EKP:n tilivelvollisuus

Show full item record

Title: EKP:n tilivelvollisuus
Series: Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus
Series number: 11 ; Marraskuu
Year of publication: 2002
Publication date: 6.11.2002
Pages: 45-56
Keywords: EKP; vastuu; EKP:n julkaisut
Abstract: EKP:n tilivelvollisuus ja rahapolitiikan avoimuus ovat tärkeitä elementtejä talous- ja rahaliiton institutionaalisessa ja päätöksentekojärjestelmässä.Nämä kaksi käsitettä ovat erillisiä, mutta liittyvät kuitenkin toisiinsa.Kuukausikatsauksen tässä numerossa on kaksi artikkelia, joissa näitä käsitteitä selvennetään. Toisessa artikkelissa käsitellään EKP:n rahapolitiikan avoimuutta ja tässä artikkelissa tilivelvollisuutta.Tilivelvollisuudella tarkoitetaan riippumattoman keskuspankin oikeudellista ja poliittista velvoitetta perustella ja selittää päätöksensä kansalaisille ja heidän demokraattisesti valituille edustajilleen. Artikkelin alussa kuvataan keskuspankin tilivelvollisuuden yleistä, abstraktia ja moniulotteista käsitettä. Artikkelissa selitetään myös, kuinka EKP täyttää tämän velvoitteensa.EKP:n ja Euroopan parlamentin välisillä suhteilla on tässä yhteydessä merkittävä asema.Näitä suhteita kuvataan artikkelissa yksityiskohtaisesti.Euroopan parlamentti on EU:n ainoa instituutio, joka koostuu suorilla vaaleilla valituista edustajista.Artikkelissa viitataan soveltuvissa kohdin myös muiden merkittävien keskuspankkien, kuten Yhdysvaltojen ja Japanin keskuspankkien ja Englanninpankin, tilivelvollisuutta koskeviin määräyksiin ja käytäntöihin.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
173261.pdf 1.000Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record