Browsing by Subject "rahoituspalvelut"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 28
 • Fungáčová, Zuzana; Weill, Laurent (2014)
  BOFIT Policy Brief 8/2014
  Financial inclusion contributes to economic growth and poverty reduction. We examine financial inclusion levels in twelve Asian countries. To do so, we utilize data from the World Bank Global Findex database for 2011. We find large cross-country differences for the three main indicators of financial inclusion (ownership of a bank account, savings on a bank account, use of bank credit) and observe that ownership of a bank account is more common in high-income countries. However, the pattern of financial inclusion in terms of saving on a bank account or using formal credit differs across countries and is not related to per capita income. There are nonetheless major similarities in the motives for financial exclusion and in the alternative sources of borrowing in Asian countries. Voluntary financial exclusion is more prominent than involuntary exclusion, the main reason being lack of money. We also find that borrowing from family or friends is the most common way of obtaining credit and that relying on alternative private lenders is quite limited.
 • Jantunen, Lauri (2019)
  Bank of Finland Bulletin. Blog
  Artificial intelligence (AI) and massive data are quickly becoming an integral part of finance. These advanced technologies are being deployed in all different stages of business ranging from risk management to portfolio optimization. While these technologies have the potential to improve existing processes and create totally new products, services and distribution channels, these innovation may also contain features that can form new type of vulnerabilities in financial markets.
 • Koponen, Risto (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2015
  The risk of basic services in the Finnish financial market being disrupted during emergencies or other serious disruptions has grown as internationalisation has increased. At national level, Finland should prepare for a situation where the supply of foreign financial market services comes to a halt or significantly deteriorates.
 • Mustonen, Saara (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit
  Pankkipalvelujen digitalisaatio muokkaa pankkien liiketoimintaa monella eri tavalla. Uudet finanssiteknologian innovaatiot voivat johtaa parempaan asiakaskokemukseen ja pidemmällä aikajänteellä myös kustannussäästöihin. Tällä hetkellä digitalisaatio kuitenkin nostaa pankkien kustannuksia, kun pankit joutuvat samanaikaisesti ylläpitämään olemassa olevaa liiketoimintaa ja reagoimaan toimialan muutokseen kehittämällä uusia jakelukanavia ja palveluita. Lisäksi digitalisaatio houkuttelee toimialalle uusia kilpailijoita sekä kasvattaa kyberturvallisuuden ja tietoturvan merkitystä. Näin pankkitoimialan digitalisaatio tuo mukanaan sekä uhkakuvia että mahdollisuuksia alan toimijoille.
 • Kauko, Karlo (2017)
  Euro & talous. Blogi
  Viime aikoina olemme voineet lukea lehdistä, miten työtehtävät eräissä pankeissa vähenevät voimakkaasti lähivuosina. Syyksi on mainittu etenkin digitalisaatio. Nämä uutiset ovat sopusoinnussa ns. teknologisen työttömyyden hypoteesin kanssa: kun asiat tehdään koneellisesti ja automatisoidusti, työvoiman kysyntä vähenee ja työttömyys pahenee.
 • Komulainen, Mari; Takalo, Tuomas (2009)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 22/2009
  Published in European Financial Management, Volume 19, Issue 3, June 2013: 521-557
  We study whether and to what extent financial exchange innovations are in practice patentable in Europe. We find that exchange-related applications initially increased significantly after the State Street decision but subsequently decreased. The clear majority (65%) of applications come from the U.S. investment banks and exchanges themselves being among the most active innovators. But patents were not easly granted in response to these applications (only 3% of them led to valid patent). The high post-grant opposition rate (41%) for granted patents indicated that competitors tightly monitored each other s patents. The evidence, as augmented with clinical case studies, supports the notion that, for an invention to pass the inventive step requirement for obtaining a European patent, it should have technical features for solving a sufficiently challenging technical problem. Our evidence suggests that patentability standards for financial methods have not weakened in Europe in the aftermath of the State Street decision and that the inventive step requirement constitutes a major obstacle for applicants to overcome in order to obtain a financial exchange patent in Europe.
 • Saka, Orkun; Eichengreen, Barry; Aksoy, Cevat Giray (2021)
  BOFIT Discussion Papers 13/2021
  We ask whether epidemic exposure leads to a shift in financial technology usage and who participates in this shift. We exploit a dataset combining Gallup World Polls and Global Findex surveys for some 250,000 individuals in 140 countries, merging them with information on the incidence of epidemics and local 3G internet infrastructure. Epidemic exposure is associated with an increase in remote-access (online/mobile) banking and substitution from bank branch-based to ATM activity. Heterogeneity in response centers on the age, income and employment of respondents. Young, high-income earners in full-time employment have the greatest tendency to shift to online/mobile transactions in response to epidemics. These effects are larger for individuals with better ex ante 3G signal coverage, highlighting the role of the digital divide in adaption to new technologies necessitated by adverse external shocks.
 • Heiskanen, Hanna (2020)
  Finanssivalvonta. Blogi 15/2020
  Digitaalisen rahoituksen strategian tavoitteena on saada aikaan uusia vastuullisia innovaatioita, lisätä kilpailua ja edistää digitaalisten finanssipalvelujen käyttöä rajojen yli. Digitaalisten finanssipalvelujen pitäisi periaatteessa jo nyt olla helposti käytettävissä rajojen yli, mutta tosiasiassa kuluttajat ovat kokeneet vaikeuksia palvelujen avaamisessa ja pitäytyneet tutuiksi ja turvallisiksi koetuissa kotimaisissa palveluissa. Palvelujen avaaminen on voinut estyä esimerkiksi siksi, että käyttäjän henkilöllisyydestä ei saada riittävää varmuutta tietoverkon välityksellä. Komissio pyrkii parantamaan tilannetta kehittämällä yhtenäisiä sääntöjä asiakkaan etätunnistamiseen ja sähköisten tunnistusvälineiden käyttöön.
 • Heiskanen, Hanna (2018)
  Finanssivalvonta. Blogi 15.3.2018
  Fintech tarkoittaa teknologian mahdollistamia innovaatioita rahoituspalvelujen alalla. Euroopan komissio on julkistanut maaliskuussa suunnitelmiaan fintechin suhteen. Suunnitelmissa esitetyt toimenpiteet tulevat näkymään tänä ja ensi vuonna paljon eurooppalaisten finanssivalvojien työssä. Toimenpiteillä pyritään fintechin tarjoamien mahdollisuuksien laajaan hyödyntämiseen, ja Euroopasta halutaan fintechin maailmanlaajuinen keskus.
 • Bonin, John; Wachtel, Paul (2002)
  BOFIT Discussion Papers 9/2002
  Published in Financial Markets, Institutions and Instruments vol 12, no 1 (2003), pp. 1-66
  The first decade of transition witnessed rapid and tumultuous financial sector development.Although, few transition economies have reached the point where institutions and markets fulfill all the functions of market based financial intermediation, progress has been much more rapid than had been anticipated.In many countries, active market-oriented financial institutions function where there was only a state planning mechanism a decade ago. Initial experiences showed that bank privatization programs often failed to achieve independence from government control and from undesirable weak clients.It is now widely accepted that the participation of foreign strategic investors in banking is an effective way of meeting these goals Capital market development is complicated by the need to support the development of institutional infrastructure and regulatory mechanisms while at the same time avoid interfering in the markets.In many instances policy makers expected immature markets and institutions to accomplish unattainable goals.Equity markets cannot be effectively support mass privatization programs.There are still many missing pieces in virtually all of the transition country capital markets. Key words: capital markets, financial sector, privatization, transition economies
 • Kemppainen, Kari; Lambert-Karjalainen, Terhi (2016)
  Euro & talous. Blogi
  FinTech on kiistatta yksi vuoden pöhinäsanoista. Se muodostuu englanninkielen termistä Financial Technology, finanssiteknologia. Sillä tarkoitetaan teknologiaa, erityisesti tietotekniikkaa, jota käytetään rahoitus- ja vakuutussektorien palveluiden tuottamiseen. Usein sanalla viitataan kasvuyrityksiin, start-uppeihin, jotka joko kehittävät tätä teknologiaa tai sitten uutta teknologiaa hyödyntäviä finanssipalveluja.
 • Toivanen, Mervi (2015)
  Euro & talous. Blogi
  Teknologian kehitys, digitalisaatio sekä kuluttajakäyttäytymisen ja markkinoiden muutokset ovat luoneet pohjaa uusien yritysten esiinmarssille rahoitussektorilla. Nämä niin kutsutut finanssiteknologiayritykset eli fintech-yritykset hyödyntävät tietotekniikkaa ja teknologisia innovaatioita tarjotessaan finanssipalveluita sähköisessä muodossa.
 • Salo, Sinikka; Rantama, Jaana (1994)
  Bank of Finland. Bulletin 68 ; 10 ; October
 • Palva, Marianne (2006)
  EURO & TALOUS 2
  Eurooppa-neuvoston vahvistaman ns.Lissabonin strategian päätavoite on tehdä EU:sta vuoteen 2010 mennessä maailman kilpailukykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous, joka kykenee ylläpitämään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta . Yhtenäinen euromaksualue on yksi edellytys tämän tavoitteen saavuttamiseksi.Euroopan komission arvion mukaan yhtenäisellä euromaksualueella saavutettaisiin EU:ssa vuosittain 50 100 miljardin euron säästöt.
 • Ho, Chun-Yu (2009)
  BOFIT Discussion Papers 19/2009
  Published in Journal of Comparative Economics Vol. 40, Issue 2, May 2012, pp. 291-313
  This paper examines the effects of market deregulation on consumers and state commercial banks in China, a large developing country. I jointly estimate a system of differentiated product demand and pricing equations under alternative market structures. While China's banking reforms overall have achieved mixed results, the consumer surplus of the deposit market has increased. The welfare effects from reforms are unevenly distributed, with losses skewed toward inland provinces and certain consumer groups. There is no clear evidence that the pricing of banking services has become more competitive after the reform, and such pricing remains subject to government intervention. Encouragingly, the price-cost margins of some state commercial banks have fallen over time.
 • Alakiuttu, Antti; Koskinen, Kimmo; Manninen, Otso; Räsänen, Tatu; Suni, Jaakko; Wirman, Joni (2021)
  Euro & talous. Analyysi
  Digitalisaatio, uudet teknologiat, uusiutuva sääntely ja lisääntyvä kansainvälistyminen avaavat mahdollisuuksia uusille toimijoille ja toimintamalleille niin luotonannossa kuin rahoituspalveluissa yleisemminkin.
 • Tölö, Eero (2016)
  Euro & talous 2/2016
  Perinteiset rahoitusalan toimijat ovat saamassa digitalisaation myötä uusia kilpailijoita. Yhtäältä suuret teknologiajätit ovat alkaneet tarjota ensi sijassa maksamiseen mutta osin myös luottoihin liittyviä palveluita. Toisaalta nopeasti kasvavat finanssitekniikan start-up-yritykset pyrkivät – höyhenenkeveiden kustannusrakenteiden ja uusien ajattelutapojen siivittäminä – nokkimaan pankkien lautaselta kaikkein herkullisimpia makupaloja.
 • Kauko, Karlo (2002)
  Bank of Finland. Bulletin 76 ; 4
 • Koponen, Risto (2015)
  Euro & talous 2/2015
  Riski, että Suomen rahoitusmarkkinoiden peruspalvelut häiriintyvät poikkeusoloissa tai vakavissa häiriötilanteissa, on kansainvälistymisen myötä kasvanut. Suomessa tulee kansallisesti varautua tilanteeseen, jossa rahoitusmarkkinapalveluiden tarjonta ulkomailta Suomeen katkeaa tai olennaisesti vaikeutuu.
 • Suominen, Matti; Tarkka, Juha (1991)
  Suomen Pankki. A 82
  Esipuhe 5 1 Johdanto 9 2 Rahoitustoimiala ja rahoitusmarkkinat 12 2.1 Mikä on rahoitustoimiala ? 12 2.2 Rahoitustoimialan yritykset ja tuotanto 15 2.3 Rahoituspalvelujen tuotannon volyymin ja hintojen kehitys kansantalouden tilinpitojärjestelmän mukaan 19 2.4 Puutteita kansantalouden tilinpidon käytännössä 24 2.4.1 Tuotannon arvon mittaaminen 24 2.4.2 Hintojen kehityksen mittaaminen 28 3 Rahoituslaitosten asema rahoituksen välityksessä 32 4 Rahoituspalvelut tuotteittain 36 4.1 Talletuspankkitoiminta 36 4.1.1 Pankkitoiminnan tuottojen rakenne 36 4.1.2 Talletusten ja maksujen välityksen volyymi 41 4.1.3 Luotonannon volyymi 46 4.1.4 Talletuspalvelujen, luottojen ja maksujenvälityksen hinnat 50 4.1.5 Muut talletuspankkien palvelut 56 4.2 Muu rahoitustoiminta 58 4.2.1 Muu yksityinen rahoitustoiminta 58 4.2.2 Julkinen rahoHustoiminta 63 5 Rahoitustoiminnan tuotantopanokset ja tuottavuus 68 5.1 Rahoitusalan yritysten kustannusrakenne ja luottotappiot 68 5.2 Tuotantopanokset ja niiden hinnat 73 5.2.1 Työ- ja pääomapanosten käyttö 73 5.2.2 Tuotantopanosten hinnat 77 5.3 Tuottavuuden kehitys 79 5.3.1 Työn ja pääoman tuottavuus 79 5.3.2 Tekninen kehitys ja kokonaistuottavuus 82 6 Rahoituspalvelujen ulkomaankauppa ja rahoituslaitosten kansainvälistyminen 85 6.1 Kansainvälistymisen merkitys 85 6.2 Maksullisten rahoituspalvelujen kauppa 86 6.3 Laskennallisten rahoituspalvelujen tase 87 6.4 Rahoituslaitosten monikansallistuminen 90 7 Rahoitustoiminnan kannattavuus ja riskit 93 7.1 Kannattavuuskehityksen arviointia 93 7.2 Kannattavuusnäkymät ja pankkien vakavaraisuus 99 8 Yhteenveto 102 8.1 Rahoitustoimialan kehityspiirteitä 102 8.2 Rahoituspalvelujen ulkomaankauppa ja kansainvälistyminen 105 8.3 Seurannan kehittämissuosituksia 106 Liite 108 Viitattu kirjallisuus 109 Summary 111