Browsing by Subject "ostovoima"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Suomen Pankki (2015)
  Euro & talous 3/2015
  Kuluttajahinnat ovat nousseet Suomessa nopeammin kuin muualla euroalueella. Tämä on nakertanut suomalaisten ostovoimaa ja heikentänyt talouden kilpailukykyä. Kotitalouksien menoista noin 40 % kohdistuu palveluihin, ja juuri palveluiden hinnat ovat nousseet Suomessa verrattain nopeasti. Finanssikriisin jälkeen kotimaiset palvelut ovat kallistuneet yli 10 % euroalueen keskiarvoon verrattuna. Suomessa palveluiden hintojen nousu on ollut euroalueen nopeinta.
 • Bank of Finland (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 3/2015
  Consumer prices have risen in Finland at a higher pace than in the euro area. This has eroded Finnish consumers' purchasing power and weakened the competitiveness of the economy. Of household expenditure, approximately 40% is services-related, and Finnish services prices, in particular, have risen at a relatively rapid pace. Since the financial crisis, domestic services prices have risen by over 10% compared with the euro area average. Finnish services price inflation has been the highest in the euro area.
 • Suomen Pankki (1944)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. A 3
  Setelistön sodanaikaisista muutoksista. Kirj. professori A.E. Tudeer 5 Valtiontalouden vaikutus rahanarvoon. Kirj. fil. tri Matti Leppo 18 Asutuskysymys ja sen ratkaisun vaikutus Suomen talouselämään. Kirj. fil. tri K.O. Alho 31 Valuuttojen ostokykypariteetin arviointi. Kirj. fil. maist. Ragni Bärlund 38 Hinta- ja palkkakehitys. Kirj. polit. kand., Erik Törnqvist 51 Liitteitä. Liite 1.Hintojen kehitys vuosina 1938-1944 66 Liite 2.Rakennuskustannusten kehitys vuosina 1933-1944 68
 • Suomen Pankki (1945)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. A 4
  Rahan kotimainen ostovoima Inflaation vaikutukset Rahan arvon mittaaminen Talouselämän tasapainon edellytykset Valtiontalouden tasapaino Ulkomaisen maksutaseen tasapaino Tuotannon ia kulutuksen välinen tasapaino Pääoman muodostus Tuotantokustannusten, palkkojen ja hintojen välinen tasapaino Keskuspankin aseman vahvistaminen Rahan ulkomainen ostovoima Kansainvälisiä vakauttamissuunnitelmia Vaihtokurssit sotavuosina Vaihtokurssien määrääminen
 • Tamminen, Mikko (1948)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 9
  JOHDANTO 9 I LUKU. VALUUTTAMARKKINAT 13 1§ Kansainvälisten maksujen luonne 13 2§ Kansainvälisten maksujen tekniikka 15 3§ Ulkomaan valuutta ja valuuttakurssit: käsitteiden määrittelyjä 19 II LUKU. MAKSUTASE 24 1§ Alustavia huomautuksia 24 2§ Vienti ja tuonti. Kauppataseen "edullisuus" ja "epäedullisuus" 29 3§ Maksutaseen muut juoksevat erät 31 4§ Kansainväliset pääomanliikkeet. Yleistä 39 5§ Pitkän ajan pääomanliikkeet 41 6§ Lyhyen ajan pääomanliikkeet. Kullanliikkeet 44 7§ Pääomanliikkeiden suhde vaihtotaseeseen 51 8§ Maksutaseen tasapaino 60 III LUKU. VALUUTTAKURSSIT VAPAASTI MUODOSTUVINA HINTOINA 65 1§ Tasapainokurssin käsite 65 2§ Maksutaseen ja valuuttakurssien välinen riippuvuussuhde. Ns. maksutaseteoria 68 3§ Analyysin edellytykset 75 4§ Tuonti ja vienti ulkomaan valuutan kysynnän ja tarjonnan ainoana lähteenä. Kysynnän ja tarjonnan joustavuus 78 5§ Aikatekijä 86 6§ Kustannustatason muutokset 91 7§ Tuotannon tehokkuuden merkitys 98 8§ "Spontaaniset" muutokset kansainvälisessä kysynnässä ja muita maidenväliseen tavaranvaihtoon ja valuuttakursseihin vaikuttavia tekijöitä 106 9§ Ulkomaankauppaan perustuvan valuutan kysynnän ja tarjonnan joustavuus 113 10§ Maksutaseen "näkymättömien" erien vaikutus kurssinmuodostukseen 121 11§ Valuuttakurssit ja pitkän ajan pääomanliikkeet 126 12§ Maksutaseen näkymättömiin eriin ja pitkän ajan pääomanliikkeisiin perustuvan ulkomaan valuutan kysynnän ja tarjonnan joustavuus. 131 13§ Ulkomaan valuutan kokonaiskysynnän ja -tarjonnan muodostuminen ilman lyhyen ajan pääomanliikkeitä 139 14§ Tasoittavat lyhyen ajan pääomanliikkeet 153 15§ Valuuttakeinottelu, ns. psykologiset tekijät ja termiinakaupat 160 16§ Useamman kuin kahden maan tapaus. Arbitraashi 169 IV LUKU. OSTOVOIMAPARITEETTITEORIA 175 1§. Kysymyksen asettelu 175 2§. Ostovoimapariteettiteoria Casselin esittämänä 178 3§. Ostovoimapariteettiteorian arvostelua 184 4§. Ostovoimapariteetin tilastollinen toteaminen 197 5§. johtopäätöksiä 210 Kirjallisuusluettelo 214 Foreign Exchange Rates and Currency Policy. Vol. I. (Contents in English) 218