Euroalueen pankkisektorin viimeaikainen kehitys

Show full item record

Title: Euroalueen pankkisektorin viimeaikainen kehitys
Series: Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus
Series number: 8 ; Elokuu
Year of publication: 2003
Publication date: 30.7.2003
Pages: 55-65
Keywords: pankkitoiminta; euroalue; kannattavuus; EKP:n julkaisut
Abstract: Tässä artikkelissa luodaan yleiskatsaus euroalueen pankkien vuoden 2002 ja vuoden 2003 alun tuloskehitykseen.Alueen 50 suurimman pankin tuloslaskelma- ja tasetietojen mukaan pankkien tuloskehitys heikkeni huomattavasti vuodesta 2001.Huono tuloskehitys johtui lähinnä makrotalouden pitkittyneestä heikkoudesta ja rahoitusmarkkinoiden vaisuudesta.Pankkien vakavaraisuus on kuitenkin toistaiseksi toiminut hyvänä puskurina, kun tuloskehitys on ollut kehnoa ja saamisten laatu heikentynyt.Lisäksi pankkisektorin näkymät ovat aiempaa myönteisemmät.Tätä arviota tukee se, että joidenkin tappiollisiksi painuneiden pankkien toiminta muuttui kannattavaksi vuoden 2003 alussa ja että talouden elpymisen odotetaan yleisesti alkavan vuoden 2003 lopussa. Tämän artikkelin osassa 1 arvioidaan euroalueen pankkien tilaa vuonna 2002 ja vuoden 2003 alussa.Huomio kohdistuu erityisesti tuloskehitykseen ja kannattavuuteen.Niihin vaikuttaneita keskeisiä tekijöitä, etenkin tuottojen ja saamisten laadun muutoksia, tarkastellaan osassa 2.Osassa 3 arvioidaan markkinapohjaisten indikaattoreiden avulla pankkisektorin tilaa vuoden 2003 ensimmäiseen neljännekseen saakka.Osassa 4 tarkastellaan lähemmin pankkisektorin loppuvuoden 2003 ja vuoden 2004 näkymiä.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
173258.pdf 1.764Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record