Browsing by Subject "pankkikonsernit"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-10 of 10
 • Westman, Hanna (2012)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  The High-level Expert Group appointed by European Commissioner Michel Barnier and chaired by Bank of Finland Governor Erkki Liikanen on reforming the structure of the EU banking sector submitted its final report at the beginning of October 2012. The Group's recommendation consists of five proposals, of which the most important is the separation of activities within banking groups.
 • Westman, Hanna (2012)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Komissaari Michel Barnierin asettama, pääjohtaja Erkki Liikasen johtama EU:n pankkisektorin rakenteiden uudistamista pohtinut korkean tason työryhmä jätti loppuraporttinsa lokakuun 2012 alussa.33 Työryhmän suositus koostuu viidestä ehdotuksesta, joista merkittävin on toimintojen eriyttäminen pankkikonsernin sisällä.
 • Rahoitustarkastus (2001)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 4/2001
  Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus tammi – syyskuussa 2001 - Taulukko: Tuloslaskelman pääeriä ja tunnuslukuja Pankkikonsernien saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset 30.9.2001 - Taulukko: Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä - Taulukko: Talletukset - Kuva: Rahastoyhtiöiden markkinaosuuksia 30.9.2001 Baltian maiden pankkien ja valvonnan tila Selvitys uudistettavan vakavaraisuuskehikon vaikutuksista julkaistu Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta käytännössä - Rahoitus- ja vakuutusryhmittymä -käsite Pankkien ja Automatian eurovalmistelut ovat edenneet aikataulussa Sijoituspalveluja tarjoavien yritysten menettelytapoja halutaan yhdenmukaistaa Euroopassa - Yhdenmukaisen sääntelyn tarve Euroopassa Tapahtumakatsaus - Nimitys Rahoitustarkastuksessa - Tutkintapyyntöjä poliisille - Rahoitustarkastuksen kehotus arvopaperinvälittäjälle - Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote vuonna 2002
 • Rahoitustarkastus (2002)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 1/2002
  Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus tammi-joulukuussa 2001 - Taulukko 1. Suomalaisten pankkien tuloslaskelman pääerät 2001 - Taulukko 2. Pankkikonsernien vakavaraisuustiedot Pankkikonsernien markkinaosuudet Arvopaperilautakunta Pankkialan Asiakasneuvontatoimiston yhteyteen ratkomaan palvelujentarjoajien ja asiakkaiden välisiä riitoja - Pankkialan asiakasneuvontatoimisto ja arvopaperilautakunta Pankit ja Automatia siirtyivät euroon ilman suuria ongelmia; Kolikoiden laskemisessa oli viivästyksiä Pankkien EBA-clearingin riskit vähäisiä - Maksuja on nettoutettu EBA-clearing-järjestelmässä jo 1980-luvulta Uudet listayhtiöt täyttivät tiedonantovelvollisuutensa kohtuullisesti - Säännöllinen tiedonantovelvollisuus IMF julkaisi arvion Suomen rahoitussektorin tilasta Tapahtumakatsaus - Rata allekirjoitti valvontapöytäkirjan Viron Finantsinspektsioonin kanssa - Yksityiset osakeyhtiöt arvopaperimarkkinalain piiriin - Rata antoi kolme huomautusta välittäjille - Seuraava Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote
 • Rahoitustarkastus (2000)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 2/2000
  Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus tammi-maaliskuussa 2000 - Taulukko: Tuloslaskelman pääerät, mrd. mk Pankkikonsernien saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset 31.3.2000 - Taulukko: Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä - Taulukko: Talletukset Rata panostaa eurooppalaiseen viranomaisyhteistyöhön Valvontapöytäkirjoihin perustuva kansainvälinen viranomaisyhteistyö - Maat, joiden kanssa Ratalla on valvontapöytäkirjat Ratalta useita lainsäädäntöaloitteita valtiovarainministeriölle Tapahtumakatsaus - Rata kumoaa kuusi ohjettaan 1.7.2000 - Arvo-osuusrekisterien keskittäminen Arvopaperikeskukseen testivaiheessa - Tutkintapyyntöjä poliisille - Tarjoaako yhtiö X luvanvaraisia sijoituspalveluja? - Seuraava Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote
 • Rahoitustarkastus (1999)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 3/1999
  Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus vuoden 1999 ensimmäisellä puoliskolla Taulukko: Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus, 30.6.1999 Pankkikonsernien saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset, 30.6.1999 Taulukko: Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä Taulukko: Talletukset Rata tutkitutti viranomaiskuvansa: Toiminta parantunut, avoimuutta toivotaan vielä lisää Rata tekee syksyn kuluessa vuosi 2000 -valvontakäyntejä keskeisiin valvottaviinsa Rata selvitti pankkien asuntolainakannan kasvua Tapahtumakatsaus Kannanotto luottolaitosten markkinoinnista Ohjeet riskienhallinnasta ja muusta sisäisestä valvonnasta arvopaperikeskukselle ja arvopaperipörsseille Rata esittää sijoitusneuvontatoiminnan saattamista nykyistä kattavammin valvonnan ja sääntelyn piiriin Rata esittää VM:lle Stude Oy:n toimiluvan peruuttamista Epäilyt sisäpiiritiedon väärinkäytöstä ja arvopaperimarkkinarikoksesta annettu poliisille esitutkintaan Rata osallistuu Sijoitus-Invest 99 -messuille Julkaisusarjassa ilmestynyt
 • Rahoitustarkastus (2001)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 1/2001
  Kotivaltiovalvonnan lähtökohdista ja ongelmista Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus vuonna 2000 - Taulukko: Tuloslaskelman pääerät, mrd. mk Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus tammi – kesäkuussa 2001 Pankkikonsernien saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset 31.12.2000 - Taulukko: Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä - Taulukko: Talletukset - Taulukko: Henkivakuutusyhtiöiden markkinaosuudet koko maksutulosta 1.1.-31.12.2000 - Taulukko: Rahastoyhtiöiden markkinaosuudet hallinnoitavien sijoitusrahastojen pääomien mukaan 31.12.2000 Jälkikäteisarvioita matalakorkoisten pankkitalletusten veroetuuden poistamisen vaikutuksista - Taulukko: Tietoja kotitalouksien markka- ja eurotalletuksista Kotimaan maksujärjestelmien tarkastuksilla arvioitiin mm. pankkien riskienhallintaa - Maksujen välitys on täysin konekielistä Arvopaperiselvitystoiminta parantunut, mutta toimenpiteitä edellytetään yhä - Selvitysaste toimintavarmuuden keskeinen mittari - IOSCOlta ja G10-mailta uusi kansainvälinen standardisetti Tapahtumakatsaus - Baselin pankkivalvontakomitealta ja EU:n komissiolta uudet ehdotukset vakavaraisuuskehikoksi - ehdotukset lausunnolla - Komissiolta esitys kansainvälisiä tilinpäätössuosituksia koskevaksi asetukseksi - Ratalta tulossa Rahoituspalvelut tietoverkoissa -kannanotto - Rahanpesun yhteistyöfoorumi FATF julkaisi kolme raporttia - Baselin pankkivalvontakomitean raportteja - Tutkintapyyntö poliisille - Seuraava Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote
 • Rahoitustarkastus (2000)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 3/2000
  Suomalaisten pankkien kannattavuus tammi-kesäkuussa 2000 - Taulukko: Tuloslaskelman pääerät, mrd. mk Pankkikonsernien saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset 30.6.2000 - Taulukko: Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä - Taulukko: Talletukset Pankkitukea saaneiden yhteisöjen luottotappiot 26 mrd. markkaa vuosina 1991-1999 - Julkinen pankkituki 40 mrd. markkaa - Viimeinen selvitys luottotappioista Pankkipalveluiden tarjoaminen Internetissä riskienhallinnan ja tietoturvallisuuden näkökulmasta - Mitä tarkoitetaan verkkopankkipalveluilla? Peruspankkitoiminnan ja verkkopankkitoiminnan tuotekohtainen vertailu - Euroopan komissiolta tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille; Pörssiyhtiöiden laadittava konsernitilinpäätöksensä IAS-suosituksia noudattaen viimeistään vuodesta 2005 alkaen FATF julkisti 15 maata, joiden rahanpesun vastaiset toimenpiteet eivät ole riittäviä; Rata ja VVV kehottavat valvottaviaan varovaisuuteen - Mikä on FATF? Tapahtumakatsaus - Nimitys Rahoitustarkastuksessa - Kansainvälisten finanssipakotteiden noudattamisen valvonta Ratan valvomissa yhteisöissä - Internet voi olla osakeanneissa ja -myynneissä ainoa merkintäkanava - Euroopan komissiolta suositus pankkien ja muiden rahoituslaitosten tilinpäätöksessä rahoitusinstrumenteista annettavista lisätiedoista - Epäily kurssin vääristämisestä annettu poliisille esitutkintaan - Seuraava Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote
 • Rahoitustarkastus (2001)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 2/2001
  Kansainvälisten standardien soveltaminen rahoitusmarkkinoiden valvonnassa - Keskeisimmät standardeja asettaneet elimet - Standardien laajuus ja luonne vaihtelee - Keskeisimmät finanssimarkkinoiden toimintaan ja valvontaan liittyvät kansainväliset suositukset Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus tammi-maaliskuussa 2001 - Taulukko: Tuloslaskelman pääeriä ja tunnuslukuja Pankkikonsernien saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset 31.3.2001 - Taulukko: Saamiset yleisöltä julkisyhteisöiltä - Taulukko: Talletukset - Taulukko: Rahastoyhtiöiden markkinaosuudet hallinnoitavien sijoitusrahastojen pääomien mukaan 31.3.2001 Valuuttakaupan selvitysriski supistunut pankeissa selvästi, mutta sitä tulee supistaa edelleen - Mikä on pankin valuuttakaupan selvitysriski? Sisäinen valvonta Ratan tarkastusten painoalueena Baselin pankkivalvontakomitealta keskustelupaperi valvojan ja tilintarkastajan suhteesta Tapahtumakatsaus - Tilinpäätössäännöstöt muuttumassa - FESCOon uusia työryhmiä valmistelemaan IAS-standardien käyttöönottoa ja noudattamisen valvontaa - Luottolaitokset noudattavat hyvin Ratan kirjanpito- ja tilinpäätösmääräyksiä, ohjeiden ja suositusten noudattamisessa toivomisen varaa - Seuraava Rahoitustarkastus tiedottaa tiedote
 • Rahoitustarkastus (2000)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 4/2000
  Valvonnan tavoitteet ja keinot - mistä ennakoivassa valvonnassa on kyse? - Taustaa - Puitelainsäädäntöä EU:n tasolle Pankkien ja vakuutusyhtiöiden muodostamien finanssiryhmittymien sääntely ja valvonta yhä ajankohtaisempi kysymys - Mitä tarkoitetaan finanssiryhmittymällä? FESCO - kolme vuotta arvopaperimarkkinavalvojien tiivistä yhteistyötä Suomalaisten pankkien kannattavuus tammi-syyskuussa 2000 - Taulukko: Tuloslaskelman pääerät, mrd. mk Pankkikonsernien saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset 30.9.2000 - Taulukko: Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä - Taulukko: Talletukset Tapahtumakatsaus - Verkkopankkitoiminnan säännöt ja valvonta eri maissa - kansainvälinen vertailu - Sijoituspalveluyritykset voivat tarjota sijoituskohteeksi myös vakioimattomia hyödykejohdannaisia - Epäily tiedottamisrikoksesta ja sisäpiiritiedon väärinkäytöstä annettu poliisille esitutkintaan - Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote vuonna 2001