Euroopan keskuspankkijärjestelmän institutionaalinen rakenne

Show full item record

Title: Euroopan keskuspankkijärjestelmän institutionaalinen rakenne
Series: Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus
Series number: 7 ; Heinäkuu
Year of publication: 1999
Publication date: 1.7.1999
Pages: 55-63
Keywords: EKPJ; tavoitteet; EKP; hallinto; EKP:n julkaisut; tehtävät; piirteet; toiminta
Abstract: Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ:n) ja Euroopan keskuspankin (EKP:n) perussäännössä EKPJ:lle määrätään tietyt tavoitteet ja tehtävät. EKPJ:n muodostavat EKP ja Euroopan unionin (EU:n) viidentoista jäsenvaltion kansalliset keskuspankit.Eurojärjestelmän käsite on otettu käyttöön, jotta avoimuus lisääntyisi ja suuren yleisön olisi helpompi ymmärtää euroalueen keskuspankkitoiminnan monimutkaista rakennetta.Eurojärjestelmällä tarkoitetaan nimenomaan sitä järjestelmän osaa, joka toteuttaa euroalueen yhteiseen rahapolitiikkaan liittyvät perustehtävät.EKPJ vastaa näin kokoEU:hun liittyvistä tehtävistä ja tavoitteista. Toisin kuin EKP ja kansalliset keskuspankit EKPJ ei ole oikeushenkilö eikä sillä ole omia päätöksentekoelimiä, ja sama koskee näin ollen eurojärjestelmääkin.EKPJ:tä ohjaavat EKP:n päätöksentekoelimet eli EKP:n neuvosto, yleisneuvosto ja johtokunta.EKPJ:n tavoitteisiin ja tehtäviin liittyvät päätökset on tehtävä keskitetysti, kun taas toiminnot on hajautettu tarkoituksenmukaiseksi ja mahdolliseksi katsotulla tavalla. Rahapolitiikasta päättäessään EKP:n neuvoston jäsenet eivät edusta maataan vaan toimivat täysin itsenäisesti.Tämä näkyy periaatteessa, jonka mukaan kullakin neuvoston jäsenellä on yksi ääni. Perustamissopimus antaa EKPJ:lle täyden riippumattomuuden. Keskeistä on, ettei EKP eikä yksikään sen päätöksentekoelinten jäsen saa pyytää tai ottaa ohjeita Euroopan yhteisön toimielimiltä, jäsenvaltioiden hallituksilta tai miltään muulta ulkopuoliselta taholta.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
173361.pdf 1.468Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record