Browsing by Subject "luottokanta"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Suomen Pankki; Finanssivalvonta (2015)
    Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportin erillisraportti
    Tiivistelmä 3 1 Johdanto 4 1.1 Muuttuva lisäpääomavaatimus vahvistaa luottolaitosten riskinsietokykyä 4 1.2 Luottokanta/BKT-suhteen trendipoikkeama ensisijaisena riskimittarina 4 1.3 Päätöksenteko perustuu ohjattuun harkintaan 5 2 Luottokannan määrittely 6 2.1 Ensisijainen riskimittari lasketaan Suomessa käyttäen laajaa luottokantaa 6 2.2 Laajan luottokantakäsitteen käyttö perusteltua monesta syystä 7 2.3 Myös muita luotonannon riskimittareita tarvitaan 7 3 Eri luottokantamääritelmien mukaiset riskimittarit Suomen aineistolla 9 3.1 Luottokanta eri määritelmiä käyttäen 9 3.2 Luottokanta/BKT-suhde eri määritelmiä käyttäen 10 3.3 Luottokanta/BKT-suhteen trendipoikkeama eri määritelmiä käyttäen 10 4 Tilastorevisioiden vaikutus ensisijaisen riskimittariin 11 4.1 Tilastoja tarkistetaan takautuvasti 11 4.2 Suurimmat revisiot koskeneet yritysten luottokantaa 11 4.3 Revisioilla takautuvasti suuri vaikutus ensisijaisen riskimittarin arvoon 12
  • Savolainen, Eero (2016)
    Euro & talous. Analyysi
    Suomen luottolaitossektorin tase on voimakkaasti keskittynyt, ja etenkin kahden suurimman toimijan, OP Ryhmän ja Nordea Pankki Suomen yhteenlasketut markkinaosuudet ovat korkeat. Tämä ilmenee etenkin asuntolainoissa. Myös yrityslainamarkkina on keskittynyt, ja viiden suurimman toimijan yhteenlaskettu markkinaosuus oli 93 %. Pankkikonttorien lukumäärä on supistunut, ja konttoriverkoston maantieteellinen jakauma on keskittynyt.