Browsing by Subject "vuosi 2000"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • (1999)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus 10 ; Lokakuu
  Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) on keskittänyt merkittävän määrän vuoteen 2000 siirtymiseen liittyviä ponnisteluja ja resursseja, vaikka Euroopan keskuspankin (EKP) ja kansallisten keskuspankkien järjestelmien vuosi 2000 -yhteensopivuuden odotettiin olevan suhteellisen hyvä, koska EKPJ on verrattain uusi instituutio.Mittavan testaamisen jälkeen EKP on luottavainen, että EKPJ:n järjestelmät toimivat asianmukaisesti myös vuonna 2000. Näitä järjestelmiä ovat mm. rahapoliittisten päätösten valmistelussa tarvittavat tekniset tiedonsiirtojärjestelmät, rahapoliittisten operaatioiden toteuttamiseen liittyvät järjestelmät, TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer, Euroopan laajuinen automatisoitu reaaliaikainen bruttomaksujärjestelmä) ja kirjeenvaihtajakeskuspankkimalli (CCBM). EKP ja kansalliset keskuspankit ovat kuitenkin testanneet jatkuvuussuunnitelmiaan sen varmistamiseksi, että toiminta voi jatkua sujuvasti myös odottamattomissa tilanteissa.Samalla on myös analysoitu vuoteen 2000 siirtymisen raha- ja reaalitaloudellisia vaikutuksia, eivätkä ne todennäköisesti merkittävästi vaikuta EKP:n rahapolitiikan keskipitkän aikavälin strategiaan.Joka tapauksessa eurojärjestelmän (johon kuuluvat EKP ja euroalueen kansalliset keskuspankit) rahapolitiikan toimintakehikko varmistaa, että rahapolitiikan toteuttaminen on hyvin joustavaa, ja toimintakehikko on suunniteltu kattamaan markkinaosapuolten likviditeettitarpeet kysynnän suuruudesta riippumatta.EKP ei pidä tarpeellisena, että yleisö varautuisi vuosituhannen vaihteeseen käteisvarojaan lisäämällä.Kansallisten keskuspankkien hallussa olevat setelit riittävät tarvittaessa kattamaan setelien tavallista runsaamman kysynnän.
 • (1999)
  Bank of Finland. Bulletin 73 ; 4
 • Hatakka, Tuula; Voipio, Ari (1999)
  Bank of Finland. Bulletin 73 ; 1
 • (1999)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Lokakuu
  Pääkirjoitus 5 Euroalueen talouskehitys 7 Rahatalous ja rahoitusmarkkinat 7 Hintakehitys 17 Tuotanto, kysyntä ja työmarkkinat 20 Valuuttakurssit ja maksutase 27 Inflaatioerot rahaliitossa 35 EKPJ:n valmistautuminen vuoteen 2000 45 Euroalueen tilastot 1* Eurojärjestelmän rahapoliittiset toimenpiteet 51* Euroopan keskuspankin (EKP) julkaisuja 55*
 • Hatakka, Tuula; Voipio, Ari (1999)
  EURO & TALOUS 1
  Rahoitusmarkkinat ovat hyvin riippuvaisia tietotekniikasta ja tietoliikenneyhteyksistä.Suomalaiset pankit ja muut rahoitusmarkkinaosapuolet ovat hyvissä ajoin valmistautuneet vuosituhannen vaihtumisesta mahdollisesti johtuviin tietoteknisiin häiriöihin. joidenkin yhteiskunnan osa-alueiden varautumisen hitaus aiheuttaa kuitenkin jonkinasteisen riskin rahoitusmarkkinoiden toiminnalle vuosituhannen vaihtuessa, sillä vuosi 2000-projektien määräaikoja ei ole mahdollista siirtää.