Browsing by Subject "makrotalous"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 94
 • Vauhkonen, Jukka (2012)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  The Ministry of Finance has set up a working group to consider how systemic risks threatening the stability of the financial system and the economy as a whole could be identified and prevented. The work is guided, for example, by the principles adopted in the Government programme and the recommendations issued by the European Systemic Risk Board on national macroprudential arrangements.
 • Juvonen, Petteri; Anttonen, Jetro; Fornaro, Paolo; Nissilä, Wilma; Nyberg, Henri; Pönkä, Harri (2019)
  Kansantaloudellinen aikakauskirja 3/2019
  Viimeisten vuosikymmenien aikana kansainvälisessä ekonometrisessa tutkimuskirjallisuudessa on esitetty useita makrotaloudellista tilaa kuvaavien muuttujien informaatiota yhdistäviä lyhyen aikavälin mallinnus- ja ennustemenetelmiä. Näitä ns. nowcasting-menetelmiä on myös onnistuneesti hyödynnetty ja sovellettu Suomen talouden seurantaan. Tässä artikkelissa esittelemme katsauksen monella taholla tehtyyn kehitystyöhön ja näiden hankkeiden yhteydessä saatuihin tuloksiin Suomen aineiston tapauksessa. Suomen taloutta koskevien suhdanneindeksien hyödyntämisen myötä suhdanteiden käännepisteiden määrittäminen on tarkempaa ja käännepisteiden tuottamia taantumajaksoja voidaan vastaavasti ennustaa binäärivastemalleja käyttäen. Suomen Pankin nowcasting-malli mahdollistaa puolestaan uusien tilastojulkistusten uutisarvon analyysin. Tilastokeskuksessa ja Etlassa on vastaavasti hyödynnetty moderneja koneoppimisen menetelmiä, jotta puutteellisesta mikroaineistosta kyetään tuottamaan bruttokansantuotteen pikaestimaatteja aiempaa lyhyemmällä viiveellä. ETLAnowprojektissa hyödynnetään puolestaan mm. uusia Google-hakutilastoja työttömyyden ennustamisessa.
 • Niu, Linlin; Xu, Xiu; Chen, Ying (2015)
  BOFIT Discussion Papers 12/2015
  We propose the use of a local autoregressive (LAR) model for adaptive estimation and forecasting of three of China’s key macroeconomic variables: GDP growth, inflation and the 7-day interbank lending rate. The approach takes into account possible structural changes in the data-generating process to select a local homogeneous interval for model estimation, and is particularly well-suited to a transition economy experiencing ongoing shifts in policy and structural adjustment. Our results indicate that the proposed method outperforms alternative models and forecast methods, especially for forecast horizons of 3 to 12 months. Our 1-quarter ahead adaptive forecasts even match the performance of the well-known CMRC Langrun survey forecast. The selected homogeneous intervals indicate gradual changes in growth of industrial production driven by constant evolution of the real economy in China, as well as abrupt changes in interestrate and inflation dynamics that capture monetary policy shifts.
 • Crowley, Patrick M.; Schildt, Tony (2009)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 33/2009
  Many indicators of business and growth cycles have been constructed by both private and public agencies and are now in use as monitoring devices of economic conditions and for forecasting purposes. As these indicators are largely composite constructs using other economic data, their frequency composition is likely different to that of the variables they are used as indicators for. In this paper we use the Hilbert-Huang transform, which comprises the empirical mode decomposition (EMD) and the Hilbert spectrum, in order to analyse the frequency content of comparable OECD confidence indicators and national sentiment indicators for industrial production and consumption. We then compare these with the frequency content of both industrial production and real consumption growth data. The Hilbert-Huang methodology first uses a sifting process (EMD) to identify the embedded frequencies within a time series, and the changing nature of these embedded frequencies (IMFs) can then be analysed by estimating the instantaneous frequency (using the Hilbert spectrum). This methodology has several advantages over conventional spectral analysis: it handles non-stationary and non-linear processes, and it can cope with short data series. The aim of this paper is to decompose both indicator and actual economic variables to evaluate i) whether the number of IMFs are equivalent in both indicators and actual variables and ii) to see which frequencies are accounted for in indicators and which frequencies are not.
 • Şen, Hüseyin; Kaya, Ayşe (2016)
  BOFIT Discussion Papers 3/2016
  ​This study empirically examines the validity of the twin and triple deficits hypotheses using bootstrap panel Granger causality analysis and an annual panel data set of six post-communist countries (Russia, Poland, Ukraine, Romania, the Czech Republic, and Hungary) from 1994 to 2012. Our findings, based on panel data analysis under cross-sectional dependence and country-specific heterogeneity, support neither the twin deficits hypothesis nor its extended version, the triple deficits hypothesis, for any of the countries considered. In other words, we find no Granger-causal relationship between budget deficits and trade (or current account) deficits or among budget deficits, private savings-investment deficits, and trade deficits.
 • Kajanoja, Lauri (2012)
  Suomen Pankki. BoF online 2/2012
  Viime vuosien aikana saadut kokemukset korostavat asuntomarkkinoiden ja kotitalouksien velan merkitystä yleisen talouskehityksen arvioinnissa ja siihen liittyvän talouspolitiikan suunnittelussa. Niissä maissa, joissa asuntojen hinnat ja kotitalouksien velat nousivat nopeasti ennen vuosien 2008 ja 2009 finanssikriisiä, kotimainen kysyntä usein heikkeni merkittävästi kriisin alettua. Viime vuodet ovat myös osoittaneet, kuinka vaikeaa on tehdä yksittäisiä maita koskevia arvioita asuntomarkkinoiden tilan ja kotitalouksien velan kestävyydestä. Joidenkin maiden osalta kehityksen heikkeneminen finanssikriisin alettua osattiin ennakoida useissa tutkimuksissa, mutta monissa tapauksissa arviot eivät olleen yhtä onnistuneita. Suomea koskevat tilastot ja tutkimukset eivät pääsääntöisesti viittaa asuntohintojen olevan ilmeisen kestämättömällä tasolla. Tällaisiin arvioihin silti liittyy aina suurta epävarmuutta. Lisäksi selkeä riski on olemassa siitä, että lähivuosina tilanne kehittyy haavoittuvampaan suuntaan. Näin voi käydä etenkin, jos kotitaloudet pitävät viime vuosien poikkeuksellisen matalaa korkotasoa pysyvänä tai odottavat, että asuntohinnat jatkavat nopeaa nousuaan pitkälle tulevaisuuteen. Suomalaisten kotitalouksien velat ovat nousseet historiallisen suuriksi suhteessa tuloihin. Tähän kehitykseen liittyy riskejä kotitalouksien taloudellisen haavoittuvuuden kasvusta ja sen seurauksena myös makrotalouden häiriöherkkyyden kasvusta. Verrattuna muihin kehittyneisiin talouksiin suomalaisten kotitalouksien velan kasvu ja sen kokonaismäärä eivät kuitenkaan ole suurimpien joukossa. Kotitalouksien velkaantumiseen liittyviä riskejä kasvattaa velan aiempaa epätasaisempi jakautuminen kotitalouksien kesken. Kotitalouksien tuloihin suhteutettuina hyvin suurten lainojen osuus on lisääntynyt, mikä kasvattaa kyseisten kotitalouksien taloudellisia riskejä. Makrotalouden vakaudelle se ei kuitenkaan käytettävissä olevien tietojen valossa näytä aiheuttavan välitöntä uhkaa vaikka voikin voimistaa muista lähteistä mahdollisesti kumpuavien taloudellisten ongelmien vaikutuksia - etenkin rahoitusjärjestelmän häiriöiden. Kotitalouksien velkojen kasvu ja asuntojen hintojen nousu herättävät kysymyksen, onko kotitalousluotoista aiheutuva uhka Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudelle kasvanut. Viime vuosina luotonantajien luottotappiot kotitalouksille myönnetyistä luotoista ovat pysyneet erittäin pieninä, ja suurimmillaankin 1990-luvun alussa ne jäivät alle prosenttiin kotitalousluottojen kannasta. Merkittävät luottotappiot kotitalouslainoista näyttävät epätodennäköisiltä myös lähitulevaisuudessa. Kotitalouksien velan kasvu on kuitenkin osaltaan kasvattanut makrotalouden häiriöherkkyyttä ja sitä kautta lisännyt myös rahoitusjärjestelmän riskejä. Suomen kaltaisessa maassa on tärkeää reagoida kansallisten varallisuushintojen poikkeuksellisen voimakkaaseen nousuun liittyvien riskien kasvuun ennaltaehkäisevästi, sillä mahdollisuudet reagoida talouspolitiikan keinoin varallisuushintojen alenemisen taloudellisiin seurauksiin ovat hyvin rajalliset. Jos asuntohintojen nousu ja kotitalouksien velan kasvu nähdään Suomessa liiallisiksi ja niihin tulee jossain vaiheessa tarve puuttua, ei siihen nykyisellään ole tehokkaita välineitä. Nyt valmistelussa oleva makrovakauspolitiikka voi tulevaisuudessa tarjota tähän mahdollisuuden. Yksi keino saattaisi olla asuntolainojen enimmäisluototusasteen sitova rajoittaminen.
 • Freystätter, Hanna (2012)
  Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4
  Espanjan asuntojen hintakuplan puhkeamisen aiheuttama varallisuussokki on vaikutuksiltaan voimakas ja pitkäkestoinen. Kuplan puhkeamisen seurauksena ns. rahoitustekijät, kuten taseiden heikkeneminen ja rahoituskustannusten kasvu, vähentävät yritysten ja kotitalouksien mahdollisuuksia investoida ja kuluttaa. Tässä artikkelissa havainnollistetaan mallilaskelman avulla rahoitustekijöiden laskusuhdannetta voimistavaa vaikutusta Espanjassa. Maan talouden tervehdytysohjelma tulee perustaa talouskehityksen realistiseen arvioon, jossa rahoitustekijöiden merkittävä ja pitkäaikainen kasvua hidastava vaikutus tulee otetuksi huomioon. Talouspolitiikalla tulee pyrkiä estämään Espanjaa uhkaava tasetaantuma ja kriisin pysyvät vaikutukset talouden tuotantopotentiaaliin.
 • Granziera, Eleonora; Kilponen, Juha (2018)
  Bank of Finland. Bulletin 3/2018
  Monetary policy decisions are based on assessment of the current and future state of the economy. In order to obtain forecasts, central banks build models, which are simplified representations of the complex interactions among macroeconomic variables. The Bank of Finland regularly publishes its forecasts, using a large set of data regarding current economic developments. Analysis of this large set of data includes the use of formal macroeconomic models, which are also employed to make projections for the future course of the economy. These projections represent the most likely values for the main macroeconomic variables of the Finnish economy.
 • Pesola, Jarmo (2005)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 13/2005
  The macroeconomic determinants of banking sector distresses in the Nordic countries, Belgium, Germany, Greece, Spain and the UK are analysed using an econometric model estimated on panel data from partly the early 1980s to 2002.The dependent variable is the ratio of banks' loan losses to lending.In addition to the lagged dependent variable, the explanatory variables include a surprise change in incomes and real interest rates, both variables as a separate cross-product term with lagged aggregate indebtedness.The underlying macroeconomic account that this paper puts forward is that loan losses are basically generated by strong adverse aggregate shocks under high exposure of banks to such shocks.The underlying innovations to income and real interest rates are constructed using published macro-economic forecast for these variables.According to the results, high customer indebtedness combined with adverse macroeconomic surprise shocks to income and real interest rates contributed to the distress in banking sector. Loan losses also display strong autoregressive behaviour which might indicate a feedback effect from loan losses back to macroeconomic level in deep recessions.The results can be used in macro stresstesting the banking sector. Key words: financial fragility, shock, loan loss, banking crisis JEL Classification numbers: G21, E44
 • Freystätter, Hanna (2012)
  Bank of Finland. Bulletin. Monetary policy and the global economy 4
  The wealth shock caused when the housing price bubble burst in Spain will have strong, long-lasting effects. As a consequence of the bursting of the bubble, financial factors (such as weaker balance sheets and higher costs of funding) weigh on the investment and consumption potential of companies and households. In this article, we use a model simulation to illustrate the procyclical effect of financial factors on the economic downswing in Spain. The economic programme of the country must be based on a realistic assessment of economic development that captures the significant and long-term negative growth contribution of financial factors. Economic policy measures should be adopted to avert the threat of balance sheet recession facing Spain and avoid any permanent effects of the crisis on the output potential of the economy.
 • Cheung, Yin-Wong; Herrala, Risto (2013)
  BOFIT Discussion Papers 22/2013
  Published in Pacific Economic Review, 19: 1 (2014), pp. 112–134
  We study the renminbi (RMB) covered interest differential - an indicator of the effectiveness of capital controls. It is found that the differential is not shrinking over time and, in fact, appears larger after the global financial crisis than before. That is, capital controls in China are still substantial and effective. In addition to exchange rate changes and volatilities, the RMB covered interest differential is affected by credit market tightness indicators. The marginal explanatory power of these macroeconomic factors, however, is small relative to the autoregressive component and the dummy variables that capture changes in China's policy. Keywords: NDF implied RMB interest rate, capital controls, asymmetric response, macro determinants, credit market tightness JEL: E44, F31, F32.
 • Knight, John; Wang, Wei (2011)
  BOFIT Discussion Papers 15/2011
  Published in The World Economy, Vol. 34, Issue 9, pp. 1476-1506, September 2011
  In recent years China has experienced two forms of extreme macroeconomic imbalance: an expenditure imbalance in the sense of very high investment and very low consumption, giving rise to rapid capital accumulation; and an imbalance between expenditure and pro-duction, producing external imbalance, i.e. a huge surplus on the current account of the balance of payments. Both imbalances imply a low rate of time discount by both govern-ment and society: consumption in the present is forgone in favour of consumption in the future. The paper examines how these imbalances came about, and goes on to consider whether they can be sustained and how they might be redressed. There is no evidence that the rapid capital accumulation has reduced the rate of profit on capital and thus the incen-tive to invest. However, persistent external imbalance poses a threat to investment if it ge-nerates excess liquidity and asset bubbles. The current account surplus rose remarkably in the years 2004-7. This was associated with exogenous increases in competiveness and in saving, both attributable to the economic reform policies. On current policies, the surplus is likely to rise again once the world economy recovers from its recession. This poses three sorts of problems, each of which is examined in turn: difficulties for macroeconomic stabi-lization policies; risk of capital loss on the foreign exchange holdings; and the threat of re-taliation by China's trading partners. A combination of internal and external policies will be required to redress the imbalance. Keywords: China; investment; consumption; current account; exchange rate; external im-balance; macroeconomic imbalance. JEL Classification: E21; E22; E61; F32; F41; F51.
 • Mehrotra, Aaron; Pääkkönen, Jenni (2011)
  BOFIT Discussion Papers 1/2011
  Published in Journal of Comparative Economics, Vol. 39, Iss. 3, Sept. 2011, pp. 406-411
  We use factor analysis to summarize information from various macroeconomic indicators, effectively producing coincident indicators for the Chinese economy. We compare the dynamics of the estimated factors with GDP, and compare our factors with other published indicators for the Chinese economy. The indicator data match the GDP dynamics well and discrepancies are very short. The periods of discrepancies seem to correspond to shocks affecting the growth process as neither autoregressive models for GDP itself nor various coincident indicators are able to forecast them satisfactorily. Avainsanat: factor models, principal component, GDP, China, C38, O4, P2, Aaron Mehrotra, Jenni Pääkkönen
 • Jokipii, Terhi; Lucey, Brian (2006)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 15/2006
  Published in Economic Systems, 31,1, 2007: 71-96
  Making use of ten years of daily data, this paper examines whether banking sector co-movements between the three largest Central and Eastern European Countries (CEECs) can be attributed to contagion or to interdependence. Our tests based on simple unadjusted correlation analysis uncover evidence of contagion between all pairs of countries. Adjusting for market volatility during turmoil, however, produces different results. We then find contagion from the Czech Republic to Hungary during this time, but all other cross-market co-movements are rather attributable rather to strong cross-market linkages. In addition, we construct a set of dummy variables to try to capture the impact of macroeconomic news on these markets. Controlling for own-country fundamentals, we discover that the correlations diminish between the Czech Republic and Poland, but that coefficients for all pairs remain substantial and significant. Finally, we address the problem of simultaneous equations, omitted variables and heteroskedasticity, and adjust our data accordingly. We confirm our previous findings. Our tests provide evidence in favour of parameter instability, again signifying the existence of contagion arising from problems in the Czech Republic affecting Hungary during much of 1996.
 • Kauko, Karlo (2012)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  Capital adequacy requirements imposed on banks may amplify cyclical fluctuations by forcing banks to cut lending in a downturn. One solution would be to tighten capital requirements in an upswing and to ease them in a downswing. A countercyclical capital buffer regime will be introduced in, for instance, the EU as part of the new Capital Requirements Directive. It is difficult to put forward a simple principle according to which additional capital requirements should be imposed. The proposal that has gained the most attention may perhaps not be suitable for an economy like Finland that is sensitive to economic fluctuations.
 • Kauko, Karlo (2012)
  Bank of Finland. Bulletin. Financial stability 2
  Banks have been found to step up their credit supply in a cyclical upswing and to cut it back in a downswing. This tends to both amplify cyclical fluctuations and increase the threat of banking crises. According to the relevant draft directive, in order to ease this procyclicality problem, authorities could tighten the capital adequacy requirement in response to an overly fast credit stock growth. Internationally proposed criteria for setting an additional capital requirement may not perhaps be suitable for a country like Finland that is sensitive to economic fluctuations.
 • Railavo, Jukka (Edita Prima, 2006)
  Suomen Pankki. E 33
  Economic and Monetary Union (EMU) can be characterised as a complicated set of legislation and institutions governing monetary and fiscal responsibilities.The measures of fiscal responsibility are to be guided by the Stability and Growth Pact (SGP), which sets rules for fiscal policy and makes a discretionary fiscal policy virtually impossible.To analyse the effects of the fiscal and monetary policy mix, we modified the New Keynesian framework to allow for supply effects of fiscal policy.We show that defining a supply-side channel for fiscal policy using an endogenous output gap changes the stabilising properties of monetary policy rules. The stability conditions are affected by fiscal policy, so that the dichotomy between active (passive) monetary policy and passive (active) fiscal policy as stabilising regimes does not hold, and it is possible to have an active monetary - active fiscal policy regime consistent with stability of the economy.We show that, if we take supply-side effects into account, we get more persistent inflation and output reactions.We also show that the dichotomy does not hold for a variety of different fiscal policy rules based on government debt and budget deficit, using the tax smoothing hypothesis and formulating the tax rules as difference equations. The debt rule with active monetary policy results in indeterminacy, while the deficit rule produces a determinate solution with active monetary policy, even with active fiscal policy.The combination of fiscal requirements in a rule results in cyclical responses to shocks.The amplitude of the cycle is larger with more weight on debt than on deficit.Combining optimised monetary policy with fiscal policy rules means that, under a discretionary monetary policy, the fiscal policy regime affects the size of the inflation bias.We also show that commitment to an optimal monetary policy not only corrects the inflation bias but also increases the persistence of output reactions.With fiscal policy rules based on the deficit we can retain the tax smoothing hypothesis also in a sticky price model. Keywords: inflation, fiscal policy, fiscal policy rules, optimalmonetary policy, policy coordination, stabilisation
 • Freystätter, Hanna (2012)
  Suomen Pankki. E 43
  Chapter 1: Introduction 9 Chapter 2: Price setting behaviour in an open economy and the determination of Finnish foreign trade prices 29 Chapter 3: Financial market disturbances as sources of business cycle fluctuations in Finland 79 Chapter 4: Financial factors in the boom-bust episode in Finland in the late 1980s and early 1990s 127
 • Krupkina, Anna; Deryugina, Elena B.; Ponomarenko, Alexey (2014)
  BOFIT Discussion Papers 11/2014
  Published in Comparative Economic Studies Vol. 57, Issue 1, March 2015, pp. 168–182
  In the spirit of Borio et al. (2014) we present a model that incorporates information contained in diverse variables when estimating sustainable output growth. For this purpose, we specify a state-space model representing a multivariate HP-filter that links cyclical fluctuation of GDP with several indicators of macroeconomic imbalance. We obtain the parameterization of the model by estimating it over a cross-section of emerging market economies. We show that trend output growth rates estimated using this model are more stable than those obtained with a univariate version of the filter and thus are more consistent with the notion of sustainable output. Keywords: output gap, financial cycle, macroeconomic imbalances, emerging markets JEL classification: E32, E44, C33.
 • Euroopan keskuspankki (2014)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus 6 ; kesäkuu