Browsing by Subject "valvonta (huolehtiminen)"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-11 of 11
 • Duru, Augustine; Hasan, Iftekhar; Song, Liang; Zhao, Yijiang (2020)
  Accounting and Business Research 3
  We construct measures of accounting regulations and enforcement mechanisms that are specific to a country's banking industry. Using a sample of major banks in 37 economies, we find that the informativeness of banks’ financial statements, measured by the value relevance of earnings and common equity, is higher in countries with stricter bank accounting regulations and countries with stronger enforcement. These findings suggest that superior bank accounting and enforcement mechanisms enhance the informativeness of banks’ financial statements. In addition, we find that the effects of bank accounting regulations are more pronounced in countries with stronger enforcement in the banking industry, suggesting that enforcement is complementary to bank accounting regulations in achieving higher value relevance of financial statements. Our study has important policy implications for bank regulators.
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2010)
  Finansmarknadskrisen har inverkat och kommer på ett märkbart sätt att inverka på regleringen av finansmarknaderna och deras tillsynsstrukturer globalt, inom EU och även i Finland. Tillsynsmyndigheternas möjligheter att identifiera dolda obalanser i finanssystemet förbättras. Marknadernas stabilitet ökar till följd av kraven på en högre kapitaltäckningsgrad inom finanssektorn. Det återstår att se i vilken grad regleringen av belöningar ändrar på affärsverksamhetens incitament så att den allmänna risknivån för verksamheten sjunker.
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA (2021)
  Johtokunta. 3 Tiivistelmä Finanssivalvonnan toiminnasta 2020. 4 Finanssimarkkinoiden tila. 7 Finanssivalvonnan vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen. 14 1 Toimintaympäristön mukana muuttuva valvonta. 14 2 Laadukas ja tehokas. 21 3 Asiantunteva ja arvostettu. 24 Finanssimarkkinoilla toimivien vuotuinen kuuleminen. 25 Pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2019. 26 Arvio valvonnan muutoksista ja valvontamaksuista vuonna 2021. 30
 • Sinersalo, Mikko (2020)
  Finanssivalvonta. Blogi 5/2020
  Mikko Sinersalo kirjoittaa kestävyysriskeistä finanssisektorilla. Valvottavien riskienhallinnan on tulevaisuudessakin oltava riittävällä tasolla toiminnan valittuun riskitasoon nähden.
 • Jantunen, Viivi (2020)
  1 Sektorikohtaisen riskiarvion tarkoitus ja soveltamisala 2 2 Riskiarvion laatiminen 3 3 Riskiarvio ja sen perustelu 4 3.1 Sektorikohtainen riskiarvio 4 3.2 Riskikategoriat 5 3.2.1 Tuotteet ja palvelut 5 3.2.2 Maantieteellinen riski 6 3.2.3 Asiakkaat 6 3.2.4 Jakelukanavat 6 3.3 Hallintakeinokategoriat 7 3.3.1 Toiminnan riskiperusteisuus 7 3.3.2 Toiminnan organisointi 7 3.3.3 Asiakkaan tunteminen 7 3.3.4 Monitorointi 8 3.4 Rahanvälittäjät 8
 • Korhonen, Pekka; Koskinen, Lasse (2008)
  In this paper, we explore critical aspects related to the use and development of internal models in insurance companies’ risk and capital management. Our aim is to find out how crucial the various risk factors of internal models are for successful performance of essential management sub-tasks. The problem is approached hierarchically starting from relevant management sub-tasks, then analyzing the possible causes for the failure of the firm, and finally ending up with an analysis of the most important risk components which have to be taken into account when internal models are used and developed. As source information for causal and risk factors, we use a cause effect model of the European insurance supervisors and an international insurance survey. The problem is formulated as a multiple criteria decision making task with a hierarchical structure. We use the Analytical Hierarchy Process as a planning tool to analyze management criteria, causal and risk factors. The evaluation is carried out by a panel consisting of senior managers of Finnish insurance companies. As a result, we obtain a list and rank order of the key risk components for the use and development of internal models. The results also illustrate the potential usefulness of decision science tools when making subjective decisions in the context of internal models.
 • Forsström, Kaisa (2020)
  Finanssivalvonta. Blogi 18/2020
  Näkökulma vakuutussektorin toimintaan on uuden tehtävän myötä laajentunut, paljon opittavaa on tullut vastaan. Samalla moni näkemys on vahvistunut – niistä muutama ajatus arvioitavaksenne tässä blogissa.
 • Forsström, Kaisa (2018)
  Finanssivalvonta. Blogi 10.1.2018
  Uudet innovaatiot ja muuttuvat toimintamallit haastavat myös vakuutustoiminnan valvojan. Meille säädetty tavoite – vakuutettujen etujen turva, vakuutustoiminnan terve kehitys ja vakuutusmarkkinoiden vakaus – pitää hereillä ja liikkeellä. Myös valvonnan kehittyminen on toimintaympäristön muuttuessa välttämätöntä. Vuosisuunnittelussamme 2018 on valvonnan kehittämisen vuosi. Mikä muuttuu?
 • Rajaniemi, Erkki (2017)
  Finanssivalvonta. Blogi 16.11.2017
 • Heiskanen, Hanna (2018)
  Finanssivalvonta. Blogi 12.2.2018
  Finanssiala ei tunnetusti ole kevyesti säänneltyä. Sääntelyn tarkoituksena on suojata sekä asiakasta että turvata koko finanssimarkkinoiden vakautta. Finanssimarkkinoilla toimivat palveluntarjoajat tarvitsevat toiminnalleen sen luonteesta riippuen joko toimiluvan tai kevyemmän rekisteröinnin. Toimiluvan vaatimukset ja toimilupa- tai rekisteröintihakemuksen täyttäminen saattavat tuntua finanssimarkkinoille mielivän toimijan näkökulmasta ylivoimaisenkin raskailta. Hakuprosessissa kysytään tietoja mm. toiminnan yleisestä järjestämisestä, riskien hallinnasta, avainhenkilöiden taustoista ja toiminnan rahoittamisesta. Kaikella kysytyllä tiedolla on tarkoituksensa. Sen perusteella arvioidaan, pystyykö toimija suoriutumaan suunnitellusta toiminnasta, ovatko menettelytavat sopivia ja toteutuuko asiakkaan suoja. Finanssialalla hoidetaan tai käsitellään asiakkaiden varoja, ja sen takia tarkka sääntely ja toimilupavaatimukset ovat välttämättömiä. Viime vuosina on syntynyt toimintamalleja, joilla pyritään tukemaan uusien toimijoiden tulemista finanssialalle tarjoten heille erityistä neuvontaa ja kädestä pitäen tapahtuvaa opastusta toimilupaprosessin viidakossa. Eurooppalaisetkin valvojat ovat perustaneet innovaatiokeskuksia eli matalan kynnyksen yhteydenotto- ja neuvontapalveluja uusille toimijoille sekä regulatory sandboxeja eli valvojan hiekkalaatikoita.