Browsing by Subject "rahoitustarkastus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 82
 • Mayes, David G. (1997)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 18/1997
  Viimeisen vuosikymmenen pankkikriisit ovat herättäneet huolestumista monissa teollisuusmaissa.Tässä raportissa tarkastellaan Uudessa-Seelannissa vuonna 1996 käyttöön otetun, julkistamisperiaatteeseen nojautuvan pankkivalvontajärjestelmän etuja.Vaikka Uudella-Seelannilla on monia erityispiirteitä, jotka tekevät uudesta järjestelmästä juuri sille erityisen soveliaan, soveltuvat järjestelmän kaikki pääperiaatteet muuhunkin OECD-alueeseen, myös nykyisen EU-lainsäädännön yhteyteen.Nämä periaatteet ovat seuraavat: 1) yritysjohdon kontrollin laadun varmistaminen ja laadukkaat laskentatoimen ja riippumattoman tilintarkastuksen standardit rahoituslaitoksissa, jotka haluavat pankkitoimiluvan 2) markkinakurin edellyttämän konkreettisen informaation julkistaminen yksittäisten pankkien riskinotosta; informaatioon on sisällyttävä pankkien koko toimintaa koskevat value-at-risk -laskelmat 3) pankkien johdon ja hallinnon pitäminen vastuullisina pankkien liiketoiminnan asiaankuuluvasta varovaisuudesta; tähän kuuluvat rangaistukset ja taloudellinen vastuu virheellisistä tiedoista 4) veronmaksajien varojen vaarantamisen välttäminen antamalla ymmärtää, että mikään pankki ei ole liian iso kaatumaan, ja keskittämällä valvontaviranomaisten toimet sen varmistamiseen, että ne voivat puuttua asioihin ja estää koko rahoitusjärjestelmän kannalta haitalliset seuraukset yksittäisen pankin joutuessa vaikeuksiin. Näillä keinoin voidaan merkittävästi vähentää pankkivalvontaan liittyvää moraalikatoa ja valvonnan kustannuksia. Asiasanat: rahoitusmarkkinoiden valvonta, markkinakuri, järjestelmän vakaus
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2010)
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2011)
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2012)
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2013)
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2014)
 • Bank of Finland (1986)
  Bank of Finland Monthly Bulletin. Special issue
  Preface 1 Finnish financial markets 3 The Bank of Finland 11 Financial institutions in Finland 17 The increased internationalization of Finnish financial markets 26 The internationalization of banking 32 Bank inspection in Finland 39 Saving and investment in Finland 45 The impact of the rate of interest and other financial factors on investment in Finland 51 Monetary policy in Finland 58.
 • Ahlstedt, Monica; Halme, Liisa; Raitanen, Eeva-Liisa (1989)
  Bank of Finland. Bulletin 63 ; 6-7 ; June-July
 • Korhonen, Iikka (1996)
  IDÄNTALOUKSIEN KATSAUKSIA. REVIEW OF ECONOMIES IN TRANSITION 3/1996
  This study examines development of the banking sectors in Estonia, Latvia, and Lithuania from 1990 onwards.While institutional and legislative developments are discussed, the main emphasis is on the development of services provided by banks. The role of banks as intermediators of capital and as providers of a system of payments is generally seen as extremely important in achieving efficiency in market economies.Related to this view are the questions of how an economy in transition evolves successfully into a market economy as well as what effects the structure and performance of the banking sector have on the transition process.The Baltic cases provide a number of valuable insights in this regard. Banks in Baltic countries have developed fairly quickly and all have encountered a banking crisis of some magnitude.At the moment, Baltic banks can be said to fulfill at least part of their role as intermediators of capital.Also payment systems are now fairly well developed.However, it is fairly clear that the evolution of these banking sectors have a long way to go. Further reduction in the number of banks seems likely as most banks are still small, capital requirements have been raised, supervision is becoming tighter and competition among banks is increasing. Key words Banking, Baltic countries, banking supervision
 • Hein, Eelis (1996)
  Suomen Pankki. E 6
  This study analyzes the valuation and bank risk incentive effects of deposit insurance using an approach based on options theory. While the value of deposit insurance can obviously be set under existing regulatory measures such as capital adequacy and reserve requirements, the actual and expected behaviour of the regulator is shown to exert an effect on bank risk policy, and thus, on the stability of the banking sector.The following factors are identified as possible causes of increased preference for risk on the part of banks: · an expectation that in the event of insolvency the deposit insurance will cover claim holders not otherwise initially insured; · an expectation on the part of shareholders that they are not threatened with losing their position; and · underpricing of deposit insurance premium in relation to a bank's market-valued capital adequacy. These expectations increase preference for higher risk because they remove both the need for debt holders to require any risk premium for their investment and the threat that shareholders might lose their participation in the bank's future earnings.Thus, banks are not "penalized" for taking on risk.Instead, the costs of higher risk are borne by the deposit insurer, which in Finland's case, is ultimately the government and taxpayers.A related issue is that the efficiency of the bank inspection authority seems to affect the risk-taking behaviour of banks (i.e. if a bank believes that the bank inspection authority is incapable of determining its true financial condition and actual risk exposure, it has incentive to take a riskier position). Using bank stock prices, point estimates of the value of deposit insurance are calculated for listed Finnish banks between 1987-1993.The results indicate that the value of the insurance has varied among banks and over time.Generally, charged deposit premia have been underpriced in comparison to the risk position of the studied banks.Thus, one consequence of the shakeout in Finland's banking sector appears to be that a sizable wealth transfer from the government to bank shareholders has taken place. Keywords: Banking, Deposit Insurance, Risk Incentives, Option Pricing, Regulatory Behaviour
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2013)
  Finansinspektionens verksamhet leds av en direktion. Direktionen uppställer de särskilda målen för Finansinspektionens verksamhet och beslutar om riktlinjerna för verksamheten samt styr och övervakar måluppfyllelsen och iakttagandet av riktlinjerna. Vidare behandlar direktionen Finansinspektionens årliga budget och underställer den Finlands Banks direktion för fastställelse. Enligt 10 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska Finansinspektionens direktion minst en gång per år lämna bankfullmäktige en berättelse över målsättningarna för Finansinspektionens verksamhet och måluppfyllelsen.
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2012)
  Bankfullmäktige övervakar den allmänna ändamålsenligheten och effektiviteten i Finansinspektionens verksamhet. I övervakningen av ändamålsenligheten bedömer bankfullmäktige hur det i lagen föreskrivna målet för verksamheten har förverkligats. I övervakningen av den allmänna effektiviteten i verksamheten följer bankfullmäktige framför allt upp Finansinspektionens personalutveckling och allmänna budgetutveckling i förhållande till Finansinspektionens uppgifter samt ändringar som föranleds av lagstiftningens eller marknadens utveckling.
 • Finansinspektionen (2015)
  Direktionen 2 Samarbete mellan Finansinspektionen och Finlands Bank 3 Finansinspektionens strategi 2014–2016 4 Sammanfattning 5 Läget på finansmarknaden 7 Målen för 2014 och förverkligandet av dem 9 Riskbaserad tillsyn och reglering samt effektiv verksamhet 9 God riskhanteringsförmåga och högklassig intern styrning i företagen under tillsyn 12 Högklassigt kund- och investerarskydd 14 Resultatinriktat tillsyns- och annat myndighetssamarbete 17 Bankfullmäktiges berättelse för 2013 och åtgärder till följd av den 20 Ekonomiutskottets betänkande EkUB/FM 12/2014 och åtgärder på grund av det 22 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna år 2015 23
 • Finansinspektionen (2016)
  Direktionen 4 Läget på finansmarknaden 5 Finansinspektionens strategi 6 Bankfullmäktiges berättelse 2014 7 Sammanfattning av verksamheten 2015 8 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2015 10 1 God riskhanteringsförmåga och intern styrning i företagen under tillsyn 11 2 Högklassigt kund- och investerarskydd 13 3 Resultatinriktat tillsyns- och annat myndighetssamarbete 14 4 Effektivering och utveckling av verksamheten 16 Den årliga diskussionen med finansmarknaden 17 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna 2016 18
 • (2000)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Huhtikuu
  Yhteisen rahan käyttöönotto on vahvistanut euroalueen pankkitoiminnan kansain älistymistä.Suurten maksujen ja pankkien välisten markkinoiden infrastruktuurien yhdentyminen sekä pääomamarkkinoiden integraation laajeneminen ovat jo lisänneet ja luoneet uudentyyppisiä kytköksiä pankkien välille.Vaikka suurin osa perinteisen pankkitoiminnan riskeistä syntyy yhä kotimaan markkinoilla,euron käyttöönotosta johtuvien muutosten myötä pankit altistuvat entistä enemmän kansallisten rajojen ulkopuolelta peräisin oleville sokeille. Pankkivalvonnan institutionaalinen kehikko perustuu paljolti kansallisiin järjestelyihin,joissa monenlaiset ratkaisumallit o at edelleen mahdollisia.Samanaikaisesti pankkivalvonta edellyttää laajaa yhteistyötä niin kansallisten pankkivalvontaviranomaisten kuin kansallisten valvontaviranomaisten ja eurojärjestelmän kes- ken riittävän tiedonvaihdon turvaamiseksi ja joustavan kriisinhallinnan varmistamiseksi silloin,kun kriisin vaikutukset leviävät maasta toiseen.Periaatteessa institutionaalinen kehikko (eli Euroopan yhteisön perusta- missopimus ja EU:n direktiivit)on riittävä,mutta valvontayhteistyön operationaalista puolta on jatkuvasti kehitettävä sen varmistamiseksi,että alvonta hoidetaan tehokkaasti entistä integroituneemmilla euroalueen pankkimarkkinoilla.Tämänsuuntaisiin toimiin onkin jo ryhdytty,ja prosessin on jatkuttava.Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ)pankkivalvontakomitea perustettiin sekä avustamaan eurojärjestelmää sen tehtävässä tukea luottolaitosten toiminnan vakauden valvonnasta ja rahoitusjärjestelmän vakaudesta vastaavien kansallisten viranomaisten politiikan sujuvaa toteuttamista että kehittämään valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä.
 • Haajanen, Jyrki (2007)
  Bank of Finland. Financial market report 3
  The major structural changes in the financial and insurance markets in recent years have created a need to reform financial supervision also in Finland.
 • Rahoitustarkastus; Finansinspektionen (2008)
 • Rahoitustarkastus; Finansinspektionen (2008)
 • Koskenkylä, Heikki (2003)
  Suomen Pankki. A 105
  Chapter 1 Leena Mörttinen - Kimmo Virolainen Overall developments in the Finnish financial markets 11 Chapter 2 Eija Salavirta - Katja Taipalus - Jukka Topi -Esa Jokivuolle - Kirsi Ripatti Money and capital markets 35 Chapter 3 Sampo Alhonsuo - Jarmo Pesola - Pertti Pylkkönen - Raoul Berglund - Timo Laakso - Hely Salomaa Financial intermediation and financial and insurance institutions 117 Chapter 4 Heli Paunonen - Timo Iivarinen - Kari Kemppainen - Jenni Koskinen Payment systems and instruments 213 Chapter 5 Hannu Karppinen - Katri Nuotio - Jarkko Karjalainen Financial market legislation 267 Chapter 6 Kimmo Virolainen - Kirsi Ripatti - Tommi Orpana Oversight of financial markets 301 Chapter 7 Juhani Turunen - Hely Salomaa Insurance legislation and supervision 351
 • Suomen Pankki; Rahoitustarkastus (2001)
  Kehityskeskustelut .. 3 TYÖVOIMAN KÄYTÖN TEHOKKUUS .. 4 Työajan käyttö .. 4 Lisä- ja ylityöt .. 5 HENKILÖSTÖ JA SEN RAKENNE .. 6 Henkilöstön määrä .. 6 Henkilöstön ikärakenne .. 7 Rekrytointi .. 8 HENKILÖSTÖN OSAAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN .. 10 Koulutusrakenne .. 10 Kokemusrakenne .. 11 Osaamisen kehittämisen panostukset .. 12 PALKKAUS JA PALKITSEMINEN .. 13 Keskipalkat organisaatiotasoittain .. 13 Keskipalkat vaativuustasoittain .. 13 Verolliset luontoisedut .. 14 HENKILÖSTÖN TYÖKYKY .. 15 Työterveyshuolto .. 15 ELÄKKEET .. 16 Eläkkeelle jääneet ja eläkeikään tulevat .. 16