa ennalta määritellylle joukolle pankkeja, jotka sijaitsevat euroalueen 12 maassa.Ensimmäinen kysely tehtiin vuoden 2003 alussa.Sen tulokset julkistetaan heti lopullisen laadunvarmistuksen päätyttyä.
 • Dahlberg, Tomi; Öörni, Anssi (2006)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 33/2006
  Suomen Pankin projekti "Suomalaiset maksutavat 2010" ennakoi suomalaisten maksutottumusten olevan suurten muutosten edessä. Muutosten syitä ovat muun muassa eurooppalaisten maksujärjestelmien integroituminen ja standardoituminen, maksupalveluja koskevan lainsäädännön ja sääntelyn EU-tasoinen kehittäminen, maksupalvelujen kustannustekijöiden ja hinnoittelukäytäntöjen muutokset sekä tekniikan kehityksen tarjoamat uudet mahdollisuudet. Viime vuosina on kehitetty paljon uusia maksuvälineitä ja -palveluita, joille on tunnusomaista tieto- ja viestintätekniikan käyttöön perustuvan automaation lisääntyminen.Harva uusi palvelu on menestynyt.Maksamisen muutoksia koskevan ymmärryksen lisäämiseksi tässä tutkimusraportissa selvitetään kuluttajien tarpeiden, mieltymysten ja tottumusten vaikutusta uusien maksutapojen käyttöönottoon.Tutkimusaineisto kerättiin syyskuussa 2005 postikyselyllä, jossa käytiin läpi keskeiset maksutavat. Kysely lähetettiin 2000:lle satunnaisotannalla poimitulle suomalaiselle kuluttajalle.Tutkimuksen tulosten mukaan maksuvälineen turvallisuus ja luotettavuus koetaan tärkeimmiksi uuden maksutavan ominaisuuksiksi.Muita tärkeiksi koettuja maksuvälineen ominaisuuksia ovat tiedon saanti maksutapahtumasta, yhteensopivuus ostamis- ja maksutottumuksiin, laajakäyttöisyys, helppokäyttöisyys, ajan tai rahan säästö sekä riippumattomuus ajasta ja paikasta.Uudet maksutavat - sähköinen lasku ja ostosten maksaminen matkapuhelimella - eivät vuoteen 2010 mennessä syrjäytä vakiintuneita maksutapoja arvioituna sen perusteella, mitkä ovat kuluttajille tärkeimpiä ominaisuuksia.Luotettavuus tai hinnoittelu ei erottele tärkeimpien uusien maksutapojen - sähköinen lasku ja matkapuhelimella maksaminen - käyttöön myönteisesti ja kielteisesti suhtautuvia.Suppea joukko tekijöitä erottelee maksutapojaan muuttavat maksutapojaan muut4 tamattomista.Maksutavan helppokäyttöisyys vaikuttaa aikeisiin maksaa sekä sähköisellä laskulla että matkapuhelimella.Yhteensopivuus (laajakäyttöisyys) ja helppokäyttöisyys ovat matkapuhelimella maksamiseen vaikuttavia erottelevia tekijöitä.Asiasanat: maksutavat, kuluttajille suunnatut maksupalvelut, kuluttajakäyttäytyminen, innovaatioiden diffuusio, theory of planned behavior (TPB) JEL-luokittelu: A14, D14, L81,O33