FI

Suomen Pankin aineisto jaetaan sellaisena kuin se on ja niin kuin se on saatavilla. Aineistosta saa valmistaa kappaleita rajoitetusti tekijänoikeuslain mukaisesti ja sitä voi saattaa yleisön saataviin kokonaan tai osittain ei-kaupallisiin tarkoituksiin edellyttäen, että aineistoa ei muokata ja lähde mainitaan. Jos lähde on muu kuin Suomen Pankki tai Euroopan keskuspankki (esim. tilastoissa), käyttöehdoissa saattaa olla rajoituksia.

Suomen Pankin aineistoon voi tehdä linkkejä omilta internetsivuilta. Vastuu linkin ajantasaisuudesta on linkin tekijällä.

Suomen Pankki varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa ja poistaa verkkopalvelussa olevaa aineistoa, joko osittain tai kokonaan. Suomen Pankilla on oikeus peruuttaa käyttöoikeus milloin tahansa harkintansa mukaan syytä ilmoittamatta.

Aineiston käyttäjä vastaa siitä, että Suomen Pankille ei aiheudu mitään haittaa tai muita kustannuksia aineiston käytöstä.

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

SV

Finlands Banks material tillhandahålls i befintligt och tillgängligt skick. Det är tillåtet att i begränsad omfattning framställa exemplar av materialet i enlighet med upphovsrättslagen och materialet kan göras tillgängligt för allmänheten helt eller delvis för icke-kommersiella ändamål förutsatt att materialet inte redigeras och att källan anges. Om källan är någon annan än Finlands Bank eller Europeiska centralbanken (t.ex. i statistiker), kan användarvillkoren innehålla begränsningar.

Det är tillåtet att göra länkar från egna webbsidor till Finlands Banks material. Ansvaret för att länken är uppdaterad ankommer på den som gjort länken.

Finlands Bank förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller ta bort innehåll på webbplatsen, antingen delvis eller helt. Finlands Bank har rätt att när som helst efter eget gottfinnande annullera nyttjanderätten utan att ange orsak.

Den som använder materialet ansvarar för att Finlands Bank inte orsakas någon skada eller övriga kostnader till följd av användningen av materialet.

Dessa användarvillkor gäller tills vidare. På dessa användarvillkor tillämpas Finlands lag.

EN

Bank of Finland documents and records are disseminated in their existing and available format. Limited reproduction of such material is permitted in compliance with the Copyright Act, and full or partial access to the documents and records may be granted to the public for non-commercial purposes, provided that they are not altered and the source is acknowledged. If the source is other than the Bank of Finland or the European Central Bank (for example in the case of statistics), there may be restrictions on access.

Links to the Bank of Finland documents and records may be created from the user’s own website. Responsibility for the up-to-date nature of the links lies with the person creating such links.

The Bank of Finland reserves the right to change or remove, at any time, the documents and records on its website, either in part or in full. The Bank of Finland is entitled to refuse access, whenever it deems fit, according to its judgment, without stating any reason.

The user of the documents and records is responsible for ensuring that the Bank of Finland incurs neither harm nor other costs for the use of such material.

This right of access will be in force until further notice and will be governed by Finnish law.