Browsing by Subject "laajeneminen"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
 • (2002)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus 7 ; Heinäkuu
  Euroopan unionin (EU) laajentuminen on ensimmäisen hakijamaajoukon osalta viimeisessä vaiheessa.Neuvottelujen odotetaan päättyvän tämän vuoden loppuun mennessä.Nykyisten suunnitelmien mukaan nämä maat voivat liittyä Euroopan unioniin liittymissopimusten ratifioinnin jälkeen vuonna 2004.EU:hun liittyessään nämä maat liittyvät myös talous- ja rahaliittoon euroalueen ulkopuolisina maina, ja niiden keskuspankit tulevat osaksi Euroopan keskuspankkijärjestelmää (EKPJ).Sen jälkeen kun nämä maat ovat saavuttaneet Maastrichtin sopimuksen kriteerien mukaisen kestävän lähentymisen, ne ottavat euron käyttöön ja niiden keskuspankit tulevat osaksi eurojärjestelmää. Eurojärjestelmä osallistuu EU:n laajentumisprosessiin omaan toimivaltaansa eli keskuspankkitoimintaan kuuluvilla aloilla. Osallistumismuotona on jatkuva vuoropuhelu, jota käydään sekä poliittisesta että teknisestä näkökulmasta.Vuoropuhelun tavoitteena on uusien keskuspankkien integroiminen EKPJ:hin ja myöhemmin eurojärjestelmään.Vuoropuheluun kuuluvia asioita ovat keskuspankkien kannalta tärkeät politiikan osaalueet, kuten makrotalouden kehitys, raha- ja valuuttapolitiikan strategiat, rahoitusmarkkinoiden rakenne ja keskuspankkien riippumattomuus. Lisäksi siihen kuuluu tekninen yhteistyö hakijamaiden keskuspankkien kanssa useilla aloilla, kuten maksujärjestelmät, oikeudelliset asiat ja tilastot. Tässä artikkelissa kuvataan eurojärjestelmän ja hakijamaiden keskuspankkien välisen vuoropuhelun rakennetta ja sisältöä. Artikkelista käy ilmi, että hakijamaat ovat edistyneet huomattavasti matkallaan kohti EU:n ja myöhemmin euroalueen jäsenyyttä.Artikkelissa esitetään myös joitakin jäljellä olevia poliittisia haasteita.
 • Backe, Peter (1997)
  IDÄNTALOUKSIEN KATSAUKSIA. REVIEW OF ECONOMIES IN TRANSITION 2/1997
  This study looks at the interplay between European Monetary Union (EMU) and a future EU enlargement to Central and Eastern Europe. The country focus is on the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia.The analysis concludes that EMU is improving the framework conditions for a future Eastern enlargement. Moreover, EMU in itself is becoming ever more relevant to the candidate countries from Central and Eastern Europe: The introduction of the euro and these countries' subsequent accession to the EU will alter their monetary and exchange rate policy frameworks.The EMU convergence criteria will not play a major role in the EU accession process.However, in the preaccession period, they should be viewed as medium- and longer-term points of reference for stability-oriented economic policymaking.
 • Hildebrandt, Antje (2002)
  BOFIT Online 2002/13
  The end of state socialism in central and eastern Europe has opened up the opportunity to integrate western European countries with the former centrally planned economies.Besides the historical peculiarity of enlarging the European Union to the east, a comparison with the earlier southern enlargement comprising Greece, Portugal and Spain gives important insights into mechanisms and problems of geographically extending the Union.Aim of this paper is to explore the past experience of enlarging the EU referring to the economic situation of the applicants in comparison to the member countries and to the challenges to enlargement.In the knowledge of differences, lessons can be drawn from the southern enlargement for the upcoming enlargement towards the east. Keywords: EU enlargements, transition countries