Browsing by Subject "vakaus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 227
 • Järvenpää, Maija (2018)
  Euro & talous. Analyysi
  Yksi pankkien keskeisistä tehtävistä on maturiteettitransformaatio eli pitkäaikaisten lainojen rahoittaminen lyhytaikaisilla talletuksilla ja markkinavarainhankinnalla. Maturiteettitransformaation kääntöpuoli on siitä aiheutuva likviditeettiriski eli riski pankin kyvyttömyydestä rahoittaa toiminta ja selvitä maksuvelvoitteistaan ilman merkittäviä tappioita. Rahoitusvakautta uhkaava, systeeminen likviditeettiriski taas realisoituu, kun likviditeettiongelmat koskevat useaa pankkia samanaikaisesti (IMF, 2011). Kymmenen vuotta sitten Lehman Brothers -investointipankin kaatumisen myötä käynnistynyt globaali finanssikriisi on varoittava esimerkki systeemisen likviditeettiriskin realisoitumisesta.
 • Mayes, David G. (1997)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 18/1997
  Viimeisen vuosikymmenen pankkikriisit ovat herättäneet huolestumista monissa teollisuusmaissa.Tässä raportissa tarkastellaan Uudessa-Seelannissa vuonna 1996 käyttöön otetun, julkistamisperiaatteeseen nojautuvan pankkivalvontajärjestelmän etuja.Vaikka Uudella-Seelannilla on monia erityispiirteitä, jotka tekevät uudesta järjestelmästä juuri sille erityisen soveliaan, soveltuvat järjestelmän kaikki pääperiaatteet muuhunkin OECD-alueeseen, myös nykyisen EU-lainsäädännön yhteyteen.Nämä periaatteet ovat seuraavat: 1) yritysjohdon kontrollin laadun varmistaminen ja laadukkaat laskentatoimen ja riippumattoman tilintarkastuksen standardit rahoituslaitoksissa, jotka haluavat pankkitoimiluvan 2) markkinakurin edellyttämän konkreettisen informaation julkistaminen yksittäisten pankkien riskinotosta; informaatioon on sisällyttävä pankkien koko toimintaa koskevat value-at-risk -laskelmat 3) pankkien johdon ja hallinnon pitäminen vastuullisina pankkien liiketoiminnan asiaankuuluvasta varovaisuudesta; tähän kuuluvat rangaistukset ja taloudellinen vastuu virheellisistä tiedoista 4) veronmaksajien varojen vaarantamisen välttäminen antamalla ymmärtää, että mikään pankki ei ole liian iso kaatumaan, ja keskittämällä valvontaviranomaisten toimet sen varmistamiseen, että ne voivat puuttua asioihin ja estää koko rahoitusjärjestelmän kannalta haitalliset seuraukset yksittäisen pankin joutuessa vaikeuksiin. Näillä keinoin voidaan merkittävästi vähentää pankkivalvontaan liittyvää moraalikatoa ja valvonnan kustannuksia. Asiasanat: rahoitusmarkkinoiden valvonta, markkinakuri, järjestelmän vakaus
 • Vauhkonen, Jukka (2012)
  Bank of Finland. Financial market report 1
  The Ministry of Finance has set up a working group to consider how systemic risks threatening the stability of the financial system and the economy as a whole could be identified and prevented. The work is guided, for example, by the principles adopted in the Government programme and the recommendations issued by the European Systemic Risk Board on national macroprudential arrangements.
 • Bank of Finland (2020)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2020
  The corona crisis has impacted negatively on the Finnish economy and on the country’s banks and their customers in a number of ways. The banks now need to deploy the financial buffers they have been accumulating since the global financial crisis just over a decade ago. By granting new loans and amortisation holidays, the banks can for their part help businesses and households survive the acute phase of the current crisis. At the same time, banks must prepare for an increase in loan losses from previously granted loans.
 • Liikanen, Erkki (2017)
  Bank of Finland. Bulletin 4/2017
  The amount of underutilized domestic capacity is expected to gradually be taken up, and the global economy's generally favourable outlook will support growth in the euro area. Together these factors support expectations that the inflation rate will slowly return to the policy objective.
 • Tissari, Päivi (2021)
  Euro & talous. Blogi
  Maiden rajojen yli toimiminen on jo pitkään ollut pohjoismaisille pankeille täysin normaalia toimintaa. Suomalaiset ovat tottuneet siihen, että katukuvassa vastaan tulee ruotsalaisen tai tanskalaisen pankin mainos, eikä asiakkaan näkökulmasta ole suurta eroa sillä, avaako tilin torin kulmalle sijoittuneeseen kotimaiseen vai naapurimaan pankkiin.
 • Bank of Finland (2022)
  Bank of Finland. Annual report
  OPERATIONS AND STRATEGY 4 BANK OF FINLAND IN A NUTSHELL 6 BANK OF FINLAND PUT ITS NEW STRATEGY IN PLACE DURING 2021 7 DIVISION OF RESPONSIBILITIES BETWEEN MEMBERS OF THE BOARD 10 BANK OF FINLAND VOTED ONE OF THE MOST INSPIRING PLACES TO WORK IN 2021 13 A COMMON MANAGEMENT VISION FOR THE BANK OF FINLAND AND THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY 19 BANK OF FINLAND BUDGET AND OPERATING EXPENSES FOR 2022 22 BANK OF FINLAND REVIEWED CALCULATION OF ITS CARBON FOOTPRINT IN 2021 28 NEW DATA BALANCE SHEET AUGMENTS BANK OF FINLAND ANNUAL REPORT 32 BANK OF FINLAND’S INDICATOR TARGETS AND THEIR ACHIEVEMENT IN 2021 35 ANNUAL REPORT 42 MONETARY POLICY 44 FINANCIAL STABILITY 78 MONEY AND PAYMENTS 101 MANAGEMENT OF FINANCIAL ASSETS 121 ENGAGEMENT AND COOPERATION 146 SUSTAINABILITY AT THE BANK OF FINLAND 175 FINANCIAL STATEMENTS 177 BALANCE SHEET 178 PROFIT AND LOSS ACCOUNT 181 THE BOARD'S PROPOSAL ON THE DISTRIBUTION OF PROFIT 183 ACCOUNTING CONVENTIONS 184 NOTES ON THE BALANCE SHEET 191 NOTES ON THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT 218 APPENDICES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 231 NOTES ON RISK MANAGEMENT 233 AUDITOR'S REPORT 239 STATEMENT REGARDING THE AUDIT 240 ORGANISATION 243
 • Jantunen, Lauri (2019)
  Bank of Finland Bulletin. Blog
  Artificial intelligence (AI) and massive data are quickly becoming an integral part of finance. These advanced technologies are being deployed in all different stages of business ranging from risk management to portfolio optimization. While these technologies have the potential to improve existing processes and create totally new products, services and distribution channels, these innovation may also contain features that can form new type of vulnerabilities in financial markets.
 • Kajanoja, Lauri (2012)
  Suomen Pankki. BoF online 2/2012
  Viime vuosien aikana saadut kokemukset korostavat asuntomarkkinoiden ja kotitalouksien velan merkitystä yleisen talouskehityksen arvioinnissa ja siihen liittyvän talouspolitiikan suunnittelussa. Niissä maissa, joissa asuntojen hinnat ja kotitalouksien velat nousivat nopeasti ennen vuosien 2008 ja 2009 finanssikriisiä, kotimainen kysyntä usein heikkeni merkittävästi kriisin alettua. Viime vuodet ovat myös osoittaneet, kuinka vaikeaa on tehdä yksittäisiä maita koskevia arvioita asuntomarkkinoiden tilan ja kotitalouksien velan kestävyydestä. Joidenkin maiden osalta kehityksen heikkeneminen finanssikriisin alettua osattiin ennakoida useissa tutkimuksissa, mutta monissa tapauksissa arviot eivät olleen yhtä onnistuneita. Suomea koskevat tilastot ja tutkimukset eivät pääsääntöisesti viittaa asuntohintojen olevan ilmeisen kestämättömällä tasolla. Tällaisiin arvioihin silti liittyy aina suurta epävarmuutta. Lisäksi selkeä riski on olemassa siitä, että lähivuosina tilanne kehittyy haavoittuvampaan suuntaan. Näin voi käydä etenkin, jos kotitaloudet pitävät viime vuosien poikkeuksellisen matalaa korkotasoa pysyvänä tai odottavat, että asuntohinnat jatkavat nopeaa nousuaan pitkälle tulevaisuuteen. Suomalaisten kotitalouksien velat ovat nousseet historiallisen suuriksi suhteessa tuloihin. Tähän kehitykseen liittyy riskejä kotitalouksien taloudellisen haavoittuvuuden kasvusta ja sen seurauksena myös makrotalouden häiriöherkkyyden kasvusta. Verrattuna muihin kehittyneisiin talouksiin suomalaisten kotitalouksien velan kasvu ja sen kokonaismäärä eivät kuitenkaan ole suurimpien joukossa. Kotitalouksien velkaantumiseen liittyviä riskejä kasvattaa velan aiempaa epätasaisempi jakautuminen kotitalouksien kesken. Kotitalouksien tuloihin suhteutettuina hyvin suurten lainojen osuus on lisääntynyt, mikä kasvattaa kyseisten kotitalouksien taloudellisia riskejä. Makrotalouden vakaudelle se ei kuitenkaan käytettävissä olevien tietojen valossa näytä aiheuttavan välitöntä uhkaa vaikka voikin voimistaa muista lähteistä mahdollisesti kumpuavien taloudellisten ongelmien vaikutuksia - etenkin rahoitusjärjestelmän häiriöiden. Kotitalouksien velkojen kasvu ja asuntojen hintojen nousu herättävät kysymyksen, onko kotitalousluotoista aiheutuva uhka Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudelle kasvanut. Viime vuosina luotonantajien luottotappiot kotitalouksille myönnetyistä luotoista ovat pysyneet erittäin pieninä, ja suurimmillaankin 1990-luvun alussa ne jäivät alle prosenttiin kotitalousluottojen kannasta. Merkittävät luottotappiot kotitalouslainoista näyttävät epätodennäköisiltä myös lähitulevaisuudessa. Kotitalouksien velan kasvu on kuitenkin osaltaan kasvattanut makrotalouden häiriöherkkyyttä ja sitä kautta lisännyt myös rahoitusjärjestelmän riskejä. Suomen kaltaisessa maassa on tärkeää reagoida kansallisten varallisuushintojen poikkeuksellisen voimakkaaseen nousuun liittyvien riskien kasvuun ennaltaehkäisevästi, sillä mahdollisuudet reagoida talouspolitiikan keinoin varallisuushintojen alenemisen taloudellisiin seurauksiin ovat hyvin rajalliset. Jos asuntohintojen nousu ja kotitalouksien velan kasvu nähdään Suomessa liiallisiksi ja niihin tulee jossain vaiheessa tarve puuttua, ei siihen nykyisellään ole tehokkaita välineitä. Nyt valmistelussa oleva makrovakauspolitiikka voi tulevaisuudessa tarjota tähän mahdollisuuden. Yksi keino saattaisi olla asuntolainojen enimmäisluototusasteen sitova rajoittaminen.
 • Herrala, Risto (2005)
  EURO & TALOUS 2
  Asuntojen hintakehitys on Suomessa perinteisesti ollut epävakaata. Kansantalouden rakenteen monipuolistuminen ja vuokramarkkinoiden elpyminen tukevat osaltaan asuntojen hintavakautta lähivuosina. Asuntolainakannan voimakas kasvu voi vaarantaa tasapainoisen kehityksen., mikäli riskien hallintaan ei kiinnitetä riittävästi huomiota.
 • Bank Finljandii (2016)
 • Bank of Finland (2016)
  The Bank of Finland Brochure provides basic information on the Bank's status, objectives and tasks. The brochure has been published in Finnish, Swedish, English, German, French and Russian in 2016.
 • Bank of Finland (2018)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2018
  Rising household debt poses risk to the economy 3 Financial stability: Lowering the loan cap will reduce the risks associated with debt 5 Wide regional disparities in Finnish house prices and household indebtedness 20 The Finnish real estate investment market 27 Household indebtedness contributing to corporate loan losses 37 Instruments designed to mitigate indebtedness 47 Progress in work to complete Banking Union 53 Nordic banks go digital 60 Systemic risk buffer protecting the banking sector under difficult conditions 68 Effects of the revised Payment Services Directive: first assessment 72 Digitalisation poses new security challenges for payment systems 76
 • Bank of Finland (2009)
  Bank of Finland. Bulletin. Economic outlook. Special issue
 • Bank of Finland (2014)
  Bank of Finland. Bulletin. Financial stability 2
  Bank of Finland's Financial Stability Report 3 Preface 4 Risks related to economic and credit cycles 7 Financial system risk resilience and structural risks 25 Financial system policy 47 Appendix 56 Karlo Kauko - Jukka Topi - Jukka Vauhkonen How should the countercyclical capital buffer requirement be applied? 57
 • (2007)
  Bank of Finland. Bulletin. Financial stability. Special issue
  Preface 1 Summary 3 Operating environment 5 Banking and insurance sector 19 Financial market infrastructure 36 Financial system policy 47 Appendix 1. Infrastructure critical for the Finnish financial market 61 Appendix 2. Assessment of the Bank of Finland Bulletin special Financial Stability edition 62
 • (2008)
  Bank of Finland. Bulletin. Financial stability. Special issue
  Preface 1 Summary 2 Operating environment 4 Banking and insurance sector 16 Financial market infrastructure 29 Financial system policy 39 Appendix. Infrastructure critical for the Finnish financial market 52
 • (2009)
  Bank of Finland. Bulletin. Financial stability. Special issue 2009
 • Bank of Finland (2004)
  Bank of Finland. Bulletin. Financial stability. Special issue
 • Bank of Finland (2006)
  Bank of Finland. Bulletin. Financial stability. Special issue