Browsing by Subject "strategiat"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-13 of 13
 • Castrén, Olli (1999)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 2/1999
  This paper considers how the "true" common monetary policy that is conducted by the ECB under various sources of uncertainty will differ from the policy that was agreed in the Maastricht Treaty, and how the uncertainties may induce a representative government to criticise the common monetary policy.Acquiring information about the transmission mechanism, and revealing that information as well as information about the ECB reaction function, is incentive compatible for the ECB both directly and indirectly.The direct effect means that the ECB's own welfare is decreasing in uncertainties.The indirect effect arises because less uncertainty reduces the risk of criticism from the individual governments' side.The risk of criticism is the larger, and consequently the indirect incentive to reduce uncertainty is the higher, the larger are the leftward shifts in national political preferences from those that prevailed when the Maastricht Treaty was signed.The model also provides an explanation for the ECB's choice of monetary policy strategy that incorporates elements of both monetary targeting and inflation targeting. Keywords: Monetary uncertainty, monetary strategy, EMU.
 • Huhtala, Heli (2008)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 5/2008
  It is well known that under certain assumptions the strategy of an investor maximizing his expected utility coincides with the mean-variance optimal strategy. In this paper we show that the two strategies are not equal in general and find the connection between a utility maximizing and a mean-variance optimal strategy in a continuous semimartingale model. That is done by showing that the utility maximizing strategy of a CARA investor can be expressed in terms of expectation and the expected quadratic variation of the underlying price process. It coincides with the mean-variance optimal strategy if the underlying price process is a local martingale. Keywords: mean-variance portfolios, utility maximization, dynamic portfolio selection, quadratic variation JEL classification numbers: G11, C61
 • Topi, Jukka (2008)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 12/2008
  In this paper, I develop a model that addresses the links between banks liquidity outlook and their incentives to take credit risk. Assuming that both bank-specific liquidity shocks and credit losses are necessary to provoke bank runs, the model predicts that a bank s incentives to mitigate its credit risk by screening decrease if the probability of a bank-specific liquidity shock declines. This suggests that the benign liquidity outlook prevailing prior to the subprime crisis may have contributed to the lack of screening by banks that has been an important causal factor in the crisis.
 • Becchetti, Leonardo; Ciciretti, Rocco; Hasan, Iftekhar (2009)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 1/2009
  Published in Journal of Business Research, Volume 65, Issue 11, November 2012: 1628-1635
  In today s global economy, corporate social responsibility (CSR) is a core component of corporate strategy. Due in part to financial scandals, losses, and the diminished reputation of the affected listed companies, CRS is emerging as a crucial instrument for minimizing conflicts with stakeholders. While corporations are busy adopting and enhancing CSR practices, there is (beyond a very few notable exceptions) no established empirical research on its impact and relevance for the capital market. Our paper investigates this issue by tracing market reactions to corporate entry into and exit from the Domini 400 Social Index (a recognized CSR benchmark) between 1990 and 2004. Our paper highlights two main findings: i) a significant upward trend in absolute values of abnormal returns, irrespective of the event (entry/exit vis-à-vis the index) type; and ii) a significant negative effect on abnormal returns after announcement from the Domini index. The latter effect continues to persist even after controlling for concurring financial distress shocks and stock market seasonality.
 • (2003)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Kesäkuu
  EKP:n neuvosto julkisti lokakuussa 1998 vakauteen tähtäävän rahapolitiikan strategiansa pääelementit.Strategia koostuu hintavakauden kvantitatiivisesta määritelmästä ja hintavakauteen kohdistuvien riskien arvioimiseen tarkoitetusta kohden pilarin lähestymistavasta.Runsaan neljän vuoden jälkeen EKPn neuvosto katsoi, että strategiaa oli hyödyllistä arvioida siitä saatujen kokemusten perusteella.EKP:n neuvosto vahvisti 8.5.2003, että se määrittelee edelleen hintavakauden euroalueen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin (YKHI) olle 2 prosentin vuotuiseksi nousuksi.Hintavakautta pyritään ylläpitämään keskipitkällä aikavälillä.Neuvosto myös täsmensi, että hintavakauden tavoitteeseen pyrittäessä tähdätään inflaatiovauhdin säilyttämiseen olle 2 prosentissa mutta kuitenkin lähellä kahta prosenttia keskipitkällä aikavälillä.EKP:n neuvosto vahvisti myös, että rahapoliittiset päätökset tulevat jatkossakin perustumaan hintavakauteen kohdistuvien riskien kattavaan analyysiin, johon kuuluvat sekä taloudellinen analyysi että rahatalouden analyysi. Näin säilytetään kahden pilarin lähestymistapa rahapolitiikan kannalta merkittävien tietojen järjestämisessä, arvioimisessa ja vertailussa.Tämän lähestymistavan on tarkoitus näkyä vastaisuudessa selkeämmin myös EKP:n pääjohtajan alustuspuheenvuoron rakenteessa EKP.n joka kuukausi pidettävässä lehdistötilaisuudessa.Lisäksi EKP:n neuvosto päätti lopettaa rahan määrän kasvulle asetetun viitearvon vuosittaiset tarkistukset.
 • (2000)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Marraskuu
  EKP:n rahapolitiikan ensisijainen tavoite on pitää yllä hintavakautta euroalueella.Koska rahapoliittiset toimet välittyvät hintoihin vasta jonkin ajan kuluttua,EKP:n on toimittava ennakoivasti.Sen on jatkuvasti arvioitava taloudellisten sokkien luonnetta ja laajuutta ja niistä johtuvia,tulevaa hintavakautta uhkaavia riskejä. Näin ollen EKP:n strategiassa annetaan ensinnäkin rahan määrälle näkyvä asema (josta viestii rahan määrän kasvulle asetetun viitearvon ilmoittaminen)ja toiseksi siinä keskitytään analysoimaan monia muita talouskehitystä ja rahoitusmarkkinoiden tilaa kuvaavia indikaattoreita,jotta hintavakautta uhkaavia riskejä voidaan arvioida laajasti.Näitä kahta osatekijää kutsutaan EKP:n rahapolitiikan strategian kahdeksi pilariksi. Nämä pilarit muodostavat kehikon,jonka avulla rahapolitiikan kannalta keskeisiä tietoja voidaan analysoida ja esittää tarkoituksenmukaisesti hintavakautta edistävällä tavalla. Kahden pilarin malli eroaa jossakin suhteessa muiden keskuspankkien strategioista.Niinpä ei olekaan yllättävää, että EKP:n rahapolitiikan strategian ilmoittaminen ja selittäminen (ks.tammikuun 1999 Kuukausikatsauksen artikkeli "Vakauteen tähtäävä eurojärjestelmän rahapolitiikan strategia ")johtivat paitsi laajaan keskusteluun myös joihinkin väärinymmärryksiin EKP:n rahapolitiikan toimintakehikosta.Tämän keskustelun ja niiden kokemusten valossa,joita EKP:n strategian soveltamisesta käytäntöön on saatu,tässä artikkelissa kuvataan ja tarkastellaan strategian kahta pilaria ja niiden käyttöönottoon keskeisesti vaikuttaneita syitä. Koska talouden rakenteeseen ja rahapolitiikan välittymismekanismiin liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä, keskuspankkien ei rahapolitiikkaa määritellessään tulisi perustaa päätöksentekoaan yhteen ainoaan indikaattoriin,yhteen ainoaan malliin tai yksinkertaiseen rahapolitiikan sääntöön,aan päätösten perustana ole aa tietoa on analysoitava monipuolisesti.Tavanomaisen talousteoreettisen ajattelun mukaisesti hintavakautta uhkaavia riskejä arvioidaan EKP:n strategiassa pääasiassa kahdesta näkökulmasta.Yhtäältä rahan määrälle annetaan keskeinen asema ja toisaalta käytetään monia muita inflaatioprosessia kuvaavia malleja, joissa painopiste on lähinnä kysynnän ja tarjonnan keskinäisessä vaikutuksessa ja hyödyke-ja työmarkkinoiden kustannuspaineissa.EKP:n strategian kahden pilarin edellyttämä monipuolinen lähestymistapa sopii hyvin yhteen sen kanssa,että keskuspankin toimintaympäristöön liittyvistä epävarmuustekijöistä ollaan tietoisia. Tämä lähestymistapa myös kannustaa vertailemaan keskenään rahataloudelliseen kehitykseen liittyviä analyysejä ja sellaisia analyysejä,jotka keskittyvät etupäässä muihin kuin rahatalouden kehitystä kuvaaviin indikaattoreihin.Lähestymistapa siis osaltaan lisää rahapoliittisen päätöksenteon luotettavuutta.
 • Pikkarainen, Pentti (1999)
  EURO & TALOUS 1
  Rahapolitiikan strategialla tarkoitetaan periaatteita, joita keskuspankki noudattaa pyrkiessään saavuttamaan rahapolitiikkansa tavoitteet.Onnistuneelta strategialta edellytetään selkeitä ja julkisia periaatteita ja välineitä, joiden avulla tavoitteisiin pyritään.EKP:n neuvosto päätti ja julkisti eurojärjestelmän rahapolitiikan strategian keskeiset elementit loppuvuodesta 1998.
 • Kontulainen, Jarmo (2009)
  EURO & TALOUS 2
  Euroopan keskuspankki perustettiin 1. kesäkuuta 1998. Itsenäistä rahapolitiikkaa se on harjoittanut kymmenen vuoden ajan eli tammikuusta 1999 alkaen. EKP:n neuvosto asetti tavoitteekseen hintavakauden turvaamisen euroalueella siten, että hintojen nousu jäisi alle 2 prosentin keskipitkällä aikavälillä. Se on onnistunut tavoitteessaan huolimatta ajoittain voimakkaista hintakehitykseen vaikuttaneista häiriöistä. Inflaatioodotukset ovat pysyneet ankkuroituneina hintavakauden mukaisesti. Rahapoliittinen järjestelmä, jonka EKP määritteli rahapolitiikkansa toteuttamiseksi, on varmistanut korkojen ja likviditeetin tehokkaan ohjauksen euroalueella. Järjestelmä on osoittautunut erittäin joustavaksi myös kansainvälisen finanssikriisin haastavissa oloissa.
 • Fang, Yiwei; Francis, Bill; Hasan, Iftekhar; Wang, Haizhi (2011)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 4/2011
  Published in Journal of Empirical Finance, Volume 19, Issue 5, December 2012: 653-674
  This paper examines the effects of strategic alliances on non-financial firms bank loan financing. We construct several measures to capture firms alliance activities using the frequency of alliance activities, the prominence of the alliance partner and the relative networking position in the overall alliance network. We find that firms with active alliance involvement experience a lower cost of debt from banks. We also document that allying with a prestigious partner (ie S&P 500 firms) can provide an endorsement effect and benefit the borrowers by reducing the price of bank loans. Moreover, a borrowing firm positioned at the centre of an alliance network enjoys a lower cost of bank loans. Finally, we find that borrowing firms with alliance experience are less likely to use collateral and covenants in their loan contracts.
 • Vanhala, Matti (1998)
  MARKKA & TALOUS 4
  EKPJ:n lähiajan haaste on rahapolitiikan virittäminen sellaiseksi, että se turvaa hintavakauden koko euroalueella", sanoi pääjohtaja Matti Vanhala puhuessaan lokakuussa Rahoitus -99 -seminaarissa Helsingissä.Kun kansallista rahapolitiikkaa ei enää harjoiteta, finanssipolitiikan rooli ja vastuu korostuvat.'Jos kansallisessa finanssipolitiikassa epäonnistutaan, se saattaa aiheuttaa paineita koko yhteistä rahapolitiikkaa tai työmarkkinoita kohtaan", totesi Vanhala.
 • Vlasov, Sergey (2011)
  BOFIT Online 5/2011
  This study examines the Russian public finance system. It provides a description of the main fiscal reforms introduced by the Government from the moment of dissolution of the USSR, which enabled a reduction in the economy's dependency on nonrenewable resources. In scrutinizing the fiscal stabilization, we conduct a fiscal impulse factor analysis and estimate the degree of the fiscal-policy cyclicality in the period 2000-2013. The estimates show fiscal policy was procyclical in 2006-2008 and stabilizing during the rest of the period. The study also discusses fiscal sustainability issues for the period up to 2050 under two socio-economic scenarios. The size of the necessary fiscal consolidation under the current fiscal strategy is calculated and an alternative strategy is investigated. Keywords: fiscal framework, fiscal policy, fiscal sustainability, Russia
 • Laurila, Juhani; Singh, Rupinder (2000)
  BOFIT Discussion Papers 8/2000
  Published in Russian and East European Finance and Trade, vol 37, no 3 (2001), pp. 25-76
  The aim is to review transition literature for evidence that supports sequential reform strategy, as presented in this report. The second part discusses the findings in the context of Azerbaijan, a formerly socialist transition economy with interesting initial conditions.Evidence of the country's current need to focus on improving public services fits well with the sequential reform view. The authors argue that constraints captured by initial conditions (human resources, administrative capacities, traditions, etc.) necessitate sequencing of reforms and outline general aspects of a sequential reform strategy designed to expedite the transition process.The literature survey supports the Washington Consensus recommendations for starting transition with macroeconomic reforms, but over time initial conditions inevitably constrain and necessitate sequencing.In other words, reform efforts initially need to be directed across the widest possible front, but later in transition the emphasis of reform efforts needs to shift from one area to another.In the later stages, emphasis needs to be laid on improvement of public sector governance to support and promote macroeconomic reforms and formation of a healthy corporate sector. Democratic institutions arise with economic growth generated by the corporate sector.
 • Kontulainen, Jarmo (2009)
  Bank of Finland. Bulletin 1
  The European Central Bank was established on 1 June 1998 and has been pursuing an independent monetary policy for the past ten years, since January 1999. The Governing Council of the ECB set itself the objective of securing price stability in the euro area, defining this as the rate of general increase in prices remaining below 2% in the medium term. It has been successful in this objective in spite of strong shocks that have affected price developments from time to time. Inflation expectations have remained anchored in line with price stability. The monetary policy frame - work defined by the ECB in order to implement its monetary policy has ensured an effective steering of interest rates and liquidity in the euro area. The framework has also proven very flexible in the challenging context of the present international financial crisis.