Browsing by Subject "talous"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 28
 • Kaaresvirta, Juuso; Kerola, Eeva; Nuutilainen, Riikka (2021)
  BOFIT Policy Brief 13/2021
  China’s real estate and construction sector has served as a major engine of economic growth in recent decades and the sector now plays an oversized role in the economy. Much of that growth has been debt-fuelled, with the indebtedness of developers climbing to unprecedented levels. After officials turned off the money spigot last year, housing markets cooled and a wave of financial difficulties washed over builders during autumn 2021. The entire sector found itself under heavy stress, and in December two major developers, Evergrande and Kaisa, defaulted on their offshore debt. In this brief, we consider the current conditions in China’s real estate and construction sector and how a possible sectoral crisis could spread to the national economy and the euro area. While the direct financial impacts on the euro area’s financial sector is likely to be minor, China’s real estate sector problems could spill over widely into the domestic real economy and thereby increase uncertainty internationally. In such case, the indirect impacts on the euro area could be severe.
 • Simola, Heli (2020)
  BOFIT Policy Brief 11/2020
  Even with substantial uncertainty over the timing and magnitude of climate change, the potential impacts pose significant risks to long-term global economic development. This paper reviews relevant literature on economic effects of climate change with respect to Russia, which faces physical risks as well as risks created by the transition to a low-carbon economy. Most risks arise from the orientation of Russian production and exports to carbon-intensive sectors, particularly oil and gas. Nevertheless, Russia has shown little ambition in addressing risks related to climate change.
 • Kemppainen, Kari (2017)
  Euro & talous. Blogi
  Digitalisoituva yhteiskunta edellyttää kansalaisiltaan uudenlaisia tietoja ja taitoja. Digitaalisen ajan talousosaamista vaativat myös finanssipalvelut, jotka muuttuvat helppokäyttöisemmiksi mutta joita on samalla ehkä aiempaa vaikeampi hahmottaa.
 • Suomen Pankki (2015)
  Euro & talous 3/2015
  Kansainvälisen talouden odotettua heikompi kehitys veisi pohjaa Suomen vientivetoiselta kasvulta. Toisaalta raaka-aineiden hintojen pysyminen alhaisina pidempään ja kevyen rahapolitiikan positiiviset vaikutukset reaalitalouteen voivat parantaa kasvua edelleen. Suomessa välttämättömät julkisen talouden menojen säästöt vähentävät lyhyellä aikavälillä kotimaista kysyntää, mutta voivat pidemmällä aikavälillä tukea kasvua.
 • Suomen Pankki (2015)
  Euro & talous 5/2015
  Yritysten investointien ja viennin kasvun odotetaan näkyvän tuotannon hitaana kohenemisena lähivuosina. Kansainvälisen talouden epävarmuuksien lisääntymisen takia on silti mahdollista, että vienti ei vieläkään ala elpyä. Kotimaassa investointien viriäminen voi toisaalta vaarantua, jos kilpailukykyongelmiin ei saada ratkaisua ja epävarmuus julkisen talouden vakautumisesta pysyy edelleen suurena. Näistä syistä on myös mahdollista, että talous kehittyisi ennustettua heikommin lähivuosina.
 • Bank of Finland (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 5/2015
  Growth in corporate investment and exports is expected to be reflected in slowly improving output in the immediate years ahead. Nevertheless, owing to increased uncertainties in the global economy, there is a possibility that exports will not yet begin to rebound. On the other hand, the pick-up in domestic investment may be jeopardised if competitiveness problems cannot be resolved and the high degree of uncertainty surrounding fiscal consolidation persists. For these reasons, another possibility is that economic activity in the immediate future will be weaker than forecast.
 • Bank of Finland (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 3/2015
  Global economic growth will gain momentum in the forecast period. The sliding oil price will benefit oil-importing countries. In the euro area, the Extended Asset Purchase Programme (EAPP) has reduced funding costs, improved lending and strengthened the confidence of economic agents. The exchange rate developments to date support the growth and inflation outlooks of the euro area and Japan, while the recovery of the US economy is consistent with the strong US dollar. The Russian economy will contract over the next two years, following the collapse of the oil price. Economic growth in China will remain relatively robust.
 • Kaaresvirta, Juuso (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Kun Wuhanin koronaepidemian vakavuus ymmärrettiin Pekingissä tammikuun loppupuolella, päätettiin maa käytännössä laittaa kiinni. Ihmisten liikkumista rajoitettiin tiukasti, ja monet yritykset joutuivat keskeyttämään toimintansa. Kymmenet miljoonat kotiseudulleen lomanviettoon matkustaneet työläiset jäivät jumiin kuukausiksi. Huhtikuussa työttömyysasteen arvioitiin nousseen 20 prosentin paikkeille. Raha- ja finanssipolitiikkaa kevennettiin talouden tukemiseksi.
 • Rehn, Olli (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona ehdotuksensa elpymisrahastoksi, joka auttaisi käynnistämään talouden moottoreita koronaviruksen ravistelemassa Euroopassa. Suomalaisessa keskustelussa näyttävät korostuvan riskeihin ja vastuisiin liittyvät seikat – tärkeitä kysymyksiä. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, mitä rahastolla tavoitellaan. Eikö päätöksenteon pohjaksi tarvittaisi puolinaisarvion sijaan kokonaisarvio?
 • Simola, Heli (2018)
  Euro & talous. Blogi
  Presidentti Putin antoi 7.5.2018 heti virkaanastujaistensa jälkeen uuden ns. ukaasin, jossa määritellään taloudelliset tavoitteet hänen neljännelle presidenttikaudelleen vuosiksi 2018–2024.
 • Suomen Pankki (2015)
  Euro & talous 3/2015
  Maailmantalouden kasvu nopeutuu ennustejaksolla. Öljyn hinnan lasku hyödyttää öljyntuojamaita. Euroalueella laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma on pienentänyt rahoituksen kustannuksia, parantanut luotonantoa ja vahvistanut taloudenpitäjien luottamusta. Toteutunut valuuttakurssikehitys tukee euroalueen ja Japanin kasvu- ja inflaationäkymiä samalla kun Yhdysvaltojen talouden tilan koheneminen on sopusoinnussa dollarin vahvuuden kanssa. Venäjän talous supistuu öljyn hinnan romahduksen myötä kahden lähivuoden ajan. Kiinassa talouskasvu säilyy suhteellisen voimakkaana.
 • Solanko, Laura (2020)
  Euro & talous. Blogi
  Koko 2010-luvun yksi selkeä Venäjän politiikkatavoite on ollut ”itäkäännös”, eli huomion kääntäminen itään, kohti Aasiaa. Politiikassa itäkäännös on korostunut vuoden 2014 jälkeen, kun suhteet moniin länsimaihin ovat huonontuneet. Venäjän näkökulmasta katseen kääntäminen kohti Aasiaa on ollut järkevää sekä taloudellisesti että poliittisesti.
 • Rautava, Jouko (2020)
  BOFIT Policy Brief 5/2020
  Intian suuri, nuori ja kasvava väestö sekä sen raportoima nopea talouskasvu ovat jo pitkään ruokkineet toiveita, että maasta tulisi uusi maailmantalouden veturi. Odotukset näyttävät kuitenkin ylimitoitetuilta suhteessa maan talouden suorituskykyyn ja protektionistisen talouspolitiikan näköalattomuuteen. Muutamaa toimialaa lukuun ottamatta maan rooli maailmankaupassa ja globaaleilla rahoitusmarkkinoilla on vaatimaton, eikä sen rooli näytä edes kasvavan. Vuosikymmenten kehitys on osoittanut, että maan harjoittama protektionistinen ja uudistusvastainen talouspolitiikka on syvässä ristiriidassa sen globaalitalouden roolia koskevien toiveiden ja mainospuheiden kanssa.
 • Bank of Finland (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 3/2015
  Weaker-than-expected developments in the global economy would erode Finland’s export-driven growth. On the other hand, a more prolonged period of low commodity prices and the positive effects of accommodative monetary policy on the real economy could provide a further boost to growth. In Finland, the necessary consolidation measures will reduce domestic demand over the short term but may support growth over the longer term.
 • Simola, Heli (2020)
  Bank of Finland Bulletin. Blog
  Russia imposed strict lockdown measures similar to many countries, resulting in sharp reductions in demand and production. The collapse of oil prices and Russia’s commitments to cutting back its oil production cause further economic damage. It is very difficult to evaluate Russia’s near-term economic prospects under the current exceptional uncertainty, but we can examine various factors influencing the Russian economy.
 • Korhonen, Iikka (2018)
  Euro & talous. Blogi
  Tämän vuoden ja etenkin kesän aikana usean nousevan talouden valuuttakurssi on heikentynyt etenkin Yhdysvaltain dollaria (kuvio 1), mutta myös euroa ja muita valuuttoja vastaan. Turkin tilanne saa tällä hetkellä eniten huomiota, mutta myös Argentiinan, Brasilian, Etelä-Afrikan ja Venäjän valuutat ovat heikentyneet tämän vuoden aikana selvästi. Jotkut puhuvat jo vuoden 2013 tapahtumien toistosta, jolloin jo pelkät arvelut Yhdysvaltain tulevista koronnostoista heikensivät hyvin monien nousevien talouksien valuuttoja ja laskivat pörssikursseja niissä. Näytti myös siltä, että sijoittajat reagoivat samoin melkein kaikkien maiden kohdalla, olivatpa niiden taloudelliset ja poliittiset perustekijät millaisia tahansa.
 • Mäki-Fränti, Petri (2017)
  Euro & talous. Blogi
  Suomen taloudella on odotettavissa parempia aikoja. Vaikka näkymät ovat piristyneet, paluu taantumaa edeltäneiden vuosien kasvulukuihin on kuitenkin vaikeaa.
 • Kontulainen, Jarmo (2017)
  Euro & talous. Blogi
  Keskustelu talousennusteista on viime aikoina taas vilkastunut. Kokonaistaloudellisten ennusteiden virheet ovat usein suuria, mutta tästä huolimatta niitä julkaistaan, ja vielä prosenttiyksikön kymmenyksen tarkkuudella. Jos edes talouden käännepisteitä ei osata ennustaa, miten ennusteet voivat ulottua kymmenien vuosien päähän, kuten esimerkiksi valtion talouden kestävyyslaskelmissa on tehty. Ja mihin ennusteita oikein tarvitaan?
 • Simola, Heli (2021)
  Euro & talous. Blogi
  Turkin talous oli koronakriisin alkaessa vasta toipumassa vuoden 2018 lopulla alkaneesta taantumasta. Vuonna 2019 bruttokansantuote (BKT) kasvoi vain 0,9 %. Aiempien vuosien ulkomaiseen rahoitukseen nojaava talouskasvu ja taantumasta toipumiseksi tehdyt tukitoimet olivat myös heikentäneet Turkin talouden vakautta entisestään. Monilla mittareilla tarkasteltuna Turkin talous oli koronakriisin kynnyksellä haavoittuvammassa asemassa kuin vuosikymmentä aiemmin kansainvälisen finanssikriisin alla.
 • Simola, Heli (2018)
  Euro & talous. Blogi
  Turkki on ollut yksi eniten kansainvälisistä markkinamyllerryksistä kärsineistä nousevista talouksista tänä vuonna. Liira on viime viikkoina ollut 15–20 % heikompi vuoden alkuun verrattuna sekä dollariin että euroon nähden, ja Istanbulin pörssi-indeksi on pudonnut 15 % vuoden alusta. Heikon kehityksen on laukaissut Yhdysvaltain rahapolitiikan ja samalla globaalin likviditeettitilanteen kiristyminen, koska Turkin talous on hyvin herkkä kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden kehitykselle. Taustalla on Turkin talouden voimakas riippuvuus ulkomaisesta lyhytaikaisesta rahoituksesta. IMF arvioi Turkin ulkoiseksi rahoitustarpeeksi jälleen tänä vuonna noin 25 % BKT:stä.