Browsing by Subject "varastointi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Pesola, Jarmo (1985)
    Suomen Pankki. D 60
    Tutkimuksen aluksi luvussa 2 käydään ensiksi katsauksenomaisesti läpi varastoinvestointiteorian kehitys tähän mennessä. Katsauksessa pyritään hahmottelemaan ja esittelemään varastoinvestointitutkimuksen pääsuunnat. Luvussa 3 kehitetään estimoitava varastoinvestointimalli, joka perustuu yrityksen voitonmaksimointikäyttäytymiseen intertemporaalisen substituutiomahdollisuuden vallitessa. Luvussa 4 muodostetaan selitysmallin muuttujien empiiriset vastineet, joista useimmat on jouduttu laatimaan varta vasten tämän tutkimuksen tarpeisiin puutteellisen neljännesvuositilastoaineiston vuoksi samoin tutkimuksessa esitellään sellaiset sovellettavat odotushypoteesit, jotka perustuvat yrityksen rationaaliseen käyttäytymiseen. Luvussa 5 käsitellään aluksi muuttujien aikasarjaominaisuuksia ja todetaan, että intertemporaalisen substituution oletusta voidaan käyttää. Sen jälkeen estimoidaan täsmennetyt mallit, joiden ekonometrisia ominaisuuksia tutkitaan erilaisin testein.
  • Heinonen, Tarja (1988)
    Bank of Finland Research Discussion Papers 25/1988
    Tutkimuksessa tarkastellaan suomalaisten yritysten likvidien varojen eli rahoitus- ja vaihto-omaisuuden sekä velkojen kehitystä 60-luvun alusta vuoteen 1985. Teollisuudesta kartoitetaan eräitä aiempia tutkimuksia sekä pyritään eri vaateiden määrää selittävien mallien avulla selvittämään, millaisia muuttujia olisi aiheellista seurata, kun yritysten rahoituskäyttäytymistä pyritään ennustamaan. Projektiraportti on jatkoa kansantalouden osastolla vuonna 1987 aloitetulle yrityssektorin seurantakehikon laadintatyölle.