Browsing by Subject "tilastot"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 357
 • Tunkelo, Aarre (1953)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 27 ; 11-12 ; November-December
 • Bank of Finland (2016)
  Bank of Finland. Bulletin 1/2016
  Despite increased economic and market uncertainty, China’s GDP statistics still point to almost 7% growth, which is in line with official growth targets. According to the statistics, the deceleration of growth has been very smooth. This has once again raised suspicions over the reliability of Chinese GDP data. However, although there is much room for improvement in the coverage and transparency of the Chinese statistics, recent studies do not generally find evidence of significant or systematic falsification of GDP figures.
 • Newby, Elisa (2013)
  Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4
  Arvonlisäykseen perustuva ulkomaankaupan tilastointi jäljittää jokaisen maan ja sektorin tuottaman arvonlisäyksen tuotantoprosessin eri vaiheissa. Uusi OECD:n ja WTO:n laatima tietokanta antaa päätalousalueiden kauppavirtojen epätasapainosta sekä tuonnin ja viennin välisestä riippuvuudesta erilaisen kuvan kuin perinteiset tullitilastot. Tässä artikkelissa tarkastellaan myös euroalueen kauppataseiden epätasapainoa arvonlisäysperusteisesti. Arvonlisäykseen perustuvat tilastot eivät korvaa perinteisiä bruttopohjaisia ulkomaankauppatilastoja, mutta tarjoavat vaihtoehtoisen tavan tarkastella ulkomaankaupan merkitystä etenkin sellaisten maiden kannalta, jotka ovat integroituneet globaaleihin arvoketjuihin.
 • Suomen Pankki (2003)
  Suomen Pankki. Tiedote
 • Suomen Pankki (2004)
  Suomen Pankki. Tiedote
 • Suomen Pankki (2002)
  Suomen Pankki. Tiedote
 • Suomen Pankki (2000)
  Suomen Pankki. Tiedote
 • Suomen Pankki (2001)
  Suomen Pankki. Tiedote
 • Heikkonen, Eero (1971)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 3
  Esipuhe 11 Alkusanat 13 I Johdanto 15 1.1. Tutkimuksen lähtökohta 15 1.2. Tutkimuksen päämäärä 18 II Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen päävaiheet 20 2.1. Tutkimusmenetelmän yleispiirteet 20 2.2. Tutkimuksen päävaiheet 21 III Suomen asuntosektorin kehityksen ominaispiirteet vuosina 1860-1965 28 3.1. Asuntopalvelukset 28 3.2. Asuntokanta 37 3.3. Asuntotuotanto 52 IV Suomen asuntosektorin kehitykseen vuosina 1900-1965 vaikuttaneet tekijät 71 4.1. Suoritetut laskelmat 72 4.2. Symboliluettelo ja muuttujien mittayksiköt malleja estimoitaessa 73 4.3. Väestön määrä ja rakenne asuntosektorin kehitystä määräävinä tekijöinä 74 4.4. Kokonaistuotannon volyymi-indeksi asuntosektorin muutoksia selittävänä tekijänä 103 4.5. Asuntomuuttujien riippuvuutta sekä väestömuuttujista että kokonaistuotannon volyymi-indeksistä koskeva tarkastelu 124 V Lopputarkastelu 146 5.1. Suomen asuntosektorin eri osien kehityksen pääpiirteet vuosina 1860-1965 147 5.2. Asuntosektorin pitkän ajan kehitykseen vaikuttavista tekijöistä 152 5.3. Lopuksi 160 Liite I. Aikasarjojen laskeminen 162 Liite II. Lasketut aikasarjat 198 Liite III. Asuntosektorin kehitystä kuvaavat laskelmat 237 Liite IV. Symboliluettelo 269 Lähdeluettelo 271 Contents 277 Summary 283 List of symbols 297
 • Hilpinen, Jorma (1982)
  Keskustelualoitteita. Discussion Papers 4/1982
  Suomen Pankin kansantalouden osastolla on vuosina 1979 - 1980 rakennettu makrotalouden tilastoihin perustuva laskentajärjestelmä, jota käytetään suhdanne-ennusteen iteroinnissa. Laskentajärjestelmä sitoo ennustettavia ilmiöitä kuvaavat tilastot toisiinsa, sisältää niiden identiteetit ja laskusäännöt, laskee analyysin tarvitsemia tunnuslukuja ja tuottaa taulukoita. Suomen Pankissa on pitkä ennustetraditio. Nykyisen organisaation puitteissa kansantalouden osastolla on tehty ennusteita vuodesta 1972 lähtien. Suhdanteiden seuranta, ennusteiden tuottaminen ja talouspoliittisten päätösten valmistelutyöhön osallistuminen ovat osaston päätehtävät. Ennustetyössä on mukana osaston koko tutkijavahvuus - vajaat 20 henkilöä. Ennusteita tehdään säännönmukaisesti kaksi kertaa vuodessa, talvella ja alkysyksystä, ja prosessi kestää noin puolitoista kuukautta. Ennusteen aikahorisontti käsittää nykyään kuluvan ja kaksi seuraavaa vuotta. Ennusteen laajuutta kuvannee parhaiten laskentajärjestelmän muuttujamäärä, joka on yli 1 200.
 • Hilpinen, Jorma (1996)
  Suomen Pankin tietopalveluosaston työpapereita 5/96
 • Vajanne, Laura; Hämäläinen, Timo (2003)
  Bank of Finland. Bulletin 77 ; 1
 • Rautava, Jouko; Nuutilainen, Riikka; Norring, Anni; Korhonen, Iikka; Kallio, Jyrki (2015)
  BOFIT Policy Brief 11/2015
  Joulukuussa järjestetyn BOFIT Kiina-tietoiskun viisi esitystä käsittelivät Kiinan taloutta ja yhteiskuntaa monesta eri näkökulmasta. Tähän julkaisuun on koottu esitysten keskeinen sisältö artikkeleina. Ensimmäinen artikkeli käsittelee Kiinan talouskehitystä aivan viime aikoina. Toisessa artikkelissa käydään läpi Kiinan taloustilastoinnin ongelmia ja joitakin vaihtoehtoisia talousindikaattoreita. Kolmannen osan aiheena on mm. Kiinan ja Suomen välinen kauppa sekä sijoitukset. Neljännessä artikkelissa käydään läpi Kiinan rahoitusmarkkinoiden ja pääomaliikkeiden vapauttamista. Viides esitys käsittelee Kiinan kommunistisen puolueen roolia sisä- ja ulkopolitiikassa. Hakusanat: Kiina, talouskehitys, bruttokansantuote, vienti, tuonti, pankkijärjestelmä, sisäpolitiikka, ulkopolitiikka. Kaikki esitykset ovat nähtävissä osoitteessa: http://cloud.magneetto.com/suomenpankki/2015_1201_kiina/angular
 • Kerola, Eeva (2021)
  Bank of Finland Bulletin. Blog
  The real-world nature of China’s official gross domestic product reporting has been dubious for years. Suspicions grew when the realised figures as reported remarkably matched up with the publicly announced GDP growth targets. For years, normal business cycle fluctuations were replaced by perfectly linear GDP growth figures.
 • Alakiuttu, Antti (2021)
  Bank of Finland Bulletin. Blog
  A larger share of household and corporate finance than previously now comes from outside the banking sector. As a result of digitalisation, the number of different companies providing consumer credit and corporate finance services in Finland has increased. This has aroused concerns about increasing indebtedness among households and companies, although the number of these lenders has decreased following the interest rate cap imposed on consumer credit in September 2019.
 • Westin, Peter (1998)
  IDÄNTALOUKSIEN KATSAUKSIA. REVIEW OF ECONOMIES IN TRANSITION 2/1998
  The paper analyzes the development in Russian-European Union trade in the transition.After a significant adjustment of the trade data, and a short overview of the general development in Russian trade, the author analyses the trade dynamics and the commodity composition of exports and imports, using 3 and 5-digit Standard International Trade Classification.The outcome of the analysis shows that although Russian exports since 1992 have increased in terms of variety, the development in manufacturing exports is disappointing, especially with regard to light manufacturing and consumer goods.And not surprisingly Russia reveals a comparative advantage in minerals and metals.The level of intra-industry trade between Russia and the EU remains low and there is no sign of an increase; the opposite pattern from that of the Central European countries.On the whole this study shows that there are no clear signs of changes to the structure of foreign trade between Russia and the EU, to some extent the result of the lack of restructuring in the Russian economy. Keywords: Russia, European Union, foreign trade, revealed comparative advantage, intra-industry trade
 • Mehrotra, Aaron; Pääkkönen, Jenni (2011)
  BOFIT Discussion Papers 1/2011
  Published in Journal of Comparative Economics, Vol. 39, Iss. 3, Sept. 2011, pp. 406-411
  We use factor analysis to summarize information from various macroeconomic indicators, effectively producing coincident indicators for the Chinese economy. We compare the dynamics of the estimated factors with GDP, and compare our factors with other published indicators for the Chinese economy. The indicator data match the GDP dynamics well and discrepancies are very short. The periods of discrepancies seem to correspond to shocks affecting the growth process as neither autoregressive models for GDP itself nor various coincident indicators are able to forecast them satisfactorily. Avainsanat: factor models, principal component, GDP, China, C38, O4, P2, Aaron Mehrotra, Jenni Pääkkönen
 • Hilpinen, Jorma (1995)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 25/1995
  In order to bridge the lack of the official foreign stade statistics compiled by the Board of Customs caused by Finland's entry into the EU and to secure the availibility of current account estimates with a five week delay, the Bank of Finland decided in the autumn 1994 that a special survey for foreign trade will be built.It was felt necessary that the balance of payments statistics must continue to come out without any halt.It seems evident that within rather wide limits exports and imports can be estimated with the cut-off survey.However, monthly variations being very large, it is of utmost difficulty to give precise monthly estimates for the trade balance.The current preliminaries produced by the Bank as well as by the Customs may give wrong signals to the market if single monthly observations are concerned. The Bank of Finland survey data may describe the underlying developments in the foreign stability with reasonable reliability. In addition, the use of robust economic relationships could be one way to economize and to speed up statistical systems.However, to have consistent short term information on trade balance, only one reliable information system is no doubt preferred.Therefore, the Board of Customs should make every effort to make their statistical system functional so that information are available with only a few weeks delay and the reliability of the old foreign trade statistic could be reached.
 • Lehtonen, Martti; Jokinen, Helka (1998)
  Bank of Finland. Bulletin 72 ; 3 ; March