Browsing by Subject "laatu"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 22
 • Hella, Heikki (2000)
  Suomen Pankin tilasto-osaston työpapereita; Bank of Finland statistics department working papers 2/2000
 • Delis, Manthos D.; Hasan, Iftekhar; Iosifidi, Maria; Li, Lingxiang (Elsevier, 2018)
  Journal of Banking & Finance December ; 2018
  Using the full sample of U.S. banks and hand-collected data on enforcement actions over 2000–2014, we analyze the role of these interventions in promoting several aspects of accounting quality. We find that enforcement actions issued for both risk-related and accounting-related reasons lead to significant improvements in accounting quality. This improvement is consistently found for earnings smoothing, big-bath accounting, timely recognition of future loan losses, the association of loan loss provisions with future loan charge offs, loss avoidance, and cash flow predictability and earnings persistence. Most of the effects are somewhat more potent in the crisis period and survive in several sensitivity tests. Our findings highlight the imperative role of regulatory interventions in promoting bank accounting quality.
 • Bank of Finland (2016)
  Bank of Finland. Bulletin 1/2016
  Despite increased economic and market uncertainty, China’s GDP statistics still point to almost 7% growth, which is in line with official growth targets. According to the statistics, the deceleration of growth has been very smooth. This has once again raised suspicions over the reliability of Chinese GDP data. However, although there is much room for improvement in the coverage and transparency of the Chinese statistics, recent studies do not generally find evidence of significant or systematic falsification of GDP figures.
 • Lane, Philip R.; Mester, Loretta J.; Välimäki, Juuso (2004)
 • Kashyap, Anil; Pohjola, Matti; Wieland, Volker (2009)
 • Puhakka, Mikko; Repullo, Rafael; Walsh, Carl (2015)
  A panel of internationally renowned professors of economics, commissioned to appraise the Bank of Finland's research and analysis activities over the past five years, has completed its evaluation. The report covers both the scientific quality of the research and its importance from the point of view of the Bank's objectives. The report also contains recommendations on how research activity in the future could be further developed. Panel members in 2015: Mikko Puhakka, Rafael Repullo and Carl Walsh.
 • Hasan, Iftekhar; Song, Liang; Wachtel, Paul (2013)
  BOFIT Discussion Papers 20/2013
  Published in Journal of Comparative Economics, Volume 42, Issue 1, February 2014, Pages 92–108
  Better developed legal and political institutions result in greater availability of reliable firm-specific information. When stock prices reflect more firm-specific information there will be less stock price synchronicity. This paper traces the experience of China, an economy undergoing dramatic institutional change in the last 20 years with rich variation in experiences across provinces. We show that stock price synchronicity is lower when there is institutional development in terms of property rights protection and rule of law. Further-more, we investigate the influence of political pluralism on synchronicity. A more pluralistic regime reduces uncertainty and opaqueness regarding government interventions and therefore increases the value of firm-specific information that reduces synchronicity. JEL Classification Numbers: G14; G15; G24; G38 Keywords: Institutions; China; stock price synchronicity
 • Pula, Gabor; Santabárbara, Daniel (2012)
  BOFIT Discussion Papers 23/2012
  Ilmestynyt myös European Central Bank. Working paper series 1310/2011.
  There is an ongoing debate in the literature about the quality content of Chinese exports and to what extent China imposes a threat to the market positions of advanced economies. While China's export structure is very similar to that of the advanced world, its export unit values are well below the level of developed economies. Building on the assumption that unit values reflect quality the prevailing view of the literature is that China exports low quality varieties of the same products than its advanced competitors. This paper challenges this view by relaxing the assumption that unit values reflect quality. We derive the quality of Chinese exports to the European Union by estimating disaggregated demand functions from a discrete choice model. The paper has three major findings. First, China's share on the European Union market is larger than would be justified only by its low average prices, implying that the quality of Chinese exports is high compared to many competitors. Second, China has gained quality relative to other competitors since 1995, indicating that China is climbing up the quality ladder. Finally, our analysis on the supply side determinants reveals that the relatively high quality of Chinese exports is related to processing trade and the increasing role of global production networks in China. Keywords: Chinese exports, vertical product differentiation, quality ladder, global production networks, discrete choice model, COMEXT database JEL Classification: F1, F12, F14, F15, F23
 • Kivinen, Satu (2000)
  Suomen Pankin tilasto-osaston työpapereita; Bank of Finland statistics department working papers 6/2000
 • Sorsa, Maria (2001)
  Suomen Pankin tilasto-osaston työpapereita; Bank of Finland statistics department working papers 3/2001
 • Hella, Heikki; Härkönen, Tony; Salmela, Maija (2007)
  Suomen Pankki. BoF online 2007/20
  Tässä pilottiraportissa tarkastelujen kohteeksi valittiin osia maksutaseen ulkomaisten saamisten ja velkojen kuukausikyselyn (SV) ja vuosikyselyn (SVA) vastausaineistoista. SVaineisto sisälsi kuukausittaiset kyselyn vastaukset aikaväliltä 2003-2006 ja SVA-aineisto vastaavasti vuosittaiset kyselyn vastaukset vuosilta 2005 ja 2006. Tarkemmin tarkasteltiin ulkomaisten arvopaperisaamisten muuttujia: osakkeet, rahasto-osuudet, joukkolainat ja rahamarkkinapaperit. Tavoitteena oli ensinnäkin sovittaa erilaisia menetelmiä osoittamaan poikkeamia valituissa poikkileikkaus- ja aikasarja-aineistoissa. Toisena tavoitteena oli estimoida aineistoista tilastollisia tunnuslukuja, joita voitaisiin hyödyntää kynnysrajojen ja - sääntöjen muodossa aineiston tilastollisen laadunvalvonnan välineenä. Lisäksi sivutuotteena saatiin tietoa SV- ja SVA-kyselyaineistojen valittujen osien rakenteesta tarkasteluajalta. Tarkastelut osoittivat, että ainakin valitussa aineistossa mediaania tai keskiarvoa ja standardipoikkeamaa voidaan käyttää kynnyssääntöjen luomisessa. Aineiston perusteella on suositeltavaa käyttää sekä klassisia että robusteja versioita tilastollisista menetelmistä ja myös ei-parametrisia menetelmiä tulisi käyttää, koska aineistojen tilastollisesta jakaumasta ei ole tietoa. Systemaattista otantaa voidaan hyödyntää, mikäli käytettävissä on riittävästi havaintoja. Lisäksi nähtiin, että aineiston rakenteesta saadaan nopeasti ja selkeästi tietoa graafisten esitysten, erityisesti box-plot - ja qq-plot -kuvioiden, avulla. Tarkastelut osoittivat myös, että jako suuriin ja muuhun osaan vastaajista on varsin selvä, ja että on tärkeää tarkastella sekä aikasarja- että poikkileikkausaineistoa niiden täydentäessä toisiaan. Avainsanat: Tilastollinen laadunvalvonta, poikkeava havainto, kynnyssääntö, robustit menetelmät
 • Nordquist, Lasse (1991)
  Suomen Pankin tilasto-osaston työpapereita; Bank of Finland statistics department working papers 2/91
 • Salo, Anni (2014)
  Suomen Pankki. BoF online 4/2014
  Maksutasetilasto sisältää useita taloudellisia indikaattoreita, jotka ovat tärkeitä kansantalouden tilan analysoinnin, talouden ennustamisen sekä politiikkapäätösten tekemisen kannalta. Sen vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että maksutasetilasto pystyy antamaan luotettavaa, tarkkaa ja uskottavaa tietoa kansantaloudesta. Euromaiden kansallisten maksutaseiden merkitys ei ole rahaliitossa vähentynyt, vaan maksutaseen antama kuva kansantalouden tilasta on viime vuosien taloudellisen turbulenssin myötä jopa kasvattanut merkitystään. Määritelmällisesti maksutaseen erät summautuvat nollaan, mutta todellisuudessa näin tapahtuu vain hyvin harvoin. Tämän vuoksi maksutase tasapainotetaan virhetermillä, joka sisältää maksutaseen virheelliset ja tunnistamattomat erät. Vaikka virhetermi onkin olennainen ja väistämätön osa maksutasetilastoa, itseisarvoltaan suuri virhetermi, joka ei tasoitu pitkällä aikavälillä, herättää kysymyksiä maksutasetilaston laadusta ja uskottavuudesta. Suomen maksutaseen virhetermi on perinteisesti ollut pieni, mutta vuodesta 2008 alkaen kumuloituneeseen virhetermiin on liittynyt sitkeä negatiivinen trendi. Tämän vuoksi Suomen Pankissa on nähty tarpeelliseksi selvittää kasvaneen virhetermin syitä ja pyrkiä korjaamaan niitä. Suomen Pankissa on useaan otteeseen tehty selvitystyötä maksutaseen virhetermin suhteen ja monia korjaavia toimenpiteitä on tehty. Vuonna 2013 on korjauksia ulkomaiseen arvopaperivelkaan julkaistu kahteen otteeseen ja näitä korjauksia on edelleen jatkettu. Maksutaseen laadintaa tullaan vuonna 2014 metodologisesti muokkaamaan siten, että ulkomaisen arvopaperivelan tilastointi tarkentuu. Lisäksi kesällä 2013 on selvitetty suorien sijoitusten arvostusta ja siihen liittyvien ongelmien vaikutusta Suomen nettovarallisuusasemaan. Syksyllä 2013 on vielä tehty selvitystä liittyen Suomen ulkomaiseen varallisuuteen. Tässä artikkelissa esitellään maksutaseen tasapainottava erä teoriassa ja käytännössä sekä käydään läpi virhetermiin liittyvät Suomen Pankin selvitykset. Toisessa luvussa käsitellään maksutaseen virhetermiä yleisesti, virhetermin tuottamia ongelmia Suomessa sekä muissa maissa sekä esitellään Suomen Pankin selvitykset aiheesta. Kolmannessa luvussa pohditaan mahdollisia epätarkkuuksia vaihtotaseessa. Neljäs luku keskittyy rahoitustaseeseen ja sen eriin sekä esittelee vuonna 2013 tehdyt korjaukset ja niiden perustana olevan metodologian. Viidennessä luvussa käydään läpi johtopäätökset.
 • Ivanenko, Vlad (2005)
  BOFIT Discussion Papers 16/2005
  The paper looks into convergence of Russian institutions with those of other democratic, free-market-oriented states, and considers definitions of "normalcy" that incorporate the concepts of free market, democracy, and government efficiency.The author provides an estimate of Russia s institutional convergence to the standards of the G7 and the Big Five group of large, middle-income countries that includes Brazil, China, and India.In some areas Russia outperforms "Big Five" countries, in others it trails behind.Finally, public mistrust, corruption, and inefficient governance in Russia are discussed in light of the Putin administration s current reform policies. JEL: O57, P30, P52 Keywords: Free market, democracy, institutions, Russia
 • Jäntti, Kalle (1930)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 10 ; 9 ; September
 • Benkovskis, Konstantins; Wörz, Julia (2012)
  BOFIT Discussion Papers 19/2012
  Published in Empirical Economics, Volume 51, Issue 2, Sept. 2016, pp 707–735
  This analysis of global competitiveness of emerging market economies accounts for non-price aspects of competitiveness. Building on the methodology pioneered by Feenstra (1994) and Broda and Weinstein (2006), we construct an export price index that adjusts for changes in the set of competitors (variety) and changes in non-price factors (quality in a broad sense) for nine emerging economies (Argentina, Brazil, Chile, China, India, Indonesia, Mexico, Russia and Turkey). The highly disaggregated dataset covers the period 1999?2010 and is based on the standardized 6-digit Harmonized System (HS). Unlike studies that use a CPI-based real effective exchange rate, our method highlights notable differences in non-price competitiveness across markets. China shows a huge gain in international competitiveness due to non-price factors, suggesting that China critics may be overstressing the role of renminbi undervaluation in explaining China's competitive position. Oil exports account for strong improvement in Russia's non-price competitiveness, as well as the modest losses of competitiveness for Argentina and Indonesia. Brazil, Chile, India and Turkey show discernible improvements in their competitive position when accounting for non-price factors. Mexico's competitiveness deteriorates regardless of the index chosen. JEL Classification: C43, F12, F14, L15 Keywords: non-price competitiveness, quality, relative export price, emerging countries
 • Huumo, Kaarina (1994)
  Suomen Pankin tietopalveluosaston työpapereita 5/1994
 • Ollus, Simon-Erik; Simola, Heli (2007)
  BOFIT Online 1/2007
  Russian authorities give two official figures for imports of goods to Russia.Russian Customs registers values stated in customs declarations, while the Central Bank of Russia adds in its estimate of grey imports to obtain an overall import figure.Using mirror statistics of Russia s main trading partners, we suggest that grey imports are in fact higher than the CBR estimate.Hence, official statements of trade and current account surpluses should be reduced to better reflect Russia s actual external balance.This would also imply less capital outflow from Russia than suggested by current estimates. Keywords: Russia, foreign trade, imports, grey schemes, external balance
 • Simola, Heli (2012)
  BOFIT Online 2/2012
  In this article, the quality of Russian import statistics is assessed by comparing them to corresponding export data from partner countries. While discrepancies between Russian import data and partner country export data have visibly diminished over the past decade, the quality of Russian import statistics is still slightly poorer than those produced by its peers. Discrepancies are more pronounced at the disaggregate level, and both magnitude and sign vary by partner country and product group. Some discrepancies can be explained by misclassification, while some apparently reflect deliberate misreporting. Keywords: International trade statistics, mirror statistics, Russia
 • Ratinen, Jenna (2008)
  Suomen Pankki. BoF online 2008/10
  Väestön ikärakenteessa tapahtuvat muutokset ja niiden vaikutukset työpanoksen määrään ja laatuun ovat olleet jo pidemmän aikaa keskeisiä pohdinnan aiheita Suomessa, missä alhainen syntyvyys, eliniän piteneminen, työvoiman nouseva keski-ikä sekä suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen asettavat haasteita niin yrityksille kuin koko kansantaloudelle. Väestön ikääntymisen on pelätty aiheuttavan talouteemme muun muassa työvoimapulaa sekä huomattavaa kasvua julkisen talouden menoissa. Tilastokeskuksen väestöennusteeseen pohjautuvan arvion mukaan työikäisen väestön (15 64-vuotiaat) määrä alkaakin vähentyä vuonna 2010. Tässä selvityksessä tarkastellaan kasvutilinpitomenetelmän avulla työpanoksen laadussa eli työvoiman ikä- ja koulutusrakenteissa tapahtuneita muutoksia sekä niiden vaikutuksia työn tuottavuuden kasvuvauhtiin vuosina 1996 2006. Tämän lisäksi esitetään arvio työvoiman ikä- ja koulutusrakenteissa tulevaisuudessa tapahtuvista muutoksista sekä niiden mahdollisista vaikutuksista työn tuottavuuden kasvuun. Erityisenä tarkastelun kohteena ovat väestön ikääntyminen ja sen vaikutukset työpanoksen määrään ja laatuun. Tulosten pohjalta voidaan arvioida muun muassa sitä, miten paljon väestön ikääntyminen vaikuttaa lähivuosikymmeninä työn tuottavuuteen ja elintasoomme.