Eurojärjestelmän vuoropuhelu hakijamaiden kanssa

Visa fullständig post

Titel: Eurojärjestelmän vuoropuhelu hakijamaiden kanssa
Serie: Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus
Serienumber: 7 ; Heinäkuu
Utgivningsår: 2002
Utgivningsdatum: 3.7.2002
Sidor: 49-61
Nyckelord: laajeneminen; keskuspankit; EKP; EMU; EKPJ; lähentyminen; Itä-Eurooppa; KIE; valuuttapolitiikka; rahapolitiikka; EKP:n julkaisut; uudet EU-maat
Abstrakt: Euroopan unionin (EU) laajentuminen on ensimmäisen hakijamaajoukon osalta viimeisessä vaiheessa.Neuvottelujen odotetaan päättyvän tämän vuoden loppuun mennessä.Nykyisten suunnitelmien mukaan nämä maat voivat liittyä Euroopan unioniin liittymissopimusten ratifioinnin jälkeen vuonna 2004.EU:hun liittyessään nämä maat liittyvät myös talous- ja rahaliittoon euroalueen ulkopuolisina maina, ja niiden keskuspankit tulevat osaksi Euroopan keskuspankkijärjestelmää (EKPJ).Sen jälkeen kun nämä maat ovat saavuttaneet Maastrichtin sopimuksen kriteerien mukaisen kestävän lähentymisen, ne ottavat euron käyttöön ja niiden keskuspankit tulevat osaksi eurojärjestelmää. Eurojärjestelmä osallistuu EU:n laajentumisprosessiin omaan toimivaltaansa eli keskuspankkitoimintaan kuuluvilla aloilla. Osallistumismuotona on jatkuva vuoropuhelu, jota käydään sekä poliittisesta että teknisestä näkökulmasta.Vuoropuhelun tavoitteena on uusien keskuspankkien integroiminen EKPJ:hin ja myöhemmin eurojärjestelmään.Vuoropuheluun kuuluvia asioita ovat keskuspankkien kannalta tärkeät politiikan osaalueet, kuten makrotalouden kehitys, raha- ja valuuttapolitiikan strategiat, rahoitusmarkkinoiden rakenne ja keskuspankkien riippumattomuus. Lisäksi siihen kuuluu tekninen yhteistyö hakijamaiden keskuspankkien kanssa useilla aloilla, kuten maksujärjestelmät, oikeudelliset asiat ja tilastot. Tässä artikkelissa kuvataan eurojärjestelmän ja hakijamaiden keskuspankkien välisen vuoropuhelun rakennetta ja sisältöä. Artikkelista käy ilmi, että hakijamaat ovat edistyneet huomattavasti matkallaan kohti EU:n ja myöhemmin euroalueen jäsenyyttä.Artikkelissa esitetään myös joitakin jäljellä olevia poliittisia haasteita.
Licens: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
173286.pdf 1.131Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post