Browsing by Subject "velkaantumisaste"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • (2003)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Toukokuu
  Tässä artikkelissa tarkastellaan omistusasuntojen hintojen viimeaikaista kehitystä euroalueella, asuntojen hintoihin vaikuttavia tekijöitä sekä asuntojen hintojen muutosten vaikutuksia kotitalouksien kulutukseen ja asuntolainoihin.Asuntojen hintojen kehityksen seuraaminen ja ymmärtäminen on tärkeää rahapolitiikassa, koska asuntomarkkinat voivat olla tärkeä rahapolitiikan välittymismekanismin kanava, ja koska asuntojen hintojen heilahtelut saattavat aiheuttaa häiriöitä talouteen.Euroalueella asuntojen hintojen kehityksen seuraaminen ja selittäminen on kuitenkin ollut vaikeaa, koska luotettavia ja yhdenmukaistettuja tietoja euro-alueen asuntojen hinnoista ei ole saatavissa. Vuodesta 1998 euroalueen asuntojen hinnat ovat nousseet nopeammin kuin kuluttajahinnat (eli asuntojen reaalihinnat ovat nousseet), mutta nousu ei ole ollut yhtä voimakasta kuin 1980-luvun loppupuolella.Asuntolainojen korkojen lasku ja tulojen kasvun jatkuminen ovat vaikuttaneet suuresti asuntojen hintojen nousuun. Demografinen kehitys ja eräät maakohtaiset tekijät ovat myös olleet osallisina asuntojen hintojen kehityksessä.Asuntojen reaalihintojen viimeaikaisen nousun uskotaan muuttaneen suhteellisen vähän yksityistä kulutusta koko euroalueella, joskin joissakin euroalueen maissa asuntojen hintojen kehitys on saattanut vaikuttaa muita maita voimakkaammin yksityiseen kulutukseen.Osaksi asuntojen hintojen nousun vuoksi myös kotitalouksien bruttovelkaantuneisuus on lisääntynyt, joskin se on aiemmin ollut melko vähäinen.
 • Alhonsuo, Sampo (2017)
  Finanssivalvonta. Blogi 11.12.2017
 • Bank of Finland (2017)
  Bank of Finland. Bulletin 3/2017
  Saving by Finnish households has been at very low levels for an historically long time. Since autumn 2014, the savings ratio has actually been negative. Underlying contributory factors include the low level of interest rates and consumer confidence, which has strengthened in recent years. Both factors encourage households to increase consumption and reduce saving, which has also been reflected in strong private consumption growth. Households’ continued accumulation of debt does, however, entail risks for the economy.
 • Suomen Pankki (2017)
  Euro & talous 3/2017
  Suomalaisten kotitalouksien säästäminen on ollut huomattavan vähäistä historiallisen pitkään. Syksystä 2014 lähtien säästämisaste on ollut jopa negatiivinen. Taustalla vaikuttavat matala korkotaso sekä kuluttajien luottamus, joka on vahvistunut viime vuosina. Molemmat tekijät kannustavat kotitalouksia lisäämään kulutusta ja vähentämään säästämistä, mikä onkin näkynyt vahvana yksityisen kulutuksen kasvuna. Kotitalouksien jatkuvaan velkaantumiseen liittyy kuitenkin riskejä kansantalouden kannalta.
 • Francis, Bill; Hasan, Iftekhar; Sharma, Zenu (2011)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 19/2011
  Published in Journal of Economics and Business, 63, 6, November-December 2011: 558-581
  This paper investigates the potential effects of stock options on managers investment decisions and therefore on a firm s growth or, alternatively, on its leverage-growth relationship. To structure the analysis addressing this issue, the paper utilizes a framework establishing a negative relationship between leverage and the firm s growth. However, in contrast to some of the existing results, the empirical analysis of manufacturing firms in this paper shows that the negative relationship between leverage and growth has changed significantly. Primarily this paper documents that, as options based compensation in manager s portfolio increases, the negative effect of leverage on growth disappears. The paper argues that this is an important finding, because it implies that when managers are compensated with options debt ceases to pre-commit managers. On addressing the potential endogeneity problem between leverage, growth and compensation the paper finds that option delta instead of book leverage negatively affects growth, and that book leverage and option delta are inversely related. Finally, the paper also examines the effect of corporate governance on the relationship between leverage, incentives and the firm s growth and finds that leverage is negatively related to growth only in poorly governed firms.