EMU ja pankkivalvonta

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-09-23T07:32:11Z
dc.date.available 2014-09-23T07:32:11Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/11124
dc.description.abstract Yhteisen rahan käyttöönotto on vahvistanut euroalueen pankkitoiminnan kansain älistymistä.Suurten maksujen ja pankkien välisten markkinoiden infrastruktuurien yhdentyminen sekä pääomamarkkinoiden integraation laajeneminen ovat jo lisänneet ja luoneet uudentyyppisiä kytköksiä pankkien välille.Vaikka suurin osa perinteisen pankkitoiminnan riskeistä syntyy yhä kotimaan markkinoilla,euron käyttöönotosta johtuvien muutosten myötä pankit altistuvat entistä enemmän kansallisten rajojen ulkopuolelta peräisin oleville sokeille. Pankkivalvonnan institutionaalinen kehikko perustuu paljolti kansallisiin järjestelyihin,joissa monenlaiset ratkaisumallit o at edelleen mahdollisia.Samanaikaisesti pankkivalvonta edellyttää laajaa yhteistyötä niin kansallisten pankkivalvontaviranomaisten kuin kansallisten valvontaviranomaisten ja eurojärjestelmän kes- ken riittävän tiedonvaihdon turvaamiseksi ja joustavan kriisinhallinnan varmistamiseksi silloin,kun kriisin vaikutukset leviävät maasta toiseen.Periaatteessa institutionaalinen kehikko (eli Euroopan yhteisön perusta- missopimus ja EU:n direktiivit)on riittävä,mutta valvontayhteistyön operationaalista puolta on jatkuvasti kehitettävä sen varmistamiseksi,että alvonta hoidetaan tehokkaasti entistä integroituneemmilla euroalueen pankkimarkkinoilla.Tämänsuuntaisiin toimiin onkin jo ryhdytty,ja prosessin on jatkuttava.Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ)pankkivalvontakomitea perustettiin sekä avustamaan eurojärjestelmää sen tehtävässä tukea luottolaitosten toiminnan vakauden valvonnasta ja rahoitusjärjestelmän vakaudesta vastaavien kansallisten viranomaisten politiikan sujuvaa toteuttamista että kehittämään valvontaviranomaisten välistä yhteistyötä.
dc.format.extent 47-62
dc.language.iso fin
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject valvonta
dc.subject EMU
dc.subject pankkitoiminta
dc.subject riskit
dc.subject kansainvälinen
dc.subject rahoitustarkastus
dc.subject euroalue
dc.subject yhteistyö
dc.subject EKP:n julkaisut
dc.title EMU ja pankkivalvonta
dc.type Artikkeli
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201408074635
dc.series.name Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus
dc.series.number Huhtikuu
dc.date.publication 12.4.2000

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
173348.pdf 1.369Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record