Epävarmuuden vaikutus rahapoliittiseen päätöksentekoon

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-09-23T07:32:14Z
dc.date.available 2014-09-23T07:32:14Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/11135
dc.description.abstract Epävarmuus kuuluu arkitodellisuuteen ja on olennainen osa kaikkien taloudentoimijoiden päätöksentekoa.Tämä koskee myös keskuspankkeja, jotka joutuvat tekemään rahapoliittisia päätöksiä tilanteissa, joihin liittyy huomattava määrä epävarmuutta tämänhetkisestä ja tulevasta talouskehityksestä ja talouden toiminnasta.Epävarmuuden merkitys on tunnustettu rahapolitiikan suunnittelussa ja toteutuksessa jo kauan Viime vuosien akateeminen tutkimus on pyrkinyt tuomaan lisävalaistusta siihen, miten epävarmuus vaikuttaa rahapoliittiseen päätöksentekoon Tässä artikkelissa luodaan yleiskatsaus alan kirjallisuudessa esitettyihin käsitteisiin ja niiden merkitykseen rahapolitiikan kannalta. Epävarmuutta ja sen vaikutuksia tarkastellaan kolmesta eri näkökulmasta.Ensiksikin epävarmuus liittyy epätäydelliseen tietoon talouden tilasta eli talouden tämänhetkisestä tilanteesta ja kehityksestä.Tämä kysymys on puolestaan yhteydessä talouskehitystä koskevan tiedon saatavuuteen ja laatuun.Toiseksi epävarmuus liittyy talouden rakenteeseen eli taloudentoimijoiden käyttäytymistä kuvaaviin suhteisiin, jotka muokkaavat rahapolitiikan välittymismekanismia.Kolmanneksi epävarmuus johtuu keskuspankkien ja yksityisten taloudentoimijoiden strategisista vuorovaikutussuhteista, jotka vaikuttavat markkinoiden odotuksiin ja taloudentoimijoiden käyttäytymiseen. Näiden kolmen epävarmuustekijän katsotaan puoltavan sellaisten rahapolitiikan strategioiden käyttöä, joilla on seuraavat kolme perusominaisuutta.Ensimmäinen on keskipitkän aikavälin viritys. Tällöin tavoitteena on välttää talouskehityksen hienosäätöä lyhyellä aikavälillä.Toinen perusominaisuus on tiedon monipuolinen analysointi, joka soveltuu erilaisiin näkemyksiin (tai paradigrnoihin) talouden toiminnasta.Kolmas perusominaisuus on hintavakauden ensisijaisen tavoitteen selkeä korostaminen, joka luo uskottavan pohjan odotuksille.Vakauteen tähtäävä EKP:n rahapolitiikan strategia on esimerkki strategiasta, jossa nämä ominaisuudet yhdistyvät ja jonka avulla puolestaan katsotaan olevan mahdollista reagoida niihin kolmeen keskeiseen epävarmuuden lähteeseen, joita tässä artikkelissa käsitellään.Artikkeli täydentää marraskuun 2000 Kuukausikatsauksen artikkelia "EKP:n rahapolitiikan-strategian kaksi pilaria".
dc.format.extent 43-55
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartofseries Euroopan keskuspankki. Talouskatsaus
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject rahapolitiikka
dc.subject päätöksenteko
dc.subject EKP
dc.subject epävarmuus
dc.subject EKP:n julkaisut
dc.title Epävarmuuden vaikutus rahapoliittiseen päätöksentekoon
dc.type Artikkeli
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201408074636
dc.series.name Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus
dc.series.number Tammikuu
dc.date.publication 3.1.2001

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
173382.pdf 1.214Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record