Browsing by Subject "omaisuus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
 • Hällfors, Arvi (1927)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 7 ; 10 ; October
 • Junnila, Tuure (1945)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 3
  Johdanto - 9 I Vakautetun tulon lisäverotuksen vaatimus veroteoreettisessa kirjallisuudessa ennen Preussin veroreformia - 23 1 luku. Vakautetun tulon lisäverotuksen vaatimuksen käsittely Englannissa - 25 2 luku. Vakautetun tulon lisäverotuksen vaatimus saksalaisessa veroteoriassa - 35 II Omaisuusvero tuloveron täydentäjänä eri maiden verotuslainsäädännössä 49 3 luku. Tuloveroa täydentävän omaisuusveron käytäntöön otto Saksassa ja lähimaissa - 51 4 luku. Preussin täydennysverolaki (Ergänzungssteuergesetz) - 56 5 luku. Tuloveroa täydentävä omaisuusverotus Saksan valtakunnassa 63 a. Valtakunnan omaisuusverolaki 10 päivältä elokuuta 1925 - 63 b. Omaisuusverolaki lokakuun 16 päivältä 1934 - 68 6 luku. Omaisuusverotus Ruotsissa - 73 a. Omaisuusverotus tuloverotuksen yhteydessä - 73 b. Erillinen omaisuuteen kohdistuva verotus - 84 7 luku. Tuloverotusta täydentävä omaisuusverotus Suomen verotuslainsäädännössä - 86 a. Esivaiheet ja vuoden 1920 laki - 86 b. Vuoden 1924 laki ja siihen tehdyt muutokset - 90 c. Uusi tulo- ja omaisuusverolaki 19 päivältä marraskuuta 1943 - 93 III Omaisuusvero vakautetun tulon lisäverotuksen toteuttajana - 99 8 luku. Omaisuusverotus ja verotuksen maksukyvymuukaisuuden vaatimus - 101 a. Tulevaisuudesta huolehtimisen erilaisuus eri yksilöillä ja omaisuusveron kaavamaisuus - 104 b. Omaisuusvero ja "sekamuotoiset" tulot - 107 c. Omaisuusvero ja omaisuuden tuottavuuden vaihtelut - 110 d. Omaisuusvero ja tuloverotuksen progressiivisuus - 112 e. Omaisuusvero ja suhdannevaihtelut - 123 9 luku. Omaisuusverolakien ja vakautetun tulon lisäverotuksen vaatimuksen välisiä ristiriitaisuuksia - 134 a. Verotettavan omaisuuden määrääminen eräissä omaisuusverolaeissa 134 b. Tuloveroa täydentävän omaisuusveron kohdistaminen juridisiin henkilöihin - 138 c.Omaisuusveroasteikkojen progressiivisuus - 140 IV Omaisuusverotus ja omaisuudettoman luokan yhteiskunnallinen nousu - 145 10 luku. Proletaarisen luokkaliikkeen kehittyminen Euroopan johtavissa maissa 1800-luvulla - 147 11 luku. Sosiaaliset reformit proletaarisen kumousliikkeen hillitsijänä - 152 12 luku. Köyhälistön luokkaliikkeen ja yhteiskunnallisen uudistuspolitiikan heijastuminen Preussin veroreformissa - 156 13 luku. Loppupäätelmiä - 166 Kirjallisuusluettelo - 173
 • Suomen Pankki (1918)
  Asiakirjat kuuluvat kansioon "Venäjältä perittävät saatavat". Asiakirjat ovat luettavissa 31.1.2018.