Osakemarkkinat ja rahapolitiikka

Show full item record

Title: Osakemarkkinat ja rahapolitiikka
Series: Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus
Series number: Helmikuu
Year of publication: 2002
Publication date: 6.2.2002
Pages: 39-52
Keywords: EKP; hinnat; osakkeet; kuplat; rahapolitiikka; euroalue; odotukset; arvopaperimarkkinat; tietotekniikka; yritykset; EKP:n julkaisut; Bofit-kokoelma
Abstract: Tämä artikkeli käsittelee osakemarkkinoiden merkitystä taloudessa ja EKP:n rahapolitiikan strategiassa.Euroalueen taloudessa osakemarkkinat eivät ole yleensä olleet niin tärkeässä asemassa kuin esimerkiksi Yhdysvaltain taloudessa.On kuitenkin merkkejä siitä, että osakemarkkinoiden merkitys euroalueella on viime vuosina lisääntynyt. Tehokkailla markkinoilla osakkeiden hinnat määräytyvät osinkojen odotetun diskontatun nykyarvon perus-teella.Tässä suhteessa osakkeiden hinnat ovat luonteeltaan odotuksiin perustuvia, ja niihin vaikuttavat nopeasti kaikki uudet tiedot, jotka saavat markkinaosapuolet muuttamaan odotuksiaan osakkeiden hintoihin liittyvistä perustekijöistä.Kokemuksen perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että markkinapsykologian muutokset voivat ajoittain synnyttää hintakuplia eli tilanteita, joissa osakkeiden markkinahinnat ovat tilapäisesti huomattavasti korkeammat kuin niiden perustekijöihin perustuva arvo.Tällaisia tilanteita on kuitenkin erittäinvaikea tunnistaa. Osakkeiden hinnat voivat vaikuttaa talouskehitykseen pääomakustannus-, varallisuus-, luottamus- ja tasevaikutusten kautta.Lisäksi osakkeiden hinnoista voi saada informaatiota markkinaosapuolten odotuksista talouden tulevan kehityksen suhteen.Koska osakkeiden hinnat antavat viitteitä kokonaiskysynnän ja -tarjonnan kehityksestä, keskuspankkien on seurattava niitä hintavakauteen kohdistuvien riskien tunnistamiseksi.Vaikka osakkeiden hinnat eivät sovellu rahapolitiikan tavoitteeksi, uskottava ja hintavakauteen tähtäävä rahapolitiikka voi merkittävästi edistää osakemarkkinoiden tehokasta toimintaa.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
173288.pdf 1.217Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record