Browsing by Subject "tuloerot"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-13 of 13
 • Mäki-Fränti, Petri (2016)
  Euro & talous. Analyysi
  Maakuntien väliset erot kotitalouksien käytettävissä olevissa tuloissa ovat merkittävästi pienemmät kuin erot tuotannossa asukasta kohti. Alueellinen vaihtelu selittääkin vain vähäisen osan suomalaisten tuloeroista. Viime vuosina tuloerot ovat olleet laskussa sekä maakuntien välillä että niiden sisällä.
 • Karjanlahti, Kristiina (2016)
  Euro & talous. Blogi
  Nationalismin kasvu sekä siirtolaisuuden, kansainvälisen kaupan ja globalisaation vastustaminen ovat ravistelleet Euroopan ja USA:n politiikkaa. Vastustuksessa on korostunut pelko kehittyneiden maiden työpaikkojen puolesta.
 • Kilponen, Juha (2019)
  Euro & talous. Blogi
  Kun julkisessa keskustelussa puhutaan rahapolitiikan vaikutuksista varallisuuseroihin, päähuomio kiinnittyy usein osakekurssien nousuun. Keveän rahapolitiikan nostaessa osakkeiden hintoja eli yritysten arvoa markkinoilla, kasvaa osakkeita omistavien kotitalouksien varallisuus. Koska tällaiset kotitaloudet ovat tyypillisimmin suurituloisia niin ajatellaan, että rahapolitiikka on hyödyttänyt yksinomaan heitä.
 • Herrendorf, Berthold; Teixeira, Arilton (2004)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita; Bank of Finland. Discussion papers 7/2004
  We ask which part of the observed cross-country differences in the level of per capita income can be accounted for by monopoly rights in the labour market.We answer this question in a calibrated growth model with two final goods sectors.The novel feature being that monopoly rights in the capital-producing sector shield insiders from competition by outsiders and permit coalitions of insiders to choose inefficient technologies or working practices. We find that monopoly rights can lead to quantitatively much larger reductions in the level of per capita income than previously demonstrated.This comes about because they do not only reduce TFP in capital-producing sector but also increase the relative price of capital.This reduces the capital-labour ratio in the whole economy.The implied predictions about the price of capital goods relative to consumption goods and the investment share in output are quantitatively consistent with the cross-country facts. Key words: cross-country income differences, cross-country productivity differences, monopoly rights, relative price of capital, capital accumulation JEL classification numbers: EO0, EO4
 • Kajanoja, Lauri (2016)
  Euro & talous. Analyysi
  Tuloerot ovat viime vuosikymmeninä jyrkentyneet kehittyneissä talouksissa ja Suomessa. Tämä artikkeli käsittelee tuloerojen muutoksia, niiden taustatekijöitä sekä sitä, ketkä ovat menettäneet talouksien rakenteiden muuttuessa. Lisäksi tarkastellaan, millainen talouspolitiikkaa tukee talouskasvua, johon ei liity eriarvoisuuden lisääntymistä.
 • Kajanoja, Lauri (2016)
  ​Tuloerot ovat viime vuosikymmeninä jyrkentyneet kehittyneissä talouksissa ja Suomessa. Raportti käsittelee tuloerojen muutoksia, niiden taustatekijöitä sekä sitä, ketkä ovat menettäneet talouksien rakenteiden muuttuessa. Lisäksi tarkastellaan, millainen talouspolitiikkaa tukee talouskasvua, johon ei liity eriarvoisuuden lisääntymistä.
 • Vanhala, Juuso (2016)
  Euro & talous. Blogi
  Suomessa on viime viikkoina käyty keskustelua palkkaerojen kasvusta keinona alentaa työttömyyttä. Työpaikan syntyminen edellyttää, että rekrytointi on kannattavaa työnantajalle. Tuottavuus ja palkkataso määräävät kannattavan toiminnan rajan.
 • Välimäki, Tuomas (2017)
  Euro & talous. Blogi
  Tulojen jakautuminen yhteiskunnassa vaikuttaa talouskehitykseen. Toisaalta myös talouden kehitys vaikuttaa tulonjakoon, joka on talouspoliittisten päätöksentekijöiden näkökulmasta tärkeä teema. Tulonjakoon liittyvät kysymykset ovat kuitenkin varsin monitahoisia.
 • Kanbur, Ravi; Wang, Yue; Zhang, Xiaobo (2017)
  BOFIT Discussion Papers 6/2017
  China’s high income and wealth inequality has long attracted the interest of policymakers and re-searchers, yet surprisingly little has been done since 2010 on inequality trends. Given China’s evolving economic structure and the government’s adoption of new policy tools in recent years, we revisit the latest data on Chinese inequality and assess the impacts of economic and policy changes on income distribution. After a quarter century of rapid, sustained increase, we see Chinese inequality plateauing and even diminishing. To verify this finding, we draw upon a range of data sources and measures of inequality. We examine inequality trends through decomposition by income source and population subgroups, and consider possible explanations such as policy shifts and structural trans-formation of the Chinese economy. The findings suggest that the narrative on Chinese inequality today should focus on clarifying the factors driving this apparent inequality turnaround.
 • Haavio, Markus (2015)
  Euro & talous. Analyysi
  Tuloerot ovat viime vuosikymmeninä kasvaneet suurimmassa osassa kehittyneitä maita. IMF:n ja OECD:n tuoreiden empiiristen tutkimusten mukaan aiempaa suuremmat tuloerot voivat hidastaa talouskasvua. Tulokset haastavat ainakin osin taloustieteen perinteiset näkemykset, joiden mukaan tasainen tulonjako ja nopea talouskasvu ovat ristiriidassa keskenään. Tulosten talouspoliittiset johtopäätökset voivat olla merkittäviä: jos tulokset pitävät paikkansa, tuloeroja kaventava politiikka voi olla myös hyvää kasvupolitiikkaa.
 • Mäki-Fränti, Petri (2019)
  Euro & talous. Analyysi
  Suomalaisten kotitalouksien tuloerot ovat nyt selvästi suuremmat kuin vielä 1980-luvulla.
 • Hukkinen, Juhana; Vilmi, Lauri (2016)
  Tuloerot ovat viime vuosikymmeninä globaalisti pienentyneet kehittyvien talouksien tulojen voimakkaan kasvun ansiosta. Samaan aikaan tuloerot ovat kasvaneet kehittyneissä maissa, ja vuodesta 2008 jatkunut vaimea talouskehitys on entisestään painanut vähiten tienaavien tuloja. Maittaiset erot tulonjaon kehityksessä ovat kuitenkin suuret. Globalisaatio ja teknologian muutos koulutettua työvoimaa suosivaksi ovat yleisimmät selitykset tuloerojen kasvulle kehittyneissä talouksissa.
 • Hukkinen, Juhana; Vilmi, Lauri (2016)
  Euro & talous. Analyysi
  Tuloerot ovat viime vuosikymmeninä globaalisti pienentyneet kehittyvien talouksien tulojen voimakkaan kasvun ansiosta. Samaan aikaan tuloerot ovat kasvaneet kehittyneissä maissa, ja vuodesta 2008 jatkunut vaimea talouskehitys on entisestään painanut vähiten tienaavien tuloja. Maittaiset erot tulonjaon kehityksessä ovat kuitenkin suuret. Globalisaatio ja teknologian muutos koulutettua työvoimaa suosivaksi ovat yleisimmät selitykset tuloerojen kasvulle kehittyneissä talouksissa. Molemmat ilmiöt vähentävät keskipalkkaisen, rutiininomaisen teollisuustyön kysyntää ja vastaavasti lisäävät tarvetta korkean osaamisen työpaikoille kehittyneissä maissa. Merkittävin kirjallisuudessa ehdotettu toimi tulonjaon tasaamiseksi on laadukkaan koulutuksen tarjoaminen mahdollisimman monelle. Koulutuksen lisäksi tarvitaan myös matalapalkkaisia työpaikkoja/työntekijöitä tukevia politiikkatoimia. Myös vähemmän työmarkkinoille osallistuvien ryhmien, kuten esimerkiksi naisten ja nuorten aikuisten, työllisyyttä tukevat toimet ovat tärkeitä. Työmarkkinoiden lisäksi toimivat hyödyke- ja rahoitusmarkkinat mahdollistavat yhä useammalle uusien teknologioiden ja globalisaation tuomien mahdollisuuksien hyödyntämisen.