Browsing by Subject "yleisen tasapainon malli"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-5 of 5
 • Newby, Elisa; Railavo, Jukka; Ripatti, Antti (2011)
  Bank of Finland bulletin. Economic outlook 3
  The purpose of economic forecasts is to support economic agents decision-making by providing a coherent picture of the present state of the economy and the outlook for the future. Since 2004, a key tool for preparing the Bank of Finland s forecast has been the Aino model.1 It is employed as a tool for integrating forecast information. The new version of the Aino model was introduced in the preparation of the March 2010 forecast. This article describes the features of the model and its use in the preparation of forecasts.
 • Newby, Elisa; Railavo, Jukka; Ripatti, Antti (2011)
  Euro & talous. Talouden näkymät 3
  Talousennusteilla pyritään tukemaan taloudenpitäjien päätöksentekoa luomalla johdonmukainen kuva talouden nykyhetkestä ja tulevaisuudennäkymistä. Suomen Pankin keskeisenä ennustetyökaluna on vuodesta 2004 lähtien ollut Aino-malli1.Mallia käytetään ennusteessa kokoavana välineenä. Aino-mallin uusi estimoitu versio otettiin ennustekäyttöön maaliskuun 2010 ennusteessa. Tässä artikkelissa kuvataan sekä mallin piirteitä että mallin hyödyntämistä ennusteiden laadinnassa.
 • Newby, Elisa; Orjasniemi, Seppo (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 3/2015
  The effects of the Eurosystem’s expanded asset purchase programme (EAPP) are already visible on the financial markets. The achievements of the programme are, however, only intermediate goals from a central bank perspective, through which the effects of the programme can work through to the real economy and prices. To a small open economy such as Finland, the effects of the programme are transmitted particularly via lower market interest rates and a weaker exchange rate. According to calculations conducted at the Bank of Finland, the EAPP will stimulate Finland’s GDP growth by 0.2 of a percentage point and inflation by 0.3 of a percentage point in 2015.
 • Newby, Elisa; Orjasniemi, Seppo (2015)
  Euro & talous 3/2015
  Eurojärjestelmän laajennetun omaisuuserien osto-ohjelman vaikutukset näkyvät jo rahoitusmarkkinoilla. Nämä ohjelman saavutukset ovat keskuspankin kannalta kuitenkin vain välitavoitteita, joiden kautta osto-ohjelma kanavoituu reaalitalouteen ja hintoihin. Suomen kaltaiseen pieneen avotalouteen ohjelman vaikutukset välittyvät etenkin alempien markkinakorkojen ja heikomman valuuttakurssin kautta. Suomen Pankissa tehtyjen laskelmien mukaan osto-ohjelma vauhdittaa Suomen bruttokansantuotteen kasvua 0,2 prosenttiyksikköä ja inflaatiota 0,3 prosenttiyksikköä vuonna 2015.
 • Suomen Pankki (2010)
  1/2010
  "Pääkirjoitus Talouden suhdannevaihteluita voimistava rahoitusmarkkinamekanismi ja investoinnit rahaliiton pienessä avoimessa taloudessa Kiinan talouden yleisen tasapainon malli"