Kansainvälinen valvontayhteistyö

Show full item record

Title: Kansainvälinen valvontayhteistyö
Series: Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus
Series number: Toukokuu
Year of publication: 2002
Publication date: 30.4.2002
Pages: 55-67
Keywords: rahoitusmarkkinat; valvonta; yhteistyö; sopimukset; kansainvälinen; EKP:n julkaisut
Abstract: Tarve tehostettuun monenväliseen yhteistyöhön ja tietojen vaihtoon rahoitusmarkkinoiden valvonnassa tuli ilmi rahoitustoiminnan kansainvälistymisen jo integraation myötä.Nykyisin valvontayhteistyötä tehdään monilla foorumeilla.Valmisteilla olevan uuden Baselin sopimuksen tehokas täytäntöönpano kansainvälisesti vaatii toimia sen varmistamiseksi, että valvojien toimenpiteet takaavat tasapuoliset kilpailuolosuhteet.EU:n päättäjät ovat todenneet, että yhteistyöjärjestelyjen käytännön toimivuuden vahvistaminen esim. laajemman tietojen vaihdon ja valvontakäytäntöjen lähentymisen avulla on välttämätöntä rahoitusmarkkinoiden entistä tiiviimmän integraation vuoksi sekä sitä silmällä pitäen, että uusi Baselin sopimus on siirrettävä EU:n sääntelyn piiriin.Tässä artikkelissa arvioidaan eri valvontafoorumeiden rakennetta, asemaa ja tärkeimpiä hankkeita sekä kansainvälisesti että EU:n tasolla ja tarkastellaan muutamia tulevaisuuden haasteita.EKP toimii aktiivisesti valvontayhteistyön vahvistamiseksi ja EKPJ:n pankkivalvontakomitean toiminnan tukemiseksi sekä osallistuu olan komiteoiden työskentelyyn niin kansainvälisesti kuin EU:ssakin.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
173284.pdf 1.302Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record