Eurojärjestelmän vuoropuhelu hakijamaiden kanssa

Näytä kaikki kuvailutiedot

Nimeke: Eurojärjestelmän vuoropuhelu hakijamaiden kanssa
Sarjan nimi: Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus
Sarjan numero: 7 ; Heinäkuu
Julkaisuvuosi: 2002
Ilmestymispäivämäärä: 3.7.2002
Sivumäärä: 49-61
Hakusanat: laajeneminen; keskuspankit; EKP; EMU; EKPJ; lähentyminen; Itä-Eurooppa; KIE; valuuttapolitiikka; rahapolitiikka; EKP:n julkaisut; uudet EU-maat
Tiivistelmä: Euroopan unionin (EU) laajentuminen on ensimmäisen hakijamaajoukon osalta viimeisessä vaiheessa.Neuvottelujen odotetaan päättyvän tämän vuoden loppuun mennessä.Nykyisten suunnitelmien mukaan nämä maat voivat liittyä Euroopan unioniin liittymissopimusten ratifioinnin jälkeen vuonna 2004.EU:hun liittyessään nämä maat liittyvät myös talous- ja rahaliittoon euroalueen ulkopuolisina maina, ja niiden keskuspankit tulevat osaksi Euroopan keskuspankkijärjestelmää (EKPJ).Sen jälkeen kun nämä maat ovat saavuttaneet Maastrichtin sopimuksen kriteerien mukaisen kestävän lähentymisen, ne ottavat euron käyttöön ja niiden keskuspankit tulevat osaksi eurojärjestelmää. Eurojärjestelmä osallistuu EU:n laajentumisprosessiin omaan toimivaltaansa eli keskuspankkitoimintaan kuuluvilla aloilla. Osallistumismuotona on jatkuva vuoropuhelu, jota käydään sekä poliittisesta että teknisestä näkökulmasta.Vuoropuhelun tavoitteena on uusien keskuspankkien integroiminen EKPJ:hin ja myöhemmin eurojärjestelmään.Vuoropuheluun kuuluvia asioita ovat keskuspankkien kannalta tärkeät politiikan osaalueet, kuten makrotalouden kehitys, raha- ja valuuttapolitiikan strategiat, rahoitusmarkkinoiden rakenne ja keskuspankkien riippumattomuus. Lisäksi siihen kuuluu tekninen yhteistyö hakijamaiden keskuspankkien kanssa useilla aloilla, kuten maksujärjestelmät, oikeudelliset asiat ja tilastot. Tässä artikkelissa kuvataan eurojärjestelmän ja hakijamaiden keskuspankkien välisen vuoropuhelun rakennetta ja sisältöä. Artikkelista käy ilmi, että hakijamaat ovat edistyneet huomattavasti matkallaan kohti EU:n ja myöhemmin euroalueen jäsenyyttä.Artikkelissa esitetään myös joitakin jäljellä olevia poliittisia haasteita.
Tekijänoikeustiedot: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
173286.pdf 1.131MB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot