Potentiaalisen tuotannon kasvun ja tuotantokuilun käsitteet, hyödyntäminen ja estimaatit

Show full item record

Title: Potentiaalisen tuotannon kasvun ja tuotantokuilun käsitteet, hyödyntäminen ja estimaatit
Series: Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus
Series number: Lokakuu
Year of publication: 2000
Publication date: 4.10.2000
Pages: 35-45
Keywords: tuotanto; suhdanteet; menetelmät; mittarit; EKP:n julkaisut; tuotantokuilu; potentiaalinen tuotanto; uusi talous
Abstract: Potentiaalisen tuotannon mittareilla on keskeinen merkitys monissa taloustieteellisissä malleissa,koska niiden avulla oidaan erottaa toisistaan talouden keskipitkän aikavälin kehitys ja lyhyen aikavälin suhdannevaihtelut. Tässä artikkelissa tarkastellaan potentiaalisen tuotannon käsitteitä ja käyttötapoja sekä selvitetään erilaisia estimointimenetelmiä.Menetelmät jaetaan tavallisesti kahteen ryhmään:sellaisiin,joilla trendit ja suhdannekomponentit erotellaan pääasiassa tilastollisin menetelmin,ja rakenteellisiin menetelmiin,jotka edellisiä enemmän perustuvat talousteoriaan.Vaikka eri menetelmillä saadaan yleensä potentiaalisen tuotannon kasvuvauhdista melko samanlaisia arvioita,tuotantokuilun suuruutta koskevat arviot vaihtelevat enemmän ja niihin liittyy enemmän epävarmuutta.Koska lisäksi potentiaalisen tuotannon estimaatit perustuvat historiatietoihin,eivät rakennemuutokset heijastu niihin ennen kuin vasta pitkän ajan kuluttua muutoksesta. Niinpä on oltava erityisen varovainen talouspoliittisissa päätöksissä,jotka perustuvat tuotantokuilun suuruutta koskeviin estimaatteihin.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
173346.pdf 1.063Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record