Browsing by Subject "valtion talousarviot"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Valvanne, Heikki (1956)
    Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 18
    I. JOHDANTO 9 A. Tutkimuksen tarkoitus 9 B. Käsite "budjettierotus" 11 II. HUOMIOITA BUDJETTIPOLITIIKAN TEORIAN KEHITYKSESTÄ 14 A. Käyttöbudjettiteoria 16 B. Kerrointeoria 21 1. "Deficit spending" sekä "deficit without spending" 22 2. "Spending without deficit" 29 III. VALTION TULOJEN JA MENOJEN TULOTALOUDELLINEN ANALYYSI 34 A. Malli I: Suljettu talous, jossa valtiolla ori vain yhdenlaatuisia tuloja ja menoja 34 1. Algebrallinen analyysi 36 2. Kuvioanalyysi 39 3. Päätelmiä budjettierotuksesta 46 B. Malli II: Suljettu talous, jossa valtiolla on useammanlaatuisia tuloja ja menoja 51 1. Kuvioanalyysi 53 2. Päätelmiä budjettierotuksesta ja sen muutoksista 57 C. Malli III: Avoin talous, jossa valtiolla on useammanlaatuisia tuloja ja menoja 61 1. Algebrallinen analyysi 62 2. Kuvioanalyysi 67 D. Eräitä yleisiä näkökohtia valtion finanssipoliittisten tulojen ja menojen staattisesta tulotaloudellisesta analyysista 71 1. Finanssipoliittiset tulot ja menot 72 2. Mallien rakenteen ja käyttäytymisen todenmukaistaminen 74 E. Siirtyminen staattisesta analyysista dynaamiseen 81 1. Malli IV: Malli I dynamisoituna 81 2. Huomioita budjettierotuksesta 85 IV. VALTION TULOJEN JA MENOJEN RAHATALOUDELLINEN ANALYYSI 92 A. johdanto 92 B. Malli V: Suljettu puhdas shekkitalous 94 1. Valtiolla vain finanssipoliittisia tuloja ja menoja 94 2. Valtiolla mvös rahapoliittisia tuloja ja menoja 105 a. Valtio lainaa pankeilta 105 b. Valtio lainaa myös yleisöltä 110 C. Malli VI: Suljettu sekamuotoinen shekki- ja käteistalous 112 D. Malli VII: Avoin sekamuotoinen shekki- ja käteistalous 114 E. Rahapoliittisen budjetin käyttely 124 1. Suljettu puhdas shekkitalous 125 2. Avoin sekamuotoinen shekki- ja käteistalous 130 F. Päätelmiä 136 1. Kansantaloudellisen tasapainon ehdot 136 a. Yleisiä huomioita 136 b. Tasapainon ehdot pitemmällä tähtäimellä 140 2. Tasapainon saavuttaminen budjettipoliittisin keinoin 143 G. Valuuttapoliittiset tulot ja menot 149 V. BUDJETTIEROTUKSEN KÄYTTÖARVO VALTIONTALOUDEN VAIKUTUSTEN ANALYYSISSA 154 A. Käsitteestä "vaikutus" 154 B. Budjettierotuksen määräytyminen 156 C. Budjettierotuksen merkitys muuttujana 161 D. Erilaisten budjettierotusten tarkastelua 164 1. Käytännön budjettien erotukset 165 2. "Puhdistetut" budjettierotukset 167 E. Yrityksistä mitata valtiontalouden kokonaisvaikutuksia "konstruoitujen" budjettierotusten nojalla 175 VI. YHTEENVETO 181 KIRJALLISUUSLUETTELO 184 BUDGET BALANCE IN THE MACROECONOMIC THEORY OF BUDGETARY POLICY Contents 189 Summary 191 LIITE - APPENDIX Luettelo käytetyistä symboleista - List of symbols used
  • Paloviita, Maritta; Ikonen, Pasi (2018)
    Journal of Economic Policy Reform 4
    Using rich panel data including potential output for euro area countries, we analyse budget balance forecasts and their errors. We find that budget balance forecasts are systematically biased and subject to mean reversion (tendency towards more balanced budgets). A robust result is that errors in budget balance nowcasts contribute to errors in budget balance forecasts. In addition, we find that nowcasted macroeconomic conditions can affect over-optimism in budget balance forecasts. Overall, our results emphasize the central role of nowcasting in the EU fiscal framework.