Euroalueen rahalaitosten taseet vuoden 1999 alkupuolella

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-09-23T07:32:38Z
dc.date.available 2014-09-23T07:32:38Z
dc.date.issued 1999
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/11205
dc.description.abstract Analysoidessaan raha- ja reaalitalouden sekä rahoitusmarkkinoiden kehitystä Euroopan keskuspankki (EKP) kohdistaa päähuomionsa euroalueen kehitykseen ja antaa rahan määrälle, varsinkin M3:n määrälle, keskeisen aseman.Jotta rahan määrän kasvua euro-alueella voitaisiin arvioida oikein, tarvitaan tarkka tilastointijärjestelmä.Tässä suhteessa euroalueen rahalaitosten ilmoittamat tasetiedot ovat ratkaisevassa asemassa, minkä lisäksi niistä voidaan saada tukea pankkisektorin ja koko rahoitusjärjestelmän kehityksen yleiseen arviointiin. EKP laatii sekä koko euroalueen rahalaitokset käsittävän yhteenlasketun taseen että euroalueen rahalaitosten konsolidoidun taseen.Yhteenlaskettu tase saadaan laskemalla yhteen kunkin erillisen rahalaitoksen (ml. eurojärjestelmä) taseet, kun taas konsolidoidussa taseessa eliminoidaan rahalaitosten väliset erät. Euroalueen rahalaitosten taseet antavat kokonaiskuvan sektoreittain ja instrumenteittain eritellyistä rahalaitosten saamisista ja veloista, jotka kohdistuvat sekä toisiin rahalaitoksiin että talouden muihin toimijoihin. Tässä artikkelissa osoitetaan, että nämä taseet ovat monipuolinen tiedonlähde euroalueen rahatalouden analysoinnissa.Lisäksi artikkelista ilmenee, että talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen alussa eräät rahoitusrakenteen keskeiset piirteet olivat merkittävän samankaltaiset kaikissa euroalueen yhdessätoista maassa, joskin monia eroavuuksiakin esiintyi.
dc.format.extent 55-69
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartofseries Euroopan keskuspankki. Talouskatsaus
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject euroalue
dc.subject EKP
dc.subject informaatio
dc.subject taseet
dc.subject rahoituslaitokset
dc.subject pankkitoiminta
dc.subject EKP:n julkaisut
dc.subject M3
dc.title Euroalueen rahalaitosten taseet vuoden 1999 alkupuolella
dc.type Artikkeli
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201408074646
dc.series.name Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus
dc.series.number 8 ; Elokuu
dc.date.publication 5.8.1999

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
173360.pdf 1.384Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record