EKP:n likviditeetinhallinta

Show full item record

Title: EKP:n likviditeetinhallinta
Series: Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus
Series number: Toukokuu
Year of publication: 2002
Publication date: 30.4.2002
Pages: 41-54
Keywords: likviditeetti; EKP; rahapolitiikka; välineet; maksuvalmiusjärjestelmä; EKP:n julkaisut
Abstract: EKP:n likviditeetinhallinnalla eli avomarkkinooperaatioissa jaettavaa likviditeettiä koskevilla päätöksillä on keskeinen asema euroalueen rahapolitiikan toteuttamisessa.Tämä artikkeli kuvaa EKP.n likviditeetinhallintaa kolmena ensimmäisenä eurovuotena keskittyen tarkastelemaan sekä likviditeetin kysyntää että tarjontaa.Eurojärjestelmän rahapolitiikan välineistä viikoittaiset perusrahoitusoperaatiot ovat likviditeetinhallinnan tärkein väline. Tässä artikkelissa selitetään, miten EKP arvioi luottolaitosten likviditeettitarpeet ja miten ne muodostavat perustan EKP:n likviditeetinjakopäätöksille perusrahoitusoperaatioissa.Artikkelissa esitetään myös, että kaiken kaikkiaan EKP:n likviditeetinhallinta on helpottanut likviditeetin tasoista tarjontaa ja yleisesti ottaen onnistunut pitämään lyhyet rahamarkkinakorot lähellä perusrahoitusoperaatioiden korkoa.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
173284.pdf 1.302Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record