Browsing by Subject "maksuliikenne"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • Koskenkylä, Heikki (2003)
  Suomen Pankki. A 105
  Chapter 1 Leena Mörttinen - Kimmo Virolainen Overall developments in the Finnish financial markets 11 Chapter 2 Eija Salavirta - Katja Taipalus - Jukka Topi -Esa Jokivuolle - Kirsi Ripatti Money and capital markets 35 Chapter 3 Sampo Alhonsuo - Jarmo Pesola - Pertti Pylkkönen - Raoul Berglund - Timo Laakso - Hely Salomaa Financial intermediation and financial and insurance institutions 117 Chapter 4 Heli Paunonen - Timo Iivarinen - Kari Kemppainen - Jenni Koskinen Payment systems and instruments 213 Chapter 5 Hannu Karppinen - Katri Nuotio - Jarkko Karjalainen Financial market legislation 267 Chapter 6 Kimmo Virolainen - Kirsi Ripatti - Tommi Orpana Oversight of financial markets 301 Chapter 7 Juhani Turunen - Hely Salomaa Insurance legislation and supervision 351
 • Snellman, Jussi; Vesala, Jukka (1999)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 8/1999
  This paper examines the electronification of noncash payments in Finland and the extent to which noncash payment means are used as substitutes for cash. We model the processes of cash substitution and electronification of payments as 'S'-shaped learning curves and generate forecasts by extrapolating these curves. The 'S'-shaped learning curves fit the data well. Our results indicate that in Finland the cash substitution process as a whole is approaching the saturation point. Although the electronification process is clearly ongoing as regards larger-value bill payments, for small-value point-of-sale payments we seem to have reached saturation. Electronification of payments, having progressed swiftly and extensively in Finland, is already beginning to slow down. We conclude the paper with a discussion of the reasons for this turn of events and of the different factors that affect the speed of diffusion of new means of payment. Key words: payments, electronification, learning curves
 • Kaaresvirta, Juuso (2022)
  Bank of Finland Bulletin. Blog
  A month ago, during President Vladimir Putin’s visit to Beijing, China and Russia declared that the friendship between them has “no limits” and that there are “no forbidden areas of cooperation”. A few weeks later, Russia attacked Ukraine. A majority of countries around the world have condemned the illegal invasion. Perhaps as a demonstration of the “no limits” friendship, China has refused to condemn Russia and instead has even shown some understanding of its actions.
 • Leinonen, Harry (1998)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 9/1998
  Maksuliike on kaikkiaan nopeutumassa ja kansainvälistymässä voimakkaasti lähivuosina erityisesti euroalueella ja suurten maksujen osalta.Maksuliikkeen katteensiirtoon liittyvät vastapuoliriskit ja likviditeettitarpeet ovat myös keskustelun ja muutoksien kohteena.Katteensiirtokäytäntöjen ja järjestelmien reaaliaikaisuus ja tapahtumakohtaisuus tulevat merkittävästi muuttamaan toiminnan luonnetta ja teknisiä ratkaisuja. Päivärytmillä toimivista järjestelmistä ollaan siirtymässä jatkuvan toiminnan järjestelmiin erityisesti suurten maksujen käsittelyssä. Tämä tulee vaikuttamaan huomattavasti pankkien likviditeetin hallintaperiaatteisiin.Muutoksen suunta kohti välitöntä reaaliaikaista maksuliikettä näyttää vääjäämättömältä nykykehityksen valossa. Yleinen olettamus on, että bruttoperusteiset RTGS-järjestelmät vaativat enemmän likviditeettiä kuin nettopohjaiset järjestelmät. Likviditeetin tarve riippuu maksujärjestelmien rakenteista ja käsiteltävistä maksuvirroista.Maksuvirtojen yleinen tasaisuus vähentää likviditeettitarvetta.Likviditeettitarvetta voidaan ratkaisevasti vähentää maksujärjestelmärakenteiden valinnoilla, maksuvirtoja tasaavilla toimenpiteillä ja sopimalla markkinakäytännöistä.Keskuspankin hinnoittelu-, vakuus- ja vähimmäisvarantokäytännöt vaikuttavat myös vaihtoehtoisten järjestelmien edullisuuteen.Brutto- ja nettojärjestelmän kokonaisedullisuus riippuu siten tapauskohtaisista tekijöistä. Bruttojärjestelmää suosivia tekijöitä ovat vastapuolien erilaiset riskitasot, vastavuoroisuuden puute maksuliikenneriskeissä, maksuvirtojen päivänsisäinen tasaisuus ja päivänsisäisen ja päivien välisen likviditeettivaihtelujen yhtenäisyys.Nettojärjestelmiä suosivia tekijöitä ovat pienet ja samantasoiset vastapuoliriskit sekä rakenteellisesti epätasaiset maksuvirrat, jotka aiheuttavat suuria vaihteluita päivänsisäisessä likviditeettitarpeessa päivien välisten vaihteluiden pysyessä kuitenkin kohtuullisina. Nykyinen päivärytmiin kiinnitetty toimintatapa on myös keskittänyt huomion päivänkatkoon liittyvään likviditeettitarpeeseen. Jatkuvatoimisessa ympäristössä tarkastelu on yli aikarajojen ulottuva jatkumo.Pankkien likviditeetinhallinta operoi jatkossa tämän vuoksi aiempaa laajemmalla ja uudella aikaperspektiivillä. Suomalaisista nykyisistä katteensiirtoratkaisuista voidaan yleensä todeta, että tällä hetkellä ne kuluttavat huomattavia määriä likviditeettiä ja sisältävät laajojakin vastapuoliriskejä. Muuttamalla rakenteita voidaan tarvittaessa vapauttaa likviditeettiä ja vähentää vastapuoliriskejä.Tällaisista muutoksista on sovittu ja suomalaisten järjestelmien tilanne muuttuu oleellisesti lähiaikana. Asiasanat: maksujärjestelmien katteensiirto, bruttoselvitys, RTGS, maksujärjestelmien vastapuoliriskit, maksujärjestelmien likviditeettitarpeet
 • Virtanen, Jere (2014)
  Suomen Pankki. Blogi
  Kiinnitämme harvoin huomiota siihen, miten erityyppiset maksut kuten palkat tai eläkkeet käytännössä siirtyvät tilillemme, ja minkälaisia järjestelmiä niiden takana on. Maanantaina 15. joulukuuta tapahtunut häiriö yhteiseurooppalaisessa STEP2-vähittäismaksujärjestelmässä on kuitenkin saanut osakseen laajaa huomiota ja ihmetystä, kun palkat ja eläkkeet eivät olleet tileillä heti aamusta, vaan vasta vähän myöhemmin samana päivänä.
 • Koskenkylä, Heikki (2002)
  Suomen Pankki. Tutkimuksia. A 102
  Luku 1 Leena Mörttinen - Kimmo Virolainen Suomen rahoitusmarkkinoiden kehityspiirteet 11 Luku 2 Eija Salavirta - Katja Taipalus - Jukka Topi - Esa Jokivuolle - Kirsi Ripatti Raha- ja pääomamarkkinat 35 Luku 3 Sampo Alhonsuo - Jarmo Pesola - Pertti Pylkkönen - Raoul Berglund - Timo Laakso - Hely Salomaa Rahoituksen välitys ja rahoitus- sekä vakuutuslaitokset 119 Luku 4 Heli Paunonen - Timo Iivarinen - Kari Kemppainen - Jenni Koskinen Maksujärjestelmät ja -välineet 215 Luku 5 Hannu Karppinen - Katri Nuotio - Jarkko Karjalainen Rahoitusmarkkinalainsäädäntö 267 Luku 6 Kimmo Virolainen - Kirsi Ripatti - Tommi Orpana Rahoitusmarkkinoiden valvonta 301 Luku 7 Juhani Turunen - Hely Salomaa Vakuutuslainsäädäntö ja -valvonta 347