Browsing by Subject "tietotekniikka"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 43
 • Heikkinen, Päivi (2009)
  Suomen Pankki. BoF online 2/2009
  A great number of mobile payment schemes exist in the market. This paper suggests a framework, based on payment type and technology, to classify mobile payment schemes. The framework supports a definition of mobile payments as a way to use existing payment instruments. Based on the framework, mobile payments' success factors from the payer and payee viewpoints are discussed. In the mobile payments value chain, both banks and mobile operators are critical players, but their business cases are not self-evident. This paper aims at contributing to central banks' need to better understand the functioning of mobile payment schemes and mobile payment markets.
 • Manninen, Otso (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2015
  If loss in interbank confidence regarding banking sector balance sheets intensified the crisis in 2008, banks’ faltering confidence in other banks’ systems could cause the next crisis, experts warn. Confidence is vital to the financial system, and as account balances are situated in cyberspace, confidence in the numbers on the screen is of the utmost importance. From a practical point of view it is irrelevant whether a loss of confidence is due to the realisation of financial market risks or cyber risks.
 • Leinonen, Harry (2001)
  Bank of Finland. Bulletin 75 ; 2
 • Koskinen, Kimmo; Manninen, Otso (2019)
  Euro & talous 2/2019
  IT-investoinnit parantavat pankkien kannattavuutta pitkällä aikavälillä, mutta heikentävät sitä lyhyellä tähtäimellä.
 • (1999)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus 10 ; Lokakuu
  Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) on keskittänyt merkittävän määrän vuoteen 2000 siirtymiseen liittyviä ponnisteluja ja resursseja, vaikka Euroopan keskuspankin (EKP) ja kansallisten keskuspankkien järjestelmien vuosi 2000 -yhteensopivuuden odotettiin olevan suhteellisen hyvä, koska EKPJ on verrattain uusi instituutio.Mittavan testaamisen jälkeen EKP on luottavainen, että EKPJ:n järjestelmät toimivat asianmukaisesti myös vuonna 2000. Näitä järjestelmiä ovat mm. rahapoliittisten päätösten valmistelussa tarvittavat tekniset tiedonsiirtojärjestelmät, rahapoliittisten operaatioiden toteuttamiseen liittyvät järjestelmät, TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer, Euroopan laajuinen automatisoitu reaaliaikainen bruttomaksujärjestelmä) ja kirjeenvaihtajakeskuspankkimalli (CCBM). EKP ja kansalliset keskuspankit ovat kuitenkin testanneet jatkuvuussuunnitelmiaan sen varmistamiseksi, että toiminta voi jatkua sujuvasti myös odottamattomissa tilanteissa.Samalla on myös analysoitu vuoteen 2000 siirtymisen raha- ja reaalitaloudellisia vaikutuksia, eivätkä ne todennäköisesti merkittävästi vaikuta EKP:n rahapolitiikan keskipitkän aikavälin strategiaan.Joka tapauksessa eurojärjestelmän (johon kuuluvat EKP ja euroalueen kansalliset keskuspankit) rahapolitiikan toimintakehikko varmistaa, että rahapolitiikan toteuttaminen on hyvin joustavaa, ja toimintakehikko on suunniteltu kattamaan markkinaosapuolten likviditeettitarpeet kysynnän suuruudesta riippumatta.EKP ei pidä tarpeellisena, että yleisö varautuisi vuosituhannen vaihteeseen käteisvarojaan lisäämällä.Kansallisten keskuspankkien hallussa olevat setelit riittävät tarvittaessa kattamaan setelien tavallista runsaamman kysynnän.
 • Koskinen, Jenni (2008)
  Bank of Finland. Bulletin 2
  Efficient, electronic and standardised payment transmission can boost productivity in the economy. Already since the 1980s, electronic banking services have been bringing the benefits of automation not only to banks, but also to their customers. These benefits could be further enhanced by the widespread use of electronic invoicing.
 • Kinnunen, Helvi (2005)
  EURO & TALOUS 2
  Euroopan kilpailuasema Yhdysvaltoihin nähden on heikentynyt 1990-luvun puolivälin jälkeen.Työn tuottavuuserojen taustalla on se, että tietotekniikkaa hyödynnetään EU:ssa kapea-alaisemmin kuin Yhdysvalloissa.Kilpailukykyongelmat liittyvät siten EU:n heikkoon innovatiivisuuteen ja kapea-alaisuuteen innovaatioiden hyödyntämisessä.
 • Malkamäki, Markku (1999)
  EURO & TALOUS 4
  Arvo paperimarkkinoiden rakenteet muuttuvat merkittävästi tekniikan kehityksen myötä.Tietotekniikan laaja hyödyntäminen, rahoitusmarkkinoiden sääntelyn purkaminen ja yhteisen rahan käyttöönotto Euroopassa ovat parantaneet arvopaperimarkkinoiden tehokkuutta ja likvidiyttä sekä antaneet rahalaitoksille mahdollisuuden hyödyntää skaalaetuja toiminnassaan.
 • Malkamäki, Markku (1999)
  Bank of Finland. Bulletin 73 ; 4
 • (1999)
  Bank of Finland. Bulletin 73 ; 4
 • Hatakka, Tuula; Voipio, Ari (1999)
  Bank of Finland. Bulletin 73 ; 1
 • Iivarinen, Timo (2005)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  The popularity of online banking and card payments continues to grow in Finland. Domestic debit cards are the most popular of payment cards. In the next few years, a shift to the use of international debit cards directly linked to the payer's account may bring changes to the use of payment cards.
 • Kemppainen, Kari; Lambert-Karjalainen, Terhi (2016)
  Euro & talous. Blogi
  FinTech on kiistatta yksi vuoden pöhinäsanoista. Se muodostuu englanninkielen termistä Financial Technology, finanssiteknologia. Sillä tarkoitetaan teknologiaa, erityisesti tietotekniikkaa, jota käytetään rahoitus- ja vakuutussektorien palveluiden tuottamiseen. Usein sanalla viitataan kasvuyrityksiin, start-uppeihin, jotka joko kehittävät tätä teknologiaa tai sitten uutta teknologiaa hyödyntäviä finanssipalveluja.
 • Toivanen, Mervi (2015)
  Euro & talous. Blogi
  Teknologian kehitys, digitalisaatio sekä kuluttajakäyttäytymisen ja markkinoiden muutokset ovat luoneet pohjaa uusien yritysten esiinmarssille rahoitussektorilla. Nämä niin kutsutut finanssiteknologiayritykset eli fintech-yritykset hyödyntävät tietotekniikkaa ja teknologisia innovaatioita tarjotessaan finanssipalveluita sähköisessä muodossa.
 • Forsman, Pentti; Jalava, Jukka (2006)
  Bank of Finland. Bulletin 1
 • Paunonen, Heli (2002)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti Kevät
  Suomen matkapuhelinpenetraatio on yksi maailman korkeimpia. Erilaisia matkapuhelimiin liittyviä sovelluksia ja palveluja kehitetään kaiken aikaa. Tällä hetkellä Suomessa on useita erilaisia mobiiilimaksuratkaisuja pilottikäytössä
 • (2002)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Helmikuu
  Tämä artikkeli käsittelee osakemarkkinoiden merkitystä taloudessa ja EKP:n rahapolitiikan strategiassa.Euroalueen taloudessa osakemarkkinat eivät ole yleensä olleet niin tärkeässä asemassa kuin esimerkiksi Yhdysvaltain taloudessa.On kuitenkin merkkejä siitä, että osakemarkkinoiden merkitys euroalueella on viime vuosina lisääntynyt. Tehokkailla markkinoilla osakkeiden hinnat määräytyvät osinkojen odotetun diskontatun nykyarvon perus-teella.Tässä suhteessa osakkeiden hinnat ovat luonteeltaan odotuksiin perustuvia, ja niihin vaikuttavat nopeasti kaikki uudet tiedot, jotka saavat markkinaosapuolet muuttamaan odotuksiaan osakkeiden hintoihin liittyvistä perustekijöistä.Kokemuksen perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että markkinapsykologian muutokset voivat ajoittain synnyttää hintakuplia eli tilanteita, joissa osakkeiden markkinahinnat ovat tilapäisesti huomattavasti korkeammat kuin niiden perustekijöihin perustuva arvo.Tällaisia tilanteita on kuitenkin erittäinvaikea tunnistaa. Osakkeiden hinnat voivat vaikuttaa talouskehitykseen pääomakustannus-, varallisuus-, luottamus- ja tasevaikutusten kautta.Lisäksi osakkeiden hinnoista voi saada informaatiota markkinaosapuolten odotuksista talouden tulevan kehityksen suhteen.Koska osakkeiden hinnat antavat viitteitä kokonaiskysynnän ja -tarjonnan kehityksestä, keskuspankkien on seurattava niitä hintavakauteen kohdistuvien riskien tunnistamiseksi.Vaikka osakkeiden hinnat eivät sovellu rahapolitiikan tavoitteeksi, uskottava ja hintavakauteen tähtäävä rahapolitiikka voi merkittävästi edistää osakemarkkinoiden tehokasta toimintaa.
 • Lahdenperä, Harri (2001)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 26/2001
  The consequences of electronic trading, payment and settlement have recently become one of the main topics in monetary economics.New innovations in payment and settlement technology are challenging the central bank's monopoly over the supply of base money, which is generally considered the cornerstone of the central bank's power to set the short-term interest rate for the economy.This paper demonstrates that the development of the economy's transaction technology over time has indeed had a significant quantitative impact on the demand for currency and bank reserves, and indirectly on the modalities of the supply of reserves by the central bank.In contrast to past trends, the latest innovations in payment and settlement technology imply not only a quantitative change but also a qualitative one, as they enable private institutions to issue settlement money that competes with the liabilities of the central bank.The paper presents a model on the implementation of monetary policy in an economy where such private substitutes for central bank money are available for the settlement of transactions, showing that effective monetary control by the central bank might indeed be compromised in those circumstances.However, the study also highlights several attributes that may distinguish central bank liabilities from any private alternatives, some of which are based on the central bank's traditional role as the banker for the Government.Key words: monetary policy, reserve demand, payment systems, financial innovation
 • Leinonen, Harry (2008)
  Bank of Finland. Expository studies. A 111
  Payment services are constantly developing. However, current payment methods have developed out of paper-based services during a period with severe limitations on ICT resources. These limitations have now almost entirely disappeared, and customers are interested in new forms of digitalised and integrated payment instruments. Within the payment industry, we can see a trend towards internationally standardised network-based services, as in several other similarly ICT-dependent industries. This publication seeks to summarise current development trends, user demands, cost and pricing issues, technology and business trends as well as official views on payment developments. It endeavours to identify the most important factors affecting future payment habits for the period post-2010. Based on the analysis, technological developments will support completely integrated electronic payments processed in real time. The mobile phone seems likely to become an important device for initiation and acceptance of payments. The information conveyed as part of a payment transaction will be extended to encompass all information necessary for further and later use (for example, ordering and invoicing data). However, the prevailing practice of widespread (cross-)subsidisation makes it hard for end-users to perceive the actual cost differences between alternative means of payment, thus delaying the adoption of more efficient payment habits. The current market structures also contain strong barriers to competition in the form of monopoly, oligopoly or service provider cooperation. Official measures by authorities to increase competition along the lines of modern policies for other network industries would speed up developments in payment services as well. Keywords: payment services, electronic payments, payment trends, future payment instruments JEL classification: G10, G18, F15, H4, L86, O33
 • Leinonen, Harry (2000)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 17/2000
  Payment systems are undergoing rapid changes stimulated largely by technological progress.Distributed network technology, real-time processing and customers' willingness to use electronic banking interfaces will further reshape payment systems during the coming years.Internet and e-commerce will have a major impact on payment systems. This paper presents the current developmental trends.It analyses the need to develop payment standards and the content of payment instructions in order to fully automate the payment process.Since interbank settlements comprise an essential part of payments, they should be made an integral part of the payment process within the Internet environment.With cross-border payments increasing in importance, any new developments should take an international perspective. Payment system development requires cooperation between the banks and other participants involved.In order to build the necessary consensus, banking industry organizations as well as central banks and other regulators will need to work together to re-engineer the present payment systems, making full use of the possibilities created by modem technology. Key words: payment systems, settlement systems, RTGS, payment system integration