Browsing by Subject "ohjeet"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • Lehtonen, Martti; Jokinen, Helka (1998)
  Bank of Finland. Bulletin 72 ; 3 ; March
 • Lehtonen, Martti; Jokinen, Helka (1998)
  MARKKA & TALOUS 1
 • Financial Supervisory Authority; Supervision of Markets and Conduct of Business (2017)
  Financial Supervisory Authority. Market newsletter 3
  Topical matters at ESMA 1 Requirement to use LEI code is extended 1 Events for listed companies 3
 • Finanssivalvonta; Markkina- ja menettelytapavalvonta (2017)
  Finanssivalvonta. Markkinat-tiedote 3/2017
  Ajankohtaista ESMAssa 1 LEI-tunnuksen käyttötarve yleistyy 1 Listayhtiötilaisuudet 3
 • Jantunen, Lauri (2019)
  Euro & talous. Blogi
  Avoimien sijoitusrahastojen suosio on kasvanut merkittävästi viime vuosikymmenen aikana, mikä on herättänyt kansainvälisissä vakausarvioissa huolta. Näiden sijoitustuotteiden sijoitusvarallisuuteen ja sijoittajille luvattuun lunastustiheyteen liittyy likviditeettiin eli maksuvalmiuteen liittyviä riskejä, jotka voivat toteutua kun markkinoiden hintojen vaihtelut ovat voimakkaita. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) on julkaissut uuden ohjeistuksen sijoitusrahastojen stressitestauksesta. Sillä pyritään vahvistamaan rahoitusjärjestelmän kestävyyttä ja varmistamaan, että rahastotoimijoilla on hyvät valmiudet reagoida poikkeuksellisiin markkinaolosuhteisiin.