Browsing by Subject "rahoitusala"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-13 of 13
 • Arponen, Annikki; Korhonen, Iikka; Nuutilainen, Riikka; Rautava, Jouko; Simola, Heli (2014)
  BOFIT Policy Brief 16/2014
  Joulukuussa järjestetyn BOFIT Kiina-tietoiskun viisi esitystä käsittelivät Kiinan taloutta ja yhteiskuntaa monesta eri näkökulmasta. Tähän julkaisuun on koottu esitysten keskeinen sisältö artikkeleina. Ensimmäinen artikkeli käsittelee Kiinan talouskehitystä aivan viime aikoina. Toisessa artikkelissa käydään läpi Kiinan toimia rahoitusmarkkinoiden vapauttamiseksi ja mm. talletussuojan käyttöönottoa. Kolmannen artikkelin aiheena on Kiinan poliittisen järjestelmän mahdollisuus uudistua. Neljäs ja viides artikkeli käsittelevät Kiinan taloudellista integraatiota muiden maiden kanssa. Neljännessä artikkelissa tarkastellaan Kiinan ja Venäjän välisiä taloussuhteita, ja viidennen artikkelin aiheina ovat Kiinan suorat ulkomaiset sijoitukset sekä maan toimeliaisuus uusien kehityspankkien perustamisessa. Hakusanat: Kiina, Venäjä, talouskehitys, talouspolitiikka, taloudellinen integraatio, talousuudistus, inflaatio, juan, pankit, kehityspankki. Kaikki esitykset ovat nähtävissä osoitteessa http://wms.magneetto.com/suomenpankki/2014_1203_kiinaseminaari/view.
 • Rehn, Olli; Välimäki, Tuomas (2021)
  Euro & talous. Analyysi
  Digitalisaatio on muutosvoima, joka tuo mukanaan mahdollisuuksia niin rahoitusalalle kuin muillekin talouden osa-aluille. Sen myötä myös maksamisen tavat muuttuvat. Tämä on näkynyt muun muassa käteisen käytön supistumisena maksamisessa. Koronapandemia on nopeuttanut entisestään maksamisen murrosta meillä Suomessa ja laajemminkin euroalueella.
 • Kauko, Karlo (2017)
  Euro & talous. Blogi
  Viime aikoina olemme voineet lukea lehdistä, miten työtehtävät eräissä pankeissa vähenevät voimakkaasti lähivuosina. Syyksi on mainittu etenkin digitalisaatio. Nämä uutiset ovat sopusoinnussa ns. teknologisen työttömyyden hypoteesin kanssa: kun asiat tehdään koneellisesti ja automatisoidusti, työvoiman kysyntä vähenee ja työttömyys pahenee.
 • Fidrmuc, Jarko; Fungáčová, Zuzana; Weill, Laurent (2015)
  BOFIT Discussion Papers 7/2015
  Published in Open Economies Review, Volume 26, Issue 3, April 2015: 479-496.
  ​The financial crisis has shown that the liquidity creation function of banks is critical for the economy. In this paper, we empirically investigate whether bank liquidity creation fosters economic growth in a large emerging market, Russia. We follow the methodology of Berger and Bouwman (2009) to measure bank liquidity creation using a rich and exhaustive dataset of Russian banks. We perform fixed effects and GMM estimations to examine the relation of liquidity creation to economic growth for Russian regions in the period 2004–2012. Our results suggest that bank liquidity creation fosters economic growth. This effect was not washed out by the financial crisis. Our conclusion thus supports a positive impact of financial development on economic growth in Russia.
 • Heiskanen, Hanna (2020)
  Finanssivalvonta. Blogi 15/2020
  Digitaalisen rahoituksen strategian tavoitteena on saada aikaan uusia vastuullisia innovaatioita, lisätä kilpailua ja edistää digitaalisten finanssipalvelujen käyttöä rajojen yli. Digitaalisten finanssipalvelujen pitäisi periaatteessa jo nyt olla helposti käytettävissä rajojen yli, mutta tosiasiassa kuluttajat ovat kokeneet vaikeuksia palvelujen avaamisessa ja pitäytyneet tutuiksi ja turvallisiksi koetuissa kotimaisissa palveluissa. Palvelujen avaaminen on voinut estyä esimerkiksi siksi, että käyttäjän henkilöllisyydestä ei saada riittävää varmuutta tietoverkon välityksellä. Komissio pyrkii parantamaan tilannetta kehittämällä yhtenäisiä sääntöjä asiakkaan etätunnistamiseen ja sähköisten tunnistusvälineiden käyttöön.
 • Karhu, Anu (2021)
  Euro & talous. Analyysi
  Ilmastonmuutos kasvattaa finanssisektorin riskejä, minkä mittaamiseen, hallintaan ja hinnoitteluun tarvitaan uudenlaista tietoa. Kansainvälisen Network for Greening the Financial System (NGFS) -verkoston väliraportin mukaan tarvetta on ainakin tulevaisuuteen suuntautuvalle ja nykyistä hienojakoisemmalle tiedolle. Samalla tiedon tulisi olla luotettavampaa ja vertailukelpoisempaa, mikä tarkoittaa yhtenäisten kansainvälisten raportointistandardien, menetelmien ja tarkastusmekanismien luomista sekä parannuksia tietojen saatavuuteen. Yksi esimerkki yhtenäisten kansainvälisten standardien edistämisestä on IFRS-säätiön aloite perustaa kestävän kehityksen standardeja laativa komitea.
 • Alhonsuo, Sampo; Sinersalo, Mikko (2021)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 16.3.2021
  Koronapandemiasta talouden taantumaan 1 Tukitoimien ja rokotusten saattelema elpyminen 4 Finanssimarkkinoilla optimismia 5 Suuria riskejä poikkeuksellisessa epävarmuudessa 9
 • Vaihekoski, Mika (2008)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 18/2008
  This paper reviews the first thirty years of finance research and education in Finland, starting with publication of the first dissertation in finance in 1977. That was also the year when the first department of finance was established in Finland - among the first in the Nordic countries. This review shows how Finnish financial education and research developed from a humble beginning to a level that brought international acclaim. This can be largely attributed to a number of talented and hard-working individuals but also to the decision for collaboration among the Finnish universities, as a means to overcome some of the problems of a small country. Keywords: financial education, research, graduate school, Finland, history, professors, dissertation JEL classification numbers: A23, B25, G00
 • Nykänen, Marja (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Vuonna 2015 Englannin keskuspankin silloinen pääjohtaja Mark Carney piti puheen, joka aktivoi finanssialan toimijoita, finanssivalvojia ja keskuspankkeja pohtimaan järjestelmällisesti ilmastonmuutokseen liittyviä rahoitusriskejä. Yksittäisten keskuspankkien tekemä työ johti parissa vuodessa keskuspankkien ja finanssivalvojien ilmastoverkoston Network for Greening the Financial System (NGFS) syntymiseen. Nykyään NGFS on yksi merkittävimmistä tämän teeman taustavoimista.
 • Ijäs, Jonna (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Koronapandemia on edesauttanut digitaalisten ratkaisujen ja välineiden käyttöönottoa. Myös digitalisaatioon liittyvän lainsäädännön kehitys on kevään aikana ottanut isoja askeleita eteenpäin EU-tasolla. Komissio muutti alkuvuonna hyväksyttyä työohjelmaansa toukokuun lopulla koronapandemian puhkeamisen jälkeen. Muuttuneessa työohjelmassa etusijalle asetettiin pandemian hoitamisen kannalta tärkeimmäksi katsottuja, mm. digitalisaatioon liittyviä, lainsäädäntöaloitteita.
 • Sinersalo, Mikko (2020)
  Finanssivalvonta. Blogi 5/2020
  Mikko Sinersalo kirjoittaa kestävyysriskeistä finanssisektorilla. Valvottavien riskienhallinnan on tulevaisuudessakin oltava riittävällä tasolla toiminnan valittuun riskitasoon nähden.
 • Grym, Aleksi (2017)
  Euro & talous. Blogi
  Finanssiala on äärimmäisen verkottunut kokonaisuus, jossa jokainen toimija on riippuvainen lukuisista muista toimijoista. Tämä kävi selvästi ilmi vuoden 2008 finanssikriisissä, jossa yksittäisen pankin, vakuutusyhtiön tai muun toimijan konkurssi, tai edes sen uhka, saattoi lamauttaa kokonaisen markkinan tai toimialan osan.
 • Sinersalo, Mikko (2020)
  Finanssivalvonta. Blogi 21/2020
  Alankomaiden keskuspankki julkaisi kesällä uraauurtavan raportin maan finanssilaitosten altistumista biodiversiteettiriskille. Tämän selvityksen mukaan hollantilaisilla pankit, vakuutusyhtiöt ja eläkelaitokset ovat sijoittaneet 510 mrd. euroa yrityksiin, jotka ovat paljon tai erittäin paljon riippuvaisia terveistä ekosysteemeistä. Yhteenlaskettuna nämä altistumat muodostivat yli kolmanneksen tutkittujen portfolioiden markkina-arvosta. Arviossa ei edes huomioitu ns. toisen kierroksen vaikutuksia, vaan ainoastaan suorat riippuvuudet. Suomeksi sanottuna: finanssisektori on selvityksen perusteella huomattavan riippuvainen terveestä luonnosta, vaikka käytetty tutkimusmetodi aliarvioi riskejä roppakaupalla. Ei siis ihme, että sekä finanssialan toimijat että lainsäätäjä ovat tarttumassa ongelmaan. https://www.dnb.nl/en/binaries/Indebted%20to%20nature%20_tcm47-389172.pdf