Eurojärjestelmän vuoropuhelu hakijamaiden kanssa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2014-09-23T07:32:41Z
dc.date.available 2014-09-23T07:32:41Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.uri https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/11226
dc.description.abstract Euroopan unionin (EU) laajentuminen on ensimmäisen hakijamaajoukon osalta viimeisessä vaiheessa.Neuvottelujen odotetaan päättyvän tämän vuoden loppuun mennessä.Nykyisten suunnitelmien mukaan nämä maat voivat liittyä Euroopan unioniin liittymissopimusten ratifioinnin jälkeen vuonna 2004.EU:hun liittyessään nämä maat liittyvät myös talous- ja rahaliittoon euroalueen ulkopuolisina maina, ja niiden keskuspankit tulevat osaksi Euroopan keskuspankkijärjestelmää (EKPJ).Sen jälkeen kun nämä maat ovat saavuttaneet Maastrichtin sopimuksen kriteerien mukaisen kestävän lähentymisen, ne ottavat euron käyttöön ja niiden keskuspankit tulevat osaksi eurojärjestelmää. Eurojärjestelmä osallistuu EU:n laajentumisprosessiin omaan toimivaltaansa eli keskuspankkitoimintaan kuuluvilla aloilla. Osallistumismuotona on jatkuva vuoropuhelu, jota käydään sekä poliittisesta että teknisestä näkökulmasta.Vuoropuhelun tavoitteena on uusien keskuspankkien integroiminen EKPJ:hin ja myöhemmin eurojärjestelmään.Vuoropuheluun kuuluvia asioita ovat keskuspankkien kannalta tärkeät politiikan osaalueet, kuten makrotalouden kehitys, raha- ja valuuttapolitiikan strategiat, rahoitusmarkkinoiden rakenne ja keskuspankkien riippumattomuus. Lisäksi siihen kuuluu tekninen yhteistyö hakijamaiden keskuspankkien kanssa useilla aloilla, kuten maksujärjestelmät, oikeudelliset asiat ja tilastot. Tässä artikkelissa kuvataan eurojärjestelmän ja hakijamaiden keskuspankkien välisen vuoropuhelun rakennetta ja sisältöä. Artikkelista käy ilmi, että hakijamaat ovat edistyneet huomattavasti matkallaan kohti EU:n ja myöhemmin euroalueen jäsenyyttä.Artikkelissa esitetään myös joitakin jäljellä olevia poliittisia haasteita.
dc.format.extent 49-61
dc.language.iso fin
dc.relation.ispartofseries Euroopan keskuspankki. Talouskatsaus
dc.rights https://helda.helsinki.fi/bof/copyright
dc.subject EU
dc.subject laajeneminen
dc.subject keskuspankit
dc.subject EKP
dc.subject EMU
dc.subject EKPJ
dc.subject lähentyminen
dc.subject Itä-Eurooppa
dc.subject KIE
dc.subject valuuttapolitiikka
dc.subject rahapolitiikka
dc.subject EKP:n julkaisut
dc.subject uudet EU-maat
dc.title Eurojärjestelmän vuoropuhelu hakijamaiden kanssa
dc.type Artikkeli
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:bof-201408074665
dc.series.name Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus
dc.series.number 7 ; Heinäkuu
dc.date.publication 3.7.2002

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
173286.pdf 1.131Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record