Asuntojen hintojen viimeaikainen kehitys euroalueella

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-09-23T07:32:05Z
dc.date.available 2014-09-23T07:32:05Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/11090
dc.description.abstract Tässä artikkelissa tarkastellaan omistusasuntojen hintojen viimeaikaista kehitystä euroalueella, asuntojen hintoihin vaikuttavia tekijöitä sekä asuntojen hintojen muutosten vaikutuksia kotitalouksien kulutukseen ja asuntolainoihin.Asuntojen hintojen kehityksen seuraaminen ja ymmärtäminen on tärkeää rahapolitiikassa, koska asuntomarkkinat voivat olla tärkeä rahapolitiikan välittymismekanismin kanava, ja koska asuntojen hintojen heilahtelut saattavat aiheuttaa häiriöitä talouteen.Euroalueella asuntojen hintojen kehityksen seuraaminen ja selittäminen on kuitenkin ollut vaikeaa, koska luotettavia ja yhdenmukaistettuja tietoja euro-alueen asuntojen hinnoista ei ole saatavissa. Vuodesta 1998 euroalueen asuntojen hinnat ovat nousseet nopeammin kuin kuluttajahinnat (eli asuntojen reaalihinnat ovat nousseet), mutta nousu ei ole ollut yhtä voimakasta kuin 1980-luvun loppupuolella.Asuntolainojen korkojen lasku ja tulojen kasvun jatkuminen ovat vaikuttaneet suuresti asuntojen hintojen nousuun. Demografinen kehitys ja eräät maakohtaiset tekijät ovat myös olleet osallisina asuntojen hintojen kehityksessä.Asuntojen reaalihintojen viimeaikaisen nousun uskotaan muuttaneen suhteellisen vähän yksityistä kulutusta koko euroalueella, joskin joissakin euroalueen maissa asuntojen hintojen kehitys on saattanut vaikuttaa muita maita voimakkaammin yksityiseen kulutukseen.Osaksi asuntojen hintojen nousun vuoksi myös kotitalouksien bruttovelkaantuneisuus on lisääntynyt, joskin se on aiemmin ollut melko vähäinen.
dc.format.extent 49-59
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartofseries Euroopan keskuspankki. Talouskatsaus
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject asunnot
dc.subject hinnat
dc.subject euroalue
dc.subject kotitaloudet
dc.subject EKP:n julkaisut
dc.subject velkaantumisaste
dc.title Asuntojen hintojen viimeaikainen kehitys euroalueella
dc.type Artikkeli
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201408074623
dc.series.name Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus
dc.series.number Toukokuu
dc.date.publication 7.5.2003

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
173268.pdf 1.598Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record