Ei-rahoitussektorin rahoituksen hankinta ja käyttö euroalueella

Show full item record

Title: Ei-rahoitussektorin rahoituksen hankinta ja käyttö euroalueella
Series: Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus
Series number: Toukokuu
Year of publication: 2001
Publication date: 8.5.2001
Pages: 76-82
Keywords: euroalue; rahoitus; EKP:n julkaisut; rahoitustilinpito; ei-rahoitussektori
Abstract: Tässä Kuukausikatsauksessa EKP julkaisee ensimmäistä kertaa euroalueen ei-rahoitussektorin neljännesvuosittaisen rahoitustilinpidon tietoja.Tiedot ulottuvat vuoden 1997 viimeisestä neljänneksestä vuoden 2000 toiseen neljännekseen.Tässä artikkelissa luodaan yleiskatsaus uuden rahoituksen hankintaa ja käyttöä koskevan taulukon laadintaperusteisiin ja analysoidaan euroalueen ei-rahoitussektorin tärkeimpien rahoituksenhankintalähteiden ja sijoituskohteiden rakenteita ja kehitystä. Tarkasteltavana ajanjaksona ei-rahoitussektorin rahoituksen tarve kasvoi vakaasti noin 6 prosentin vauhtia vuodessa.Julkisyhteisöjen rahoituksen tarve oli suhteellisen vaimeaa,mutta yksityisen sektorin ja varsinkin kotitalouksien rahoituksen tarve kasvoi huomattavasti.Yksityisen sektorin sijoitukset keskittyivät pitkäaikaisiin rahoitusvaroihin,erityisesti rahasto-osuuksiin,noteerattuihin osakkeisiin ja vakuutuksiin.Pitkäaikaisten rahoitusvarojen suosiminen kuvastaa osaltaan yksityisen sektorin kasvavaa tarvetta turvata toimeentulo eläkkeelle siirtymisen jälkeen.Noteerattujen osakkeiden ja rahasto-osuuksien huomattavien nettohankintojen ja osakkeiden hintojen nousun myötä rahoitusvarat kasvoivat merkittävästi.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
173297.pdf 1.466Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record