Browsing by Subject "rahoitustilinpito"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • (2001)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Toukokuu
  Tässä Kuukausikatsauksessa EKP julkaisee ensimmäistä kertaa euroalueen ei-rahoitussektorin neljännesvuosittaisen rahoitustilinpidon tietoja.Tiedot ulottuvat vuoden 1997 viimeisestä neljänneksestä vuoden 2000 toiseen neljännekseen.Tässä artikkelissa luodaan yleiskatsaus uuden rahoituksen hankintaa ja käyttöä koskevan taulukon laadintaperusteisiin ja analysoidaan euroalueen ei-rahoitussektorin tärkeimpien rahoituksenhankintalähteiden ja sijoituskohteiden rakenteita ja kehitystä. Tarkasteltavana ajanjaksona ei-rahoitussektorin rahoituksen tarve kasvoi vakaasti noin 6 prosentin vauhtia vuodessa.Julkisyhteisöjen rahoituksen tarve oli suhteellisen vaimeaa,mutta yksityisen sektorin ja varsinkin kotitalouksien rahoituksen tarve kasvoi huomattavasti.Yksityisen sektorin sijoitukset keskittyivät pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin,erityisesti rahasto-osuuksiin,noteerattuihin osakkeisiin ja vakuutuksiin.Pitkäaikaisten rahoitusvarojen suosiminen kuvastaa osaltaan yksityisen sektorin kasvavaa tarvetta turvata toimeentulo eläkkeelle siirtymisen jälkeen.Noteerattujen osakkeiden ja rahasto-osuuksien huomattavien nettohankintojen ja osakkeiden hintojen nousun myötä rahoitusvarat kasvoivat merkittävästi.
 • Luukkainen, Hannele (1983)
  Suomen Pankki. D 54
  Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella rahoitustekijöiden vaikutusta kotitaloussektorin kulutuksen, investointien ja rahoitus saatavien määräytymiseen. Tutkimuksessa keskitytään selvittämään, miten koti taloussektorin rahoituksen lähteet - tulot ja luotot - ja eri varallisuuskomponentit - kestokulutusvaranto, asuntokanta ja rahoitussaatavat - vaikuttavat kestokulutuksen, muun kulutuksen ja asuntoinvestointien sekä rahoitussaatavien kysyntään. Rahoitussaatavia käsitellään paitsi aggregaattina myös ryhmiteltynä toisaalta likvideihin ja ei-likvideihin saataviin ja toisaalta korkoa tuottamattomiin ja korkoa ·tuottaviin saataviin.
 • Korhonen, Tapio (1975)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 16/1975
  Oheinen selvitys on lyhennetty versio siitä paperista, joka alkuaan kirjoitettiin rahatalouden toimistossa suoritetun rahoitustilinpitoaineiston kokoamisen yhteydessä vuosina 1973-74. Vaikka esitystapa siinä onkin rahoitustilinpidon kokoamista kuvaava, paperilla lienee yleisempääkin merkitystä nimenomaan Suomessa julkaistavien rahoitustilastojen esittelijänä. Samalla siinä tarkastellaan Suomen rahoitusmarkkinoiden instituutioita ja niiden välisiä yhteyksiä. Suuren osan siitä muodostavat ne arviot ja johtopäätökset, joihin tultiin yritettäessä sovittaa hajanaiset, eri tarkoituksia varten laaditut rahoitustilastot yhtenäisiä periaatteita noudattavaksi rhoitustilinpidoksi. Selvitys käsittelee paitsi eri tilastojen kattavuutta, vertailukelpoisuutta ja yhteensopivuutta, myös aikasarjojen jatkuvuutta. On selvää, että tämän kokoinen selvitys voi keskittyä vain pääkohtiin. Kansantalouden osastolla käytettävän rahoitustilinpidon varsinaiset laskentaohjeet sisältyvät eri paperiin.
 • Suomen Pankki (1976)
  Suomen Pankki. D 41
  Ahti Huomo: Rahoitustilinpidollinen näkökulma....7 Tapio Korhonen: Maksutaseen ja valtiontalouden rahoitusmarkkinakytkennät....21 Immo Pohjola: Valtiontalous rahoitustilinpidossa....51 Olavi Rantala: Rahoitustilinpidon käyttö ja rajoitukset kvantitatiivisessa analyysissa....81
 • Suomen Pankki (1962)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. Sarja A 24
  Valtion harjoittama lainananto. Kirj. valtiot. kand. Henri J.Vartiainen ja lainop. yliopp. Jorma Halme 5 Suomen viennin rakenne ja sen muutokset vuosina 1956-1960. Kirj. kauppat. kand. Erkki Mäentakanen 23 Teollisuustuotannon volyymin lyhytaikaiset vaihtelut suhdanneanalyysin kannalta. Kirj. valtiot. kand. Pertti Kukkonen 53 Luottomarkkinatilaston periaatteista ja laskentaperusteista sekä Suomen rahoitustilinpito vuosien 1953-1960 lopussa. Kirj. valtiot. kand. Ulla Bredenberg 120 Liite Luottovolyymi vuonna 1960 156 Liite Maksuvälinevarantotase vuosina 1960-1961 169.
 • Turkkila, Anne (2017)
  Euro & talous. Blogi
  Euroopan keskuspankki julkaisi alkuviikosta visualisointeja kansallisista tilastoista Meidän Tilastomme -verkkopalvelussa. Palvelussa esitellään talouden eri sektoreiden varallisuutta ja velkoja yksittäisissä euromaissa.