Browsing by Subject "rakenne"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 28
 • Suomen Pankki (1998)
 • Suomen Pankki (1999)
 • Suomen Pankki (2000)
 • Suomen Pankki (2001)
 • Suomen Pankki (2002)
 • Suomen Pankki (2003)
 • Suomen Pankki (2004)
 • Suomen Pankki (2005)
 • Suomen Pankki (2006)
 • Suomen Pankki (2007)
 • Suomen Pankki (2008)
 • Suomen Pankki (2009)
 • Suomen Pankki (2010)
 • Suomen Pankki (2011)
 • Suomen Pankki (2012)
  Johdanto 3 Organisaatio 4 Henkilöstömäärä ja -rakenne 5 Henkilöstömäärän kehittyminen 5 Ikärakenne 7 Sukupuolijakauma 7 Palvelussuhteen kesto 8 Henkilöstön vaihtuvuus ja rekrytointi 9 Sisäiset ja ulkoiset valinnat 9 Sisäinen liikkuvuus 9 Lähtövaihtuvuus 10 Työnantajakuva 11 Työaika ja työpanos 13 Henkilötyövuodet 13 Lisä- ja ylityöt 14 Vuosi loma 14 Työvoimakustannukset 15 Palkkaus ja palkinta 16 Vuoden 2011 palkantarkistukset ja palkinta 17 Palkkakehitys 17 Osaamisen kehittäminen 19 Koulutusrakenne 19 Osaamisen kehittämisen panostukset 20 Tutkimustoiminta ekonomistiosaamisen kehittämisen näkökulmasta 22 Työhyvinvointi 23 Työkyvyn ylläpito ja kuntoutus 23 Työilmapiirin kehittäminen 24 Tasa-arvo 25 Rekrytoinnit 25 Palkkaus 25 Uralla eteneminen 25 Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen 26 Kiusaaminen, syrjintä ja sukupuolinen häirintä 26 Suomen Pankin eläkelaitos 27 Eläkkeensaajien määrä 27 Tunnuslukuyhteenveto 28 Käsitteet ja määritelmät 29
 • Suomen Pankki (2013)
  Johdanto 3 Organisaatiomuutokset 4 Henkilöstömäärä ja -rakenne 4 Ikäjakauma 5 Sukupuolijakauma 5 Palvelussuhteen kesto 5 Rekrytointi ja henkilöstön vaihtuvuus 6 Työnantajakuva 6 Sisäiset ja ulkoiset rekrytoinnit 6 Liikkuvuus 7 Lähtövaihtuvuus 7 Työaika ja työpanos 8 Henkilötyövuodet 8 Lisä- ja ylityöt 8 Vuosiloma 8 Työvoimakustannukset 9 Palkkaus ja palkinta 9 Vuoden 2012 palkantarkistukset ja palkinta 9 Palkkakehitys 9 Osaamisen kehittäminen 10 Johtamisvisio - yhteinen johtamiskäsitys 10 Uusien esimiesten perehdyttäminen 11 Koulutusrakenne 12 Osaamisen kehittämisen panostukset 13 Tutkimustoiminta ekonomistiosaamisen kehittämisen näkökulmasta 13 Työhyvinvointi 14 Työkyvyn ylläpito ja sairauspoissaolot 14 Työilmapiirin kehittäminen 14 Tasa-arvo 15 Rekrytoinnit 15 Palkkaus 15 Uralla eteneminen 15 Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen 16 Kiusaaminen, syrjintä ja sukupuolinen häirintä 16 Suomen Pankin eläkelaitos 17 Eläkkeensaajien määrä 17 Tunnuslukuyhteenveto 18 Käsitteet ja määritelmät 19
 • Suomen Pankki (2014)
  Johdanto 3 Organisaatiomuutokset 4 Henkilöstömäärä ja -rakenne 4 Ikäjakauma 5 Sukupuolijakauma 5 Palvelussuhteen kesto 5 Rekrytointi ja henkilöstön vaihtuvuus 7 Työnantajakuva 7 Sisäiset ja ulkoiset rekrytoinnit 7 Liikkuvuus 8 Lähtövaihtuvuus 8 Työaika ja työpanos 9 Henkilötyövuodet 9 Lisä- ja ylityöt 10 Vuosiloma 10 Palkkaus ja palkinta 10 Vuoden 2013 palkantarkistukset ja palkinta 10 Palkkakehitys 11 Osaamisen kehittäminen 12 Esimiestyön kehittäminen 12 Koulutusrakenne 13 Osaamisen kehittämisen panostukset 14 Tutkimustoiminta ekonomistiosaamisen kehittämisen näkökulmasta 14 Työhyvinvointi 15 Työkyvyn ylläpito ja sairauspoissaolot 15 Työilmapiirin kehittäminen 16 Tasa-arvo 17 Rekrytoinnit 17 Palkkaus 17 Uralla eteneminen 17 Kiusaaminen, syrjintä ja sukupuolinen häirintä 18 Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen 18 Suomen Pankin eläkelaitos 19 Tunnuslukuyhteenveto 20 Käsitteet ja määritelmät 21
 • Bank of Finland (2001)
  PERSONNEL AUDIT 2000 3 Introduction 3 I MANAGEMENT 4 1.1 Organizational structure 4 1.2 Organization 4 1.3 Strategic management 4 1.4 Personnel strategy 5 1.5 Performance discussions 5 1.6 Pay and incentive schemes 6 1.7 Collective civil service agreements and shop stewards 6 1.8 Employee attitude survey 7 II STAFF AND STAFF STRUCTURE 8 2.1 Human resources planning 8 2.2 Forms of employment 8 2.3 Staff size 8 2.3.1 Concepts used to describe staff size 8 2.3.2 Breakdown of staff size by category, 31 December 2000 9 2.3.3 Total staff strength, 31 December 2000 10 2.3.4 Changes in operational staff strength, 1997-2000 10 2.4 Age composition of employees 11 2.4.1 Breakdown of staff by age, 2000 11 2.4.2 Changes in breakdown of staff by age, 1996-2000 11 2.5 Recruitment 12 2.5.1 Hirings and staff turnover 12 2.5.2 Internal mobility 13 2.5.3 External hirings 14 2.5.4 Employer image 15 III STAFF COMPETENCE AND COMPETENCE DEVELOPMENT 16 3.1 Educational background 16 3.2 Employment record 17 3.3 Competence development priorities 17 IV PAY AND BONUSES 19 4.1 Average pay by organizational level 19 4.2 Average pay by job requirement level 20 V EMPLOYEE WORKING CAPACITY 22 5.1 Occupational health service 22 5.2 Work environment reviews and maintenance of working capacity 23 VI PENSIONS 25 6.1 Retired employees and employees reaching pensionable age 25 6.2 Pension fund of the Bank of Finland 26 6.3 Number of pensioners 26 VII STAFF EFFICIENCY 27 7.1 Use of working time 27 7.2 Extra and overtime work 28 7.2.1 Amount of extra and overtime work and related costs 28 7.2.2 Stand-by service 28 7.3 Labour costs 29
 • Bank of Finland (2002)
  PERSONNEL AUDIT 2001 3 Introduction 3 1. MANAGEMENT SYSTEMS 4 1.1. Bank of Finland as part of the ESCB 4 1.2. Organisational structure of the Bank of Finland 4 1.3. Bank of Finland's personnel strategy 5 1.4. Personnel Department processes 6 1.5. Collective civil service agreements and shop stewards 7 2. STAFF EFFICIENCY 8 2.1. Use of working time 8 2.2. Purchased staff resources 9 2.3. Extra and overtime work 10 2.4. Labour costs 11 3. PAY AND BONUSES 13 3.1. Pay and incentive schemes 13 3.2. Pay increases and bonuses, 2001 13 3.3. Average pay by organisational level 14 3.4. Average pay by job requirement level 14 3.5. Taxable fringe benefits 15 4. STAFF AND STAFF STRUCTURE 16 4.1. Human resources planning 16 4.2. Forms of employment 16 4.3. Staff size 16 4.4. Age composition of employees 17 4.5. Recruitment 18 5. STAFF COMPETENCE AND COMPETENCE DEVELOPMENT 22 5.1. Employment record 23 5.2. Competence development priorities 24 5.3. Other professional development 26 6. WELLNESS AT WORK 27 6.1. Occupational health service 27 6.2. Physical training 29 6.3. Leisure services and facilities 30 7. PENSIONS 31 7.1. Retired employees and employees reaching pensionable age 31 7.2. Pension fund of the Bank of Finland 32 7.3. Number of pensioners 32
 • Bank of Finland (2003)
  PERSONNEL AUDIT 2002 3 Introduction 3 1. MANAGEMENT SYSTEMS 4 1.1. Bank of Finland - engineer of stability 4 1.2. Organisational structure of the Bank of Finland 4 1.3. Evaluation of personnel strategy implementation, 2002 5 1.4. Collective civil service agreements and shop stewards 7 2. STAFF EFFICIENCY 8 2.1. Use of working time 8 2.2. Purchased staff resources 9 2.3. Extra and overtime work 10 2.4. Labour costs 11 3. PAY AND BONUSES 13 3.1. Pay and incentive schemes 13 3.2. Pay increases and bonuses, 2002 13 3.3. Average pay by organisational level 14 3.4. Average pay by job requirement level 14 3.5. Taxable fringe benefits 15 4. STAFF AND STAFF STRUCTURE 16 4.1. Human resources planning 16 4.2. Forms of employment 16 4.3. Staff size 16 4.4. Age composition of employees 17 4.5. Recruitment 19 5. STAFF COMPETENCE AND COMPETENCE DEVELOPMENT 22 5.1. Educational background 22 5.2. Employment record 23 5.3. Competence development priorities 24 5.4. Other professional development 26 6. WELLNESS AT WORK 27 6.1. Occupational health service 27 6.2. Physical training 30 6.3. Leisure services and facilities 30 7. PENSIONS 31 7.1. Retired employees and employees reaching pensionable age 31 7.2. Bank of Finland pension fund 32 7.3. Number of pensioners 32