Browsing by Subject "vakuutusmeklarit"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 27
 • Finansinspektionen (2015)
  Statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2005-2014 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa Finansinspektionen.
 • Finansinspektionen (2016)
  Statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2006-2015 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa Finansinspektionen.
 • Finansinspektionen (2017)
  Statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2007-2016 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa Finansinspektionen.
 • Finansinspektionen (2018)
  Statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2008-2017 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa Finansinspektionen.
 • Finansinspektionen (2010)
  Översikt och statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2009 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa Finansinspektionen.
 • Finansinspektionen (2019)
  Statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2009-2018 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa Finansinspektionen.
 • Finansinspektionen (2011)
  Statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2010 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa Finansinspektionen.
 • Finansinspektionen (2012)
  Statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2011 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa Finansinspektionen.
 • Financial Supervisory Authority (2015)
  Statistics regarding the activities of insurance brokers during the year 2005-2014 drafted in accordance with the transaction report provided by the brokers to the Financial Supervisory Authority.
 • Financial Supervisory Authority (2016)
  Statistics regarding the activities of insurance brokers during the year 2006-2015 drafted in accordance with the transaction report provided by the brokers to the Financial Supervisory Authority.
 • Financial Supervisory Authority (2017)
  Statistics regarding the activities of insurance brokers during the year 2007-2016 drafted in accordance with the transaction report provided by the brokers to the Financial Supervisory Authority.
 • Financial Supervisory Authority (2009)
  A summary and statistics regarding the activities of insurance brokers during the year 2008 drafted in accordance with the transaction report provided by the brokers to the Financial Supervisory Authority.
 • Financial Supervisory Authority (2018)
  Statistics regarding the activities of insurance brokers during the year 2008-2017 drafted in accordance with the transaction report provided by the brokers to the Financial Supervisory Authority.
 • Financial Supervisory Authority (2010)
  A summary and statistics regarding the activities of insurance brokers during the year 2009 drafted in accordance with the transaction report provided by the brokers to the Financial Supervisory Authority.
 • Financial Supervisory Authority (2019)
  Statistics regarding the activities of insurance brokers during the year 2009-2018 drafted in accordance with the transaction report provided by the brokers to the Financial Supervisory Authority.
 • Financial Supervisory Authority (2011)
  Statistics regarding the activities of insurance brokers during the year 2010 drafted in accordance with the transaction report provided by the brokers to the Financial Supervisory Authority.
 • Financial Supervisory Authority (2012)
  Statistics regarding the activities of insurance brokers during the year 2011 drafted in accordance with the transaction report provided by the brokers to the Financial Supervisory Authority.
 • Finanssivalvonta (2015)
  Vakuutusmeklarien Finanssivalvonnalle toimittamien liiketoimintakertomusten perusteella laadittu tilasto vakuutusmeklarien toiminnasta 2005-2014.
 • Finanssivalvonta (2016)
  Vakuutusmeklarien Finanssivalvonnalle toimittamien liiketoimintakertomusten perusteella laadittu tilasto vakuutusmeklarien toiminnasta vuodelta 2006-2015.
 • Stenberg, Merja (2008)
  Vakuutusvalvontaviraston julkaisusarja. Tilastot 2008:2
  Vakuutusmeklarien Vakuutusvalvontavirastolle toimittamien liiketoimintakertomusten perusteella laadittu katsaus ja tilasto vakuutusmeklarien toiminnasta vuodelta 2007. Översikt och statistik över försäkringsmäklarnas verksamhet år 2007 med stöd av de berättelser över affärsverksamheten som försäkringsmäklarna skall tillställa örsäkringsinspektionen. A summary and statistics regarding the activities of insurance brokers during the year 2007 drafted in accordance with the transaction report provided by the brokers to the Insurance Supervisory Authority.