EKPJ:n valmistautuminen vuoteen 2000

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-09-23T07:32:07Z
dc.date.available 2014-09-23T07:32:07Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/11102
dc.description.abstract Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) on keskittänyt merkittävän määrän vuoteen 2000 siirtymiseen liittyviä ponnisteluja ja resursseja, vaikka Euroopan keskuspankin (EKP) ja kansallisten keskuspankkien järjestelmien vuosi 2000 -yhteensopivuuden odotettiin olevan suhteellisen hyvä, koska EKPJ on verrattain uusi instituutio.Mittavan testaamisen jälkeen EKP on luottavainen, että EKPJ:n järjestelmät toimivat asianmukaisesti myös vuonna 2000. Näitä järjestelmiä ovat mm. rahapoliittisten päätösten valmistelussa tarvittavat tekniset tiedonsiirtojärjestelmät, rahapoliittisten operaatioiden toteuttamiseen liittyvät järjestelmät, TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer, Euroopan laajuinen automatisoitu reaaliaikainen bruttomaksujärjestelmä) ja kirjeenvaihtajakeskuspankkimalli (CCBM). EKP ja kansalliset keskuspankit ovat kuitenkin testanneet jatkuvuussuunnitelmiaan sen varmistamiseksi, että toiminta voi jatkua sujuvasti myös odottamattomissa tilanteissa.Samalla on myös analysoitu vuoteen 2000 siirtymisen raha- ja reaalitaloudellisia vaikutuksia, eivätkä ne todennäköisesti merkittävästi vaikuta EKP:n rahapolitiikan keskipitkän aikavälin strategiaan.Joka tapauksessa eurojärjestelmän (johon kuuluvat EKP ja euroalueen kansalliset keskuspankit) rahapolitiikan toimintakehikko varmistaa, että rahapolitiikan toteuttaminen on hyvin joustavaa, ja toimintakehikko on suunniteltu kattamaan markkinaosapuolten likviditeettitarpeet kysynnän suuruudesta riippumatta.EKP ei pidä tarpeellisena, että yleisö varautuisi vuosituhannen vaihteeseen käteisvarojaan lisäämällä.Kansallisten keskuspankkien hallussa olevat setelit riittävät tarvittaessa kattamaan setelien tavallista runsaamman kysynnän.
dc.format.extent 45-53
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartofseries Euroopan keskuspankki. Talouskatsaus
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject EKPJ
dc.subject tietotekniikka
dc.subject riskit
dc.subject EKP
dc.subject EKP:n julkaisut
dc.subject vuosi 2000
dc.title EKPJ:n valmistautuminen vuoteen 2000
dc.type Artikkeli
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201408074633
dc.series.name Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus
dc.series.number 10 ; Lokakuu
dc.date.publication 6.10.1999

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
173358.pdf 914.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record