Browsing by Subject "sosiaaliturva"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 30
 • (2001)
  Bank of Finland. Bulletin 75 ; 1
 • Koivu, Tuuli (2001)
  BOFIT Online 2001/8
  AbstractA deteriorating demographic situation, rising unemployment, difficulties in taxes, and a growing informal sector have created substantial difficulties during recent years for the pay-asyou-go (PAYG) pension systems in Baltic countries.For the purpose of guaranteeing solid pension systems, all three Baltic countries are implementing "three-pillar" systems, which supporters claim will be more robust to demographic changes.Latvia leads the Baltics in pension reform, having all pillars of the system working. Nevertheless, Baltic pension reform remains a politically thorny issue.This fact may delay plans to have three-pillar systems operational in all three countries by the beginning of 2003.Keywords: Estonia, Latvia, Lithuania, Pension systems, Social security
 • Aarnio, Lasse (1978)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 52 ; 9 ; September
 • Tekoniemi, Merja (1992)
  IDÄNTALOUKSIEN KATSAUKSIA. REVIEW OF ECONOMIES IN TRANSITION 2/1992
 • Popova, Tatiana; Tekoniemi, Merja (1996)
  IDÄNTALOUKSIEN KATSAUKSIA. REVIEW OF ECONOMIES IN TRANSITION 5/1996
  he ungoing economic reform in Russia has in many respects proceeded without taking into consideration the social questions, which, however, are an essential part of the transformation from socialist planning to a market economy.In order to not to exceed the limit, which the most suffering part of the population can bear, it is vital to migitate the negative social consequences of the reform within the budget constraint.In our view it is possible to find a compromise between social and economic problems through priorising the most acute social problems and the most vulnerable groups of people as well as optimising forms and methods of economic reform in order to minimize its social consequences. The study is organised as follows: the chapter one stresses the actuality of questions related to social sector.The chapter two concentrates on statistical problems in analyzing the situation in the Russian social sector.The main social problems - poverty, unemployment, the situation in medicine, culture, science and education as well as the military, political and criminal insecurity - are analyzed in chapter three.The development of the situation in mentioned social spheres has been analyzed mainly in the period of 1992 - 1996 with the emphasis on the years 1995-1996. The chapter four consists of two parts.The first one gives a picture of the regional differences of social problems, which in Russia are large.The other part of the chapter is devoted to classification of Russians into groups according to their incomes and naming the most acute social problems for these groups.As a conclusion a table of the objective and subjective reasons for the critical situation in Russian social sector is presented. Keywords: social sector, poverty, unemployment, medicine, culture, science, education, criminality, Russia
 • Parkkinen, Pekka (1989)
  Bank of Finland. Bulletin 63 ; 12 ; December
 • Kopra, Ville (1981)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 55 ; 11 ; November
 • Salomaa, Niilo (1949)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 23 ; 9-10 ; September-October
 • Salomaa, Niilo (1949)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 23 ; 11-12 ; November-December
 • Paukkunen, Leo (1964)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 38 ; 12 ; December
 • Hämäläinen, Sirkka (1981)
  Suomen Pankki. B 36
  ESIPUHE 7 KÄYTETTYJEN MUUTTUJIEN SYMBOLIT 9 1. JOHDANTO 11 1. 1. Tutkimuksen lähestymistapa ja tavoitteet 12 1. 2. Tutkimuksen rakenne 15 2. ERI LÄHESTYMISTAVOISTA KULUTTAJAN KÄYTTÄYTYMISEN TUTKIMISESSA 17 2. 1. Kuluttajan päätöksentekoprosessista 17 2. 2. Sosiaalipsykologinen lähestymistapa 18 2. 3. Valintateoriat 18 3. ELINKAARIHYPOTEESIIN PERUSTUVA SÄÄSTÄMISMALLI 22 3. 1. Yksittäisen kuluttajan säästäminen 23 3. 1. 1. Perushypoteesin johtaminen 23 3. 1. 2. Perushypoteesin mukaisen mallin kertoimista 26 3. 2. Elinkaarihypoteesi perhettä koskevana 30 4. ELINKAARIHYPOTEESIN LAAJENTAMINEN 34 4. 1. Pääomamarkkinoiden epätäydellisyyden huomioon ottaminen 35 4. 1. 1. Pääomamarkkinoiden epätäydellisyyden ja likviditeettirajoitteiden vaikutus 35 4. 1. 2. Asuntomarkkinainstituutioiden vaikutus 43 4. 2. Sosiaaliturvajärjestelmän vaikutus 47 4. 2. 1. Sosiaaliturva elinkaarihypoteesissa 47 4. 2. 2. Sosiaaliturvajärjestelmä Suomessa 49 4. 3. Yhteenveto elinkaarihypoteesin laajentamisesta 51 5. ELINKAARIHYPOTEESIIN POHJAUTUVAN MALLIN SPESIFIOINTI POIKKILEIKKAUSAINEISTOA VARTEN 54 5. 1. Yksittäisen talouden malli - yhden periodin poikkileikkausaineisto 54 5. 2. Iän huomioon ottaminen 56 5. 3. Perheen koon huomioon ottaminen 57 5. 4. Odotus- ja suunnitteluhorisonttia ja tulo- odotusten muodostumista koskevat oletukset 57 5. 5. Perinnöksi jätettävää varallisuutta koskevat oletukset 59 5. 6. Yhteenveto: estimoitavat mallit ja niiden kertoimia koskevat hypoteesit 61 6. SUBJEKTIIVISISTA EROISTA ELINKAARIHYPOTEESISSA 66 6. 1. FISHERIN ja KATONAN analyysit kuluttajien yksilöllisten erojen selvittämisen lähtökohtana 67 6. 1. 1. Motiivit 68 6. 1. 2. Asenteet 70 6. 1. 3. Odotukset 73 6. 1. 4. Tietämysmuuttujat 74 6. 2. objektiiviset taustamuuttujat yksilöllisten hyötyfunktioerojen kuvaajina 75 6. 3. Subjektiivisten muuttujien sisällyttäminen empiiriseen analyysiin 76 7. TUTKIMUKSEN AINEISTO JA MUUTTUJIEN OPERATIONALISOINTI 78 7. 1. Aggregointiratkaisut 78 7. 1. 1. Päätöksentekoyksikkö 78 7. 1. 2. Aikaperiodi 80 7. 1. 3. Säästämiskohteet - kokonaissäästäminen 80 7. 2. Aineisto ja sen luotettavuus 81 7. 3. Muuttujien operationalisointi 83 7. 3. 1. Suoraan aineistosta saatavat taloudelliset muuttujat 83 7. 3. 1. 1. Säästämisen ja tulon käsitteistä yleisesti 83 7. 3. 1. 2. Käytettävissä oleva tulo, varallisuus ja säästäminen 84 7. 3. 2. Taustamuuttujat 86 7. 3. 3. Pysyväistuloapproksimaattien konstruoiminen 88 7. 3. 4. Subjektiivisten muuttujien konstruoiminen 92 8. PALKANSAAJATALOUKSIEN SÄÄSTÄMISKÄYTTÄYTYMISEN EMPIIRISET TULOKSET 97 8. 1. Estimointiin liittyvistä ongelmista 97 8. 2. Tulo-odotusten muodostumisen ikäluokittainen analyysi 99 8. 3. Asuntosäästämisen ja varallisuuden rakenteen vaikutuksista 111 8. 3. 1. Asuntosäästäjät - nettovarallisuus 112 8. 3. 2. Asuntosäästäjät - portfolion rakenne 117 8. 4. Perheen koon vaikutuksista 123 8. 5. Subjektiivisten erojen vaikutuksista 129 8. 6. Residuaalianalyysi 136 9. TIIVISTELMÄ JA JOHTOPÄÄTÖKSET 140 9. 1. Tutkimuksen tulokset asetettujen tavoitteiden ja hypoteesien näkökulmasta 140 9. 2. Tutkimuksen arviointi ja sen herättämiä kysymyksiä 148 SUMMARY 153
 • Suomen Pankki (1950)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. Sarja A 10
  Valtioneuvostolle 9 Valtiontalouden kehitys vuodesta 1938 vuoteen 1950 11 Valtion menojen kehityssuunta vuodesta 1950 vuoteen 1956 16 Supistuvat menot 16 Lainsäädännön nojalla kasvavat menot 18 Muut kasvavat menot 19 Tärkeimpien menoryhmien arvostelua 21 Asutustoiminta ja siirtoväen korvaukset 28 Liikennelaitos 31 Sotakorvaukset 31 Sekalaiset investoinnit 32 Valtion osakeyhtiömuotoisten liikeyritysten investoinnit 32 Hallintomenot 32 Työttömyystyöt 33 Valtion menotalouden puitteet lähivuosina 34 Loppukatsaus, 36 Liite A. Valtion menojen kehitys vuodesta 1950 vuoteen 1956 hallinnonhaarojen varojensitomissuunnitelmien mukaan sekä -arvio hallintomenojen, valtionvelan hoitokustannusten ja Neuvostoliitolle suoritettavien korvausten aiheuttamien menojen kehityksestä sanottuna aikana 40 Liite B. Valtiolle lisämenoja aiheuttavia, lakeja ja asetuksia, jotka on aikaan saatu sen jälkeen kun finanssitoimikunta sai tehtäväkseen laatia ohjelman valtion menojen supistamiseksi 41.
 • Pajula, Jaakko (1965)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 39 ; 7 ; July
 • Kaitaranta, Heikki (1974)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 48 ; 2 ; February
 • Jylhä, Tauno (1956)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 30 ; 9 ; September
 • Tekoniemi, Merja (1994)
  IDÄNTALOUKSIEN KATSAUKSIA. REVIEW OF ECONOMIES IN TRANSITION 6/1994
 • Jussila, Niina; Kuivalainen, Saija; Orava, Pasi; Kukkonen, Jarmo; Ormo, Päivi (2007)
  Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja. Tilastot 2007:1
 • Jussila, Niina; Kuivalainen, Saija; Kukkonen, Jarmo; Orava, Pasi; Ormo, Päivi (2008)
  Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja. Tilastot 2008:1
 • Jussila, Niina; Kuivalainen, Saija; Kukkonen, Jarmo; Orava, Pasi; Ormo, Päivi (2009)
  7.9.2008
  Työttömyyskassojen maksamat etuudet, etuuspäivät, etuuspäätökset, etuuksien saajat, takaisinperinnät ja väärinkäytökset vuonna 2008 ja työttömyyskassojen taloutta koskevat säännökset, menojen rahoitus sekä tilinpäätöstiedot vuodelta 2008.
 • Kukkonen, Jarmo; Luojola, Satu; Matjushin, Dima; Ormo, Päivi; Pearlman, Jussi (2010)
  7.9.2009
  Työttömyyskassojen maksamat etuudet, etuuspäivät, etuuspäätökset, etuuksien saajat, takaisinperinnät ja väärinkäytökset vuonna 2009 ja työttömyyskassojen taloutta koskevat säännökset, menojen rahoitus sekä tilinpäätöstiedot vuodelta 2009.