Browsing by Subject "uusi talous"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
 • (2000)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Lokakuu
  Potentiaalisen tuotannon mittareilla on keskeinen merkitys monissa taloustieteellisissä malleissa,koska niiden avulla oidaan erottaa toisistaan talouden keskipitkän aikavälin kehitys ja lyhyen aikavälin suhdannevaihtelut. Tässä artikkelissa tarkastellaan potentiaalisen tuotannon käsitteitä ja käyttötapoja sekä selvitetään erilaisia estimointimenetelmiä.Menetelmät jaetaan tavallisesti kahteen ryhmään:sellaisiin,joilla trendit ja suhdannekomponentit erotellaan pääasiassa tilastollisin menetelmin,ja rakenteellisiin menetelmiin,jotka edellisiä enemmän perustuvat talousteoriaan.Vaikka eri menetelmillä saadaan yleensä potentiaalisen tuotannon kasvuvauhdista melko samanlaisia arvioita,tuotantokuilun suuruutta koskevat arviot vaihtelevat enemmän ja niihin liittyy enemmän epävarmuutta.Koska lisäksi potentiaalisen tuotannon estimaatit perustuvat historiatietoihin,eivät rakennemuutokset heijastu niihin ennen kuin vasta pitkän ajan kuluttua muutoksesta. Niinpä on oltava erityisen varovainen talouspoliittisissa päätöksissä,jotka perustuvat tuotantokuilun suuruutta koskeviin estimaatteihin.
 • Ehrmann, Michael; Ellison, Martin; Valla, Natacha (2001)
  Bank of Finland. Discussion papers 11/2001
  In this paper we introduce identifying restrictions into a Markov-switching vector autoregression model.We define a separate set of impulse responses for each Markov regime to show how fundamental disturbances affect the variables in the model dependent on the regime.We go to illustrate the use of these regime-dependent impulse response functions in a model of the U.S. economy.The regimes we identify come close to the "old" and "new economy" regimes found in recent research.We provide evidence that oil price shocks are much less contractionary and inflationary than they used to be.We show furthermore that the decoupling of the US economic performance from oil price shocks cannot be explained by "good luck" alone, but that structural changes within the US economy have taken place. Keywords: vector autoregression, regime switching, shocks, new economy
 • Jalava, Jukka (2001)
  Bank of Finland. Bulletin 75 ; 2