Browsing by Subject "rakennepolitiikka"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Hukkinen, Juhana (2014)
  Bank of Finland. Bulletin. Monetary policy and the global economy 1
  Five years have now passed since the most acute phase of the financial crisis. Despite substantial monetary and fiscal policy measures to stimulate the economy, the global recovery has been fragile and uneven. During the course of 2013, recovery finally got underway in the euro area, too, and economic activity is slowly reviving. With the weak economic trajectory, inflation has come down to a very low level, and the pace of change in relative prices has faded. Low inflation and the rigidity of relative prices suggest recovery from the financial crisis will continue to be slow. This article examines the economic policy alternatives in conditions of weak growth and low inflation. The sluggish performance of the post-financial-crisis euro area economy in the years 2009-2013 is modelled using a dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model developed at the IMF.1 Understanding the causes of slow growth and weakening inflation will provide a basis for future policy choices. The article also examines structural, fiscal and monetary policy options for boosting the pace of economic growth. Based on our observations, no single policy alternative will on its own suffice to close the output gap. If we really want to accelerate recovery from the financial crisis, all segments of economic policy must be harnessed.
 • Kontulainen, Jarmo (2014)
  Suomen Pankki. Blogi
  Euroalueen talouspolitiikasta on esitetty seuraavat kolme väitettä: 1) rakennepolitiikka ei ole keino taantuman lopettamiseksi, 2) tiukka finanssipolitiikka pitkittää taantumaa ja 3) rahapolitiikalla ei ole tehoa. Miten näitä ajatuksia pitäisi tulkita? Ovatko väitteet oikeita vai vääriä? Esitetyt kolme väitettä ovat oikeansuuntaisia. Rakennepolitiikka ei suoraan ole suhdannepolitiikan väline, mutta se voi lyhyellä aikavälillä antaa tilaa elvyttävälle finanssipolitiikalle maassa, jonka pääsy rahoitusmarkkinoille on rajoitettu tai velanottokustannukset ovat korkeita.
 • Melolinna, Marko (2014)
  Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4
  Rakennepoliittiset uudistukset parantavat pitkällä aikavälillä euroalueen taloudellista hyvinvointia. Lyhyellä aikavälillä uudistukset voivat myös heikentää talouden kehitystä. Kokonaisuudessaan euroalueen rakennepolitiikan sekä empiirinen että teoreettinen tarkastelu viittaa kuitenkin vahvasti siihen, että rakennepoliittisiin uudistuksiin on kipeästi tarvetta. Rakenneuudistukset ovat ainoa tie talouden tuotantopotentiaalin kasvattamiseen tilanteessa, jossa useiden euroalueen talouksien tuleva pitkän aikavälin kehitys ja julkisen talouden kestävyys näyttävät synkiltä.
 • Hukkinen, Juhana (2014)
  Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 1
  Finanssikriisin akuuteimmasta vaiheesta on kulunut jo viisi vuotta. Huolimatta mittavista raha- ja finanssipoliittisista elvytystoimista maailmantalouden toipuminen on ollut haurasta ja epätasaista. Vuoden 2013 aikana euroalueenkin toipuminen viimein käynnistyi, ja taloudellinen aktiivisuus on hitaasti elpymässä. Heikon talouskehityksen myötä inflaatio on hidastunut hyvin vähäiseksi, ja suhteellisten hintojen muutosvauhti on hiipunut. Hidas inflaatio ja suhteellisten hintojen jäykkyys viittaavat siihen, että finanssikriisistä toipuminen jatkuu verkkaisena. Tässä artikkelissa tarkastellaan talouspolitiikan vaihtoehtoja heikon kasvun ja hitaan inflaation oloissa. Finanssikriisin jälkeinen huono talouskehitys euroalueella vuosina 2009-2013 mallinnetaan Kansainvälisessä valuuttarahastossa kehitetyn dynaamisen stokastisen yleisen tasapainon mallin (ns. DSGE-mallin) avulla. Hitaan kasvun ja hidastuvan inflaation syiden ymmärtäminen luo pohjan tulevaisuuden politiikkavalinnoille. Artikkelissa tarkastellaan myös rakenne-, finanssi- ja rahapolitiikan mahdollisuuksia vauhdittaa talouskasvua. Tarkastelujen perusteella mikään yksittäinen politiikkavaihtoehto ei yksinään riitä tuotantokuilun sulkemiseen. Jos finanssikriisistä toipumista halutaan vauhdittaa, mitään talouspolitiikan lohkoa ei pitäisi jättää käyttämättä.
 • Melolinna, Marko (2014)
  Bank of Finland. Bulletin. Monetary policy and the global economy 4
  Structural reforms will boost long-term economic prosperity in the euro area. In the short term, reforms could weaken economic performance. Nevertheless, on the whole, both an empirical and a theoretical examination of structural policy in the euro area strongly suggest there is an urgent need for structural reforms. These provide the only way to boost the potential output of the economy in a situation in which the long-term prospects for many euro area economies and the outlook for general government sustainability look bleak.