Tutkimukset (Fiva) (2009- )

 

Recent Submissions

 • Finanssivalvonta (2012)
 • Sirén, Tarja (Finanssivalvonta, 2012)
  Finanssivalvonta. Tutkimukset
  Tämä raportti sisältää pitkän ajan kuolevuusennusteen Suomessa vapaaehtoisesti henkivakuutetuille vakuutuslajeittain. Ennuste on tehty kahdessa vaiheessa. Ensiksi tehtiin pitkän ajan kuolevuusennuste Lee-Miller-menetelmällä Suomen väestölle sukupuolittain. Toiseksi estimoitiin korjauskertoimet vakuutuslajeittain Poisson-regressiolla. Näiden tulosten perusteella muodostettiin henkivakuutuksen vakuutuslajikohtainen pitkän ajan kuolevuusennuste sekä arvioitiin ennusteen luottamusvälit. Avainsanat - Nyckelord - Key words Vapaaehtoinen henkivakuutus, kuolevuusennuste, Lee-Miller, Poisson-regressio
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2012)
  Finanssivalvonta. Analyysiraportti
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2011)
  Finanssivalvonta. Analyysiraportti
 • Ronkainen, Vesa; Alho, Juha (Finanssivalvonta, 2009)
  Finanssivalvonta. Tutkimukset 1/2009
  In this paper we develop a model for equity returns that is aimed at long-term forecasting and risk management applications. We first analyse the yearly S&P 500 total return index data and review some common models for equity returns. Subsequently we develop a Gamma Jump Random Walk model for equity returns and estimate it through the Maximum Likelihood and Markov Chain Monte-Carlo methods. In the final section we present simulations of the model. Avainsanat/Nyckelord/Keywords: Equity return shocks, jump random walk, risk management